Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2005
215 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-86898-39-3 (brož.)
Bibliografie na s. 215, bibliografické odkazy
000131081
Obsah // Úvod // 5 // Část obecná Kapitola L // Pojem, úloha, zásady a prameny trestního práva. // Struktura trestních zákonů. Výklad trestních zákonů a analogie. // Působnost trestních zákonů ...9 // Kapitola II. // Trestný čin a přestupek. Nebezpečnost činu pro společnost...26 // Kapitola III. // Skutková podstata trestného činu...42 // Kapitola IV. // Objekt trestného činu ...48 // Kapitola V. // Objektivní stránka skutkové podstaty trestného činu...52 // Kapitola VI. // Pachatel trestného činu ...66 // Kapitola VII. // Subjektivní stránka skutkové podstaty trestného činu ...71 // Kapitola VIII. // Omyl a jeho význam v trestním právu...74 // Kapitola IX. // Okolnosti vylučující protiprávnost ...86 // Kapitola X. // Vývojová stadia trestné činnosti...100 // Kapitola XI. // Trestná součinnost a účastenství...115 // Kapitola XII. // Mnohost trestné činnosti...131 // Kapitola XIII. // Zánik trestnosti...144 // Část zvláštní // Kapitola XIV. // I. Úvod do studia zvláštní části trestního zákona a řešení // aplikačních příkladů...153 // II. Právní posouzení (kvalifikace) skutku...155 // III. Praktický přístup při právním posouzení (kvalifikaci) skutku 158 // Kapitola XV. // Aplikační příklady zvláštní části trestního zákona...161 // Použitá literatura...215

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC