Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1997
335 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy ; 27 cm

objednat
ISBN 80-85048-69-8 (váz.)
Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada ; sv. 2
Terminologický slovník
Rozložená titulní strana
Obsahuje bibliografii na s. 318-321
Německé resumé
000131120
OBSAH // PŘEDMLUVA // 9 // 1 PŘÍRODNÍ KRAJINY...11 // 1.1 Co jsou přírodní krajiny...11 // 1.2 Vývoj přírodních krajin Moravy a Slezska...11 // 1.3 Dosavadní výzkum přírodních krajin Moravy a Slezska...12 // 1.4 Teoretický základ rekonstrukce přírodních krajin...12 // 1.5 Charakteristika přírodních mezochor Moravy a Slezska...13 // 2 PŮDNÍ FOND... // 2.1 Zemědělský půdní fond... // 2.1.1 Charakteristika zemědělských půd... // 2.1.2 Výrobní typy a oblasti zemědělského půdního fondu // 2.1.3 Produkční schopnost zemědělského půdního fondu. // 2.1.4 Cena zemědělské půdy... // 2.1.5 Ochrana půdního fondu... // 2.2 Lesní půdní fond... // 2.2.1 Údolní nivy... // 2.2.2 Doubravy... // 2.2.3 Pahorkatiny... // 2.2.4 Vrchoviny... // 2.2.5 Hory... // 41 // 41 // 42 // 45 // 46 // 47 // 48 // 49 // 50 // 52 // 53 // 55 // 56 // 3 FLÓRA A VEGETACE...59 // 3.1 Historie botanických výzkumů...59 // 3.2 Vývoj flóry a vegetace Moravy v geologické a historické minulosti...62 // 3.3 Přehled současné flóry a vegetace Moravy...68 // 3.3.1 Sinice ařasy...68 // 3.3.2 Houby...70 // 3.3.3 Lišejníky...75 // 3.3.4 Mechorosty...77 // 3.4 Cévnaté rostliny...80 // 3.4.1 Fytogeografická charakteristika Moravy...80 // 3.4.2 Vegetace...88 // 3.4.2.1 Lesní a křovinná vegetace...89 // 3.4.2.2 Nelesní vegetace...98 // 3.4.3 Výběr významnějších indikačních druhů vegetačních jednotek // (svazů a podsvazů, u synantropní vegetace
tříd)...105 // 3.5 Regionálně-fytogeografické členění Moravy ...111 // 4 živočíšstvo...i36 // 4.1 Historie zoologických výzkumů...136 // 4.2 Vývoj moravské krajiny a fauny...138 // 4.3 Zoogeografické vztahy fauny...140 // 4.4 Současná fauna...144 // 4.4.1 Členovci...144 // 4.4.2 Měkkýši...155 // 4.4.3 Kruhoústí a ryby...158 // 4.4.4 Obojživelníci a plazi...160 // 4.4.5 Ptáci...161 // 4.4.6 Savci...175 // 4.5 Vodní ekosystémy a jejich společenstva... 181 // 5 PALEOLITICKÉ OSÍDLENÍ A SOUDOBÉ ANTROPOLOGICKÉ MYŠLENÍ...196 // 5.1 Homo erectus a první rozptyl...196 // 5.2 Homo sapiens - představy (modely) o jeho vzniku...198 // 5.3 Evoluce hominidních forem ve střední Evropě resp. na Moravě...199 // 5.3.1 Lidé spodního pleistocénu...199 // 5.3.2 Lidé středního pleistocénu...200 // 5.3.3 Lidé svrchního pleistocénu...201 // 5.4 Anatomicky moderní člověk ve střední Evropě...204 // 5.4.1 Mitochondriální DNA a původ moderních lidí...205 // 5.4.2 Lidé gravettienu...207 // 5.4.2.1 Choroby, zranění, úmrtnost...208 // 5.4.2.2 Věk dožití, rodičovské modely, první populační exploze.212 // 5.4.3 Paleolit jako odraz kvalitativně nových informací (mozek, vědomí, komunikace)... 213 // 5.4.3.1 Loveckosběračská ekonomie...217 // 5.4.3.2 Sídliště a obydlí...218 // 5.4.3.3 Rituál...219 // 6 OBYVATELSTVO A JEHO STRUKTURA...222 // 6.1 Historický vývoj...222 // 6.1.1 Od osídlení...222 // 6.1.2 V předstatistickém
období...224 // 6.1.3 První statistické sčítání...226 // 6.1.4 Po vzniku Československa...:...227 // 6.2 Vývoj administrativního členění...228 // 6.2.1 Sídelní struktura, venkov a města...232 // 6.3 Hustota zalidnění...241 // 6.4 Demografický vývoj obyvatel...247 // 6.4.1 Sňatečnost...248 // 6.4.2 Rozvodovost...250 // 6.4.3 Natalita - porodnost...252 // 6.4.4 Potratovost...254 // 6.4.5 Úmrtnost...255 // 6.4.6 Kojenecká úmrtnost...258 // 6.4.7 Úmrtnost podle příčin smrti...258 // 6.5 Migrace - stěhování...259 // 6.6 Socioekonomická struktura...264 // 6.6.1 Věková struktura...264 // 6.6.2 Ekonomická aktivita...269 // 6.6.3 Ekonomicko aktivní podle odvětví...271 // 6.6.4 Dojíždka za prací...275 // 6.6.5 Sociální struktura...276 // 6.6.6 Nezaměstnanost...278 // 6.6.7 Rodinný stav...278 // 6.7 Národnost...279 // 6.8 Náboženství...282 // 6.9 Vzdělání...283 // 6.10 Předpokládaný další vývoj obyvatelstva České republiky...286 // 7 KULTURNÍ KRAJINA A OCHRANA PŘÍRODY...289 // 7.1 Kulturní krajiny...289 // 7.2 Ochrana krajiny...300 // 7.3 Objekty živé přírody v chráněných územích na Moravě a ve Slezsku...305 // VÝKLADOVÝ SLOVNÍK...315 // LITERATURA ...318 // ZUSAMENFASSUNG // 322
(OCoLC)38226173
cnb000282000

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC