Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Brno : Statutární město Brno Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity : Občanský a odborný výbor, c2009
267 s. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-254-4000-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 260-263
Vydal Občanský a odborný výbor ve spolupráci se statutárním městem Brnem a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity
000131740
Předmluva Úvodní slova -- R. Onderka, primátor statutárního města Brna JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR PhDr. Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Doc. RNDr. Josef Trna, CSc, děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně -- 1. Za svobodný a demokraticky společný stát Cechů a Slováků -- Masarykova cesta kolem světa za demokratické Československo -- Prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc. Co by bylo zo Slovákov bez T. G. Masaryka a bez Československa? , -- Ladislav Ballek, J. E. exvelvyslanec SR v C R -- Edvard Beneš o 1. světové válce a našem odboji PhDr. Karel Janiš -- Ze života M. R. Štefánika jeho odkaz pro současnost -- Doc. Ing. Bronislav Lacko, CSc. Sto let od jedné astronomické výpravy na Mont Blanc -- Hana Lackova a Branislav Lacko -- Českoslovenští legionáři Mgr. Jaromír Procházka -- Američtí krajané a vznik Československa ---
Doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. Příspěvek Sokolstva ke vzniku Československa PaedDr. Jaroslav Nešpor Skauti v historii naší vlasti Ing. Radek Veselý ~ Ovsík -- 2. Éra Masarykova Československa -- 28. říjen 1918 stálý odkaz našich novodobých dějin -- Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc -- Malé zamyšlení nad 28. říjnem 1918 Doc. PhDr. František Čapka, CSc -- Idea československého státu Prof PhDr. Věra Olivová, DrSc , -- Masarykovo pojetí ČSR a evropské jednoty Prof Dr. Miloslav Bednář, CSc -- K vývoji Československa od T. G. Masaryka po A. Dubčeka -- Prof. PhDr. František Hejl, CSc. Realismus Masarykova konceptu humanitní demokracie -- Marie L. Neudorflová, Ph.D -- Masarykova volba E. Beneše Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc -- Edvard Beneš o místu Československa v poválečné Evropě -- Doc. PhDr. Josef Kuta, CSc Filosofie Edvarda Beneše a hodnoty Masarykovy republiky ---
Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. T. G. Masaryk, E. Beneš a projekty meziválečné integrace -- PhDr. Marta Goňcová, CSc. Masarykovo pojetí obrany československé státnosti -- Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Slovensko-české vztahy v oblasti kultury v medzivojnovom období -- PhDr. Ivan Kamenec, CSc. Brno město moderní architektury -- Prof Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc -- Moravský výtvarný život po vzniku ČSR PhDr. Radovan Rybář, Ph.D -- První ústava Československa PhDr. Jiň Nolč -- Československá územní správa do roku 1945 -- JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D -- Masaryk a Beneš o byrokracii JUDr. Milan Navrkal, CSc -- Československá meziválečná filosofie Doc. PhDr. Petr Jemelka, Dr -- Inocenc Arnošt Bláha český sociolog inteligence PhDr. Ivan Holý -- Formování československého školství Mgr. Radim Štěrba, DiS -- Masarykův vztah k náboženství PhDr. Erika Vonková ---
České ekonomické myšlení po vzniku C SR Ing. Oldřich Králík, CSc -- Dílo Tomáše Bati Doc. Ing. Miroslav Barvíř, CSc -- ČSSD v letech 1938-1948 PhDr. Jiň Malínský -- Zůstáváme věrni? -- Braňme pravdu a dobro pro všechny! PhDr. Zdeněk Mahler -- Oslovuje nás T. G. M.? Prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc , -- Ohrožení sociálního státu Prof. PhDr. Jan Keller, CSc -- Masaryk a Kosovo Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc -- Restaurace habsburkismu v České republice? PhDr. J. Jaroš-Nickelli -- Z proslovu primátora Užhorodu Stepán Sember -- Čechoslovák úctyhodné slovo Ing. Michal Petrovič, Ph.D -- Druhé delenie Česko Slovenska Ing. Juraj Stracelský, Ph.D -- K zániku Československé federatívni republiky -- Doc. PhDr. Jaroslav Šabata, CSc -- Památník prezidenta E. Beneše v Brně Ing. arch. Jan Kruml -- Státní a národní svrchovanost v procesu globalizace -- JUDr. Jan Pinz, Ph.D ---
Význam státních idejí v éře globalizace Mgr. Petr Krátký, Dis -- Európa, Česká a Slovenská republika ekonomická minulosť a budúcnosť -- Prof. Ing. E. Mikelka, CSc -- Važme si krásného rodného jazyka PhDr. Miloslav Rejzl -- Slovo je čin Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc -- Ke smyslu našich dějin Prof PhDr. Stanislava Kučerová, CSc -- 4. Závěry -- Směrodatné masarykovské hodnoty pro 21. století -- Prof. PhDr. Bohumír Blízkovský, CSc -- Přílohy -- I. Prohlášení nezávislosti Československa Washingtonskou deklarací 18. října -- II. Provolání Národního výboru o samostatném československém státu v Praze 28. října 1918 -- III. Martinská deklarácia slovenského národa zo 30. októbra 1918 -- IV. Z projevu T. G. Masaryka k 10. výročí vzniku ČSR -- V. Ze závěrů IX. Sněmu ČSV -- VI. Role, pozice a struktura střední Evropy -- Další fakta, glosy a inspirace -- Základní literatura ---
Hlavní pořádající i součinné demokratické, -- odborné a vlastenecké organizace -- Autoři

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC