Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.3) Půjčeno:153x 
BK
Praha : Lidové noviny, 1999
128 s.

objednat
ISBN 80-7106-291-X (brož.)
Psychologie P ; sv. 11
angličtina
Bibliografie na s. 123-126
Psychologie vývojová - hledisko psychoanalytické - pojednání
000130994
OBSAH ___( 127 ) // OBSAH // Předmluva k rozšířenému vydání...5 // Předmluva ? prvnímu vydání ...15 // 1. Úvod:...19 // Historická poznámka o pojmu „vnější svět".19 // 2. PSYCHOSEXUALITA A CYKLY GENERACÍ...28 // Epigeneze a preganitalita...28 // Orgánové mody a posturální a sociální modality .. 34 // 3. HLAVNÍ STADIA // PSYCHOSEXUÁLNÍHO VÝVOJE...55 // O používaných termínech - a o schématech..55 // Poslední stadium...60 // Generační spojení: dospělost...64 // Adolescence a školní věk ...70 // Předškolní léta ...75 // 4. EGO A ETHOS: ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY...81 // Ego obrany a sociální adaptace...81 // Já a my...83 // Trojí realita...86 // Ethos a etika ...89 // Historická relativita v psychoanalytické metodě .. 91 // 5. DEVÁTÉ STADIUM ...101 // Úvod...101 // Základní nedůvěra proti důvěře: naděje ..102 // Autonomie proti studu a pochybám: vůle ..103 // - // ŽIVOTNÍ CYKLUS ROZŠÍŘENÝ A DOKONČENÝ ___( 128 ) // Iniciativa proti vině: cíl...104 // Zručnost proti pocitu méněcennosti: schopnost ..104 // Identita proti zmatení identity: věrnost...105 // Intimita proti izolaci: láska...106 // Generativita proti stagnaci: péče...106 // Integrita proti zoufalství: moudrost .107 // 6. STÁŘÍ A SPOLEČNOST ...110 // 7. GEROTRANSCENDENCE ...117 // Literatura...123 // Erik H. Erikson // Životní cyklus rozšířený a dokončený // Z anglického originálu The Life Cycle Completed // vydaného v nakladatelství
W. W. Norton

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC