Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Praha : Melantrich, 1992

objednat
ISBN 80-7023-123-8
000131029
Rekat.
CESARE DE LOLLIS... 1 // ÚVOD... 9 // Kapitola první // OD TKALCE K NÁMOŘNÍKOVI... 13 // Kapitola druhá // KOLUMBUS V PORTUGALSKU... 20 // Kapitola třetí // JEHO ŽIVOT V PORTUGALSKU... 25 // Kapitola čtvrtá // JAK KOLUMBUS PŘIŠEL NA MYŠLENKU PODNIKNOUT CESTU PŘES ATLANTIK... 31 // Kapitola pátá // SKUTEČNÝ KOLUMBŮV PŘEDCHŮDCE // PODÁNÍ NÁVRHU NA VÝPRAVU PORTUGALSKÉMU KRÁLI... 38 // Kapitola šestá // KOLUMBUS VE ŠPANĚLSKU // JEHO PLÁN JE KATOLICKÝMI KRÁLI ODMÍTNUT... 51 // Kapitola sedmá // PODIVUHODNÁ STÁLOST KRYŠTOFA KOLUMBA // JEHO NOVÉ POKUSY U PORTUGALSKÉHO KRÁLE // ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA PŘIJÍMÁ KONEČNĚ // JEHO NÁVRH... 58 // Kapitola osmá // PŘÍPRAVY NA PRVNÍ CESTU // PINZÓNOVÉ... 68 // (290) // Kapitola devátá // NÁVRH NA OBJEVNOU CESTU PODANÝ // JINÝM STÁTŮM A PANOVNÍKŮM... 72 // Kapitola desátá // ODJEZD Z PALOSU... 76 // Kapitola jedenáctá // PŘÍJEZD NA GUANAHANI... 85 // Kapitola dvanáctá // VYLODĚNÍ NA GUANAHANI A NA JINÝCH OSTROVECH BAHAMSKÉHO SOUOSTROVÍ // KUBA // PŘÍJEZD NA HAITI... 90 // Kapitola třináctá // PRŮZKUM POBŘEŽÍ OSTROVA HAITI NÁČELNÍK GUACANAGARI HLEDÁNÍ ZLATA ZTROSKOTÁNÍ ŠANTY MARÍE ZALOŽENÍ PEVNOSTI // PŘÍPRAVY ? ODJEZDU... 97 // Kapitola čtrnáctá // ODJEZD Z HAITI // KOLUMBUS ZNOVA NALEZNE PINZÓNA PRVNÍ SRÁŽKA S AMERICKÝMI DOMORODCI VÝSLEDKY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ... 104 // Kapitola patnáctá // KOLUMBUS ZTRATÍ Z DOHLEDU NOVÝ SVĚT
// BOUŘE V ATLANTIKU // DATUM PRVNÍHO KOLUMBOVA DOPISU VZTAHUJÍCÍHO SE ? OBJEVENÍ AMERIKY // ROZHOVOR KOLUMBA S JANEM II... 112 // Kapitola šestnáctá // TRIUMF VE ŠPANĚLSKU...120 // (291) // Kapitola sedmnáctá // DRUHÁ CESTA OD CÁDIZU KE KANÁRSKÝM OSTROVŮM A ODTUD ? DOMINICE // PLAVBA NAPŘÍČ KARIBSKÝM SOUOSTROVÍM // Kapitola osmnáctá // FLOTILA ZNOVU PŘISTÁVÁ NA HAITI // Kapitola devatenáctá // ZALOŽENÍ ISABELY // PRVNÍ VÝPRAVY DO NITRA OSTROVA JEJICH SKUTEČNÉ VÝSLEDKY // Kapitola dvacátá // NÁVRAT ČÁSTI LOĎSTVA DO ŠPANĚLSKA // PRVNÍ ROZBROJE V LŮNĚ KOLONIE // PRŮZKUM PROVINCIE CIBAO PROVEDENÝ ADMIRÁLEM // PRVNÍ ČINY KRVAVÉ SPRAVEDLNOSTI KE ŠKODĚ DOMORODCŮ // Kapitola jedenadvacátá // KOLUMBUS ODJÍŽDÍ NA PRŮZKUM JIŽNÍHO POBŘEŽÍ KUBY // STÁLE VÍC JE PŘESVĚDČEN, ŽE JE TO PEVNINA, A NUTÍ POSÁDKU, ABY TO POTVRDILA PŘÍSAHOU // VRACÍ SE DO ISABELY // Kapitola dvaadvacátá // PŘÍJEZD BARTOLOMEA KOLUMBA NA HISPANIOLU // DEZERCE PEDRA MARGARITA // VZPOURA DOMORODÝCH NÁČELNÍKŮ PROTI ŠPANĚLŮM // BITVA NA VEGA REAL // UVĚZNĚNÍ CAONABA // Kapitola třiadvacátá // PODROBENÍ OSTROVA // NÁČELNÍCI SE ZAVAZUJÍ K PLACENÍ POPLATKŮ // KOLUMBOVO TĚŽKÉ POSTAVENÍ V KOLONII A VŮČI PANOVNÍKŮM // JUAN AGUADO NA HISPANIOLE // KOLUMBOVY HOŘKOSTI // JEHO NÁVRAT DO ŠPANĚLSKA // Kapitola čtyriadvacátá // VÝSLEDEK TÉTO DRUHÉ VÝPRAVY
PŘÍPRAVA NA TŘETÍ VÝPRAVU ZŘÍZENÍ MAJORÁTU // Kapitola pětadvacátá // TŘETÍ CESTA JEJÍ ÚČEL A SMĚR // PŘÍJEZD NA TRINIDAD ? ? POBŘEŽÍ PARIE // KOLUMBUS SE DOTKNE SKUTEČNÉ PEVNINY // KOLUMBOVY NOVÉ KOSMOGRAFICKÉ PŘEDSTAVY // Kapitola šestadvacátá // NEPOŘÁDKY V KOLONII ZA KOLUMBOVY NEPŘÍTOMNOSTI // FRANCISCO ROLDÁN // Kapitola sedmadvacátá // KOLUMBUS A VZBOUŘENCI // STRAŠNÉ POMĚRY NA OSTROVĚ // LIDÍ PROZKOUMÁVAJÍCÍCH NOVÝ SVĚT JE KAŽDÝM DNEM VÍC // NÁSILNÁ ODVETNÁ OPATŘENÍ PROTI VZBOUŘENCŮM // Kapitola osmadvacátá // PŘÍJEZD FRANCISKA BOBADILLY JEHO NEOBLÍBENÉ CHOVÁNÍ BRATŘI KOLUMBOVÉ ODVEZENI // V POUTECH DO ŠPANĚLSKA... 192 // Kapitola devětadvacátá // KOLUMBŮV DUŠEVNÍ STAV KNIHA PROROCTVÍ // PŘÍPRAVY NA ČTVRTOU CESTU... 197 // Kapitola třicátá // ČTVRTÁ CESTA Z CÁDIZU DO SANTO DOMINGA // KOLUMBUS HLEDÁ POMYSLNOU ÚŽINU PŘÍJEZD DO VERAGUY... 204 // Kapitola jedenatřicátá // ZALOŽENÍ MĚSTA V KRAJI VERAGUA // QUIBIA A ODPOR, KTERÝ KLADL ON A JEHO PODDANÍ ŠPANĚLŮM // HRDINSTVÍ DIEGA MÉNDEZE // ŠPANĚLÉ JSOU NUCENI OPUSTIT VERAGUU . 211 // Kapitola dvaatřicátá // KOLUMBUS JE DONUCEN ZASTAVIT SE NA JAMAJCE // OD SANTO DOMINGA AŽ DO NÁVRATU DO ŠPANĚLSKA... 218 // Kapitola třiatřicátá // JEŠTĚ HOŘKOSTI PRVNÍ NÁZNAKY KATASTROFY NÁZNAKY JSOU VÝZNAMNĚJŠÍ CHOVÁNÍ GUACANAGARIHO // GUACANAGARI ÚNOSCEM ŽEN...
226 // (294) // KOLUMBŮV LODNÍ DENÍK // Z PRVNÍ VÝPRAVY // KOLUMBOVY CESTY // DRUHÁ CESTA - LÉTA ZKOUŠKY (1493-1496) // ZPRÁVA PRO KATOLICKÉ KRÁLE ODEVZDANÁ ANTONIOVI DE TORRES // JMENOVÁNÍ DONA BARTOLOMÉA KOLUMBA ZÁSTUPCEM GUVERNÉRA // PAMĚTNÍ SPIS ADRESOVANÝ KATOLICKÝM KRÁLŮM STRAN OBYVATELSTVA INDIÍ . . . . // TŘETÍ CESTA - LÉTA KRIZE // (1498-1502) // DOPIS KATOLICKÝM KRÁLŮM // ČTVRTÁ CESTA - LÉTA ZKLAMÁNÍ (1502-1506) // DOPIS KATOLICKÝM KRÁLŮM O ČTVRTÉ CESTĚ - TAKZVANÝ „PŘEVZÁCNÝ DOPIS" . . // DOPIS SYNOVI DIEGOVI // SNÍLEK, BÁSNÍK NEBO OBCHODNÍK? (DOSLOV OLDŘICH KAŠPAR)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC