Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.2) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2009
221 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-526-4 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 209-213 a rejstřík
000132552
1 Úvod -- Cil knihy -- Čtyři problémy -- Různé přístupy ke studiu chování -- Důvody pro měření chování -- Shrnutí -- 2 Zamyšlení před naplánováním projektu -- Volba úrovně pro analýzu -- Volba živočišného druhu -- Volba místa výzkumu -- Volba doby pozorování -- Vliv pozorovatele na subjekt -- Antropomorfismus -- Etické otázky -- Shrnutí -- 3 Začínáme -- Kroky při výzkumu chování Předběžné pozorování -- Popis chování Volba kategorií Definování kategorií. Typy proměnných Události a stavy Různé úrovně měření Shrnutí -- 4 Jednotlivci a skupiny -- Identifikace jedince -- Individuální rozdíly -- Hodnocení individuální jedinečnosti -- Definice skupiny -- Shrnutí -- 5 Záznamové metody -- Pravidla pro sběr dat -- Pravidla pro záznam dat -- Kontinuální záznam -- Okamžikový záznam -- Nula-jedničkový záznam -- Volba pozorovacího intervalu -- Výhody a nevýhody intervalového záznamu Shrnutí -- 6 Záznamové médium -- Dostupné možnosti -- Záznamové listy -- Záznamníky událostí -- Shrnutí -- 7 Dosažená úroveň měření -- Reliabilita versus validita Reliabilita jednoho pozorovatele -- a mezi pozorovateli -- Měření reliability pomocí korelací Míra spolehlivosti reliability Jiné způsoby měření reliability. Faktory ovlivňující reliabilitu -- Nereliabilní veličiny -- Míra nezávislosti měření -- Shrnutí -- 8 Kvalita výzkumného plánu -- Provádění experimentů -- Plán
experimentu -- Zkoumání vývoje -- Testy preference a diferenciální responsivity -- Kompozitní veličiny -- Množství nasbíraných dat -- Shrnutí -- 9 Statistická analýza -- Obecné rady v oblasti statistiky -- Tabulkové editory a databáze -- Explorační versus konfirmační analýza -- Výběr statistických testů -- Analýza rozptylu (ANOVA) -- Korelace -- Jednoduchá regrese -- Zobecněné lineární modely (ZLM) -- Mnohorozměrná statistika -- Cirkulární statistiky -- Otázka dostatečného množství dat -- Shrnutí -- 10 Analýza vybraných aspektů chování -- Délka vlny chování -- Analýza posloupností -- Analýza rytmů -- Rozhodovací testy -- Sociální chování -- Shrnutí -- 11 Interpretace a prezentace výsledků -- Efekt horního a dolního konce -- Hodnocení významnosti -- Problémy s korelacemi -- Vážit si výjimek -- Apriorní znalosti a Bayesova věta -- Modelování -- Prezentace výsledků -- Věda a veřejný zájem -- Shrnutí -- Příloha 1: Jednotky měření -- Příloha 2: Některé statistické pojmy -- Příloha 3: Rady ke statistickým učebnicím -- Příloha 4: Co si zjistit před publikováním -- Literatura -- Rejstřík
(OCoLC)320226410
cnb001856259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC