Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Praha : CESES - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, [2003]-
sv.
Externí odkaz    Online verze: http://ceses.cuni.cz/CESES-20.html 

2005-2008,2010
1801-1640
nepravidelně
Sociologie - seriály
000131496
Rodinná péče o staré lidi // Obsah // Autorský kolektiv 6 // 1. Úvodem k mechanismům sociální soudržnosti pomáhající rodiny 7-8 // Hynek Jeřábek // Literatura 8 // 2. Péče o staré lidi v rodině (východiska, klasifikace, // kritické momenty) 9-19 // Hynek Jeřábek // 1. Kdo potřebuje péči? 9-10 // 2. Charakteristika a klasifikace rodinné péče o staré lidi 10-13 // 3. Kdo pečuje? 13 // 4. Kritické momenty osobní péče o staré lidi v rodině 14-15 // 5. Jak učinit rodinnou péči o staré lidi zvládnutelnou? 15-17 // 6. Několik slov na závěr 17-18 // Literatura 19 // 3. Vybrané teorie rodinnej starostlivosti o starého človeka 20-27 Michal Osuský // Úvod 20 // Konceptuálne rámce 20 // Výmena, směna, transakcie 20-21 // Implicitná směna 21 // Typy transakcií 21-24 // Typológia vztahu podľa transakcií 24 // Dávanie starostlivosti a soc. role 25 // Dynamika transakcií 26 // Literatura 27 // 3 // Studie CESES 11/2005 // 4. Modely rodinné péče o starého člověka 28-41 Jitka Bartoňová // 1. Proč je třeba hovořil o domácí nebo rodinné péči? 28-31 // 2. Co tato domácí péče obnáší? 31 -32 // 3. Jaký rozsah péče je vyžadován? 32-33 // 4. Jaká jsou pozitiva a negativa domácí péče 33-34 // 5. Jak je to s odpovědností rodiny ohledně tohoto typu péče? 35-36 // 6. Koho se domácí péče týká? 36-38 // 7. Existují nějaké modely již z předchozích výzkumů? 38-39 // 8. Jak tedy vypadá rámec modelů rodin poskytující? 39-40 //
Literatura 41 // 5. Solidarita v rodině: genderové role v péči o závislé osoby 42-48 // Martina Rubášová // Úvod 42-44 // Genderové role v péči o závislé osoby 44-47 // Závěr - další směřovánÍ 47 // Literatura 48 // 6. Aktéri rodinnej starostlivosti - rozbor najdôležitejších faktorov 49-57 Michal Osuský // Úloha rodinnej starostlivosti 49 // Charakteristiky prijímateľa 49-51 // Charakteristiky odovzdávateľa 52 // Charakteristiky prostredia 53 // Literatura 54 // Prílohy 55-57 // 7. Rodinná péče a profesionální péče 58-70 Jana Barviková // 1. Úvod 58-59 // 2. Úloha rodiny - pomoc státu 59-61 // 3. Péče zajišťovaná rodinou a její podmínky v České republice 61 -65 // 4 // Rodinná péče o staré lidi // 4. Umístěni nesoběstačného seniora do rezidenčního zařízení a spolupráce rodiny a personálu na péči 65-67 // 5. Sociálně-patologické jevy při poskytování péče rodinou 67-68 // 6. Závěr 68 // Literatura 69-70 // 8. Institucionální péče o seniory 71-77 Jiří Remr // 1. Historický kontext 71-73 // 2. Základní dichotomie 73-76 // 3. Významné předpoklady rozvoje institucionalizované formy sociálních služeb 76-77 // Literatura 77 // 9. Bibliografická část 78-97 // Věra Tomandlová, Jana Barviková // A. Výběrová tematická bibliografie článků ze zahraničních periodik 78-94 // B. Výběrová bibliografie domácích a zahraničních knih 94-97

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC