Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.1) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1997
92 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-120-7 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografické odkazy
1. díl. Vybrané technické principy a vztah techniky k ochraně životního prostředí -- 2. díl. Materiály
Technika - učebnice vysokošk.
000132618
OBSAH 1. DÍLU // 1 SÍLY A JEJICH ÚČINKY 5 // 1.1 Základy statiky 5 // 1.1.1 Výslednice sil. Těžiště. 5 // 1.1.2 Řešení reakcí // 1.2 Tření a jeho význam v technice. 13 // 1.2.1 Smykové tření 13 // 1.2.2 Vláknové tření 15 // 1.2.3 Valivé tření 15 // 1.2.4 Čepové tření 16 // 1.2.5 Odpor způsobený tuhostí lan 16 // 1.3 Základní druhy namáhání vyvolané působením sil na pružné materiály. 17 // 1.3.1 Namáhání tahem a tlakem 17 // 1.3.2 Namáhání smykem 18 // 1.3.3 Namáhání krutém 19 // 1.3.4 Namáhání ohybem 20 // 2 JEDNODUCHÉ STROJE, PŘEVODY A MECHANIZMY 23 // 2.1 Jednoduché stroje 23 // 2.2 Převody 25 // 2.2.1 Mechanické převody přímým stykem obou částí převodu 25 // 2.2.2 Mechanické převody pomocí vloženého elementu 27 // 2.3 Mechanizmy 28 // 2.3.1 Kinematické (mechanické) mechanizmy 28 // 2.3.2 Tekutinové mechanizmy 33 // 3 ENERGETIKA A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 36 // 3.1 Zdroje a využití energie 36 // 3.2 Druhy elektráren 37 // 3.2.1 Tepelné elektrárny 38 // 3.2.2 Vodní elektrárny 41 // 3.2.3 Jaderné elektrárny 44 // 3.3 Nekonvenční energetické zdroje 50 // 3.3.1 Energie slunečního záření 51 // 3.3.2 Geotermální energie 52 // 3.3.3 Větrná energie 52 // 3.3.4 Bioenergetika 53 // 3.3.5 Energie moře 55 // 3.3.6 Vodík jako nositel energie 55 // 3.3.7 Palivové články 56 // 4 VODNÍ A TEPELNÉ MOTORY 57 // 4.1 Vodní turbíny a čerpadla 57 // 4.1.1 Vodní turbíny 57 // 4.1.2 Čerpadla 59
// 4.2 Tepelné motory 62 // 4.2.1 Parní turbíny 62 // 4.2.2 Plynové turbíny 63 // 4.2.3 Pístové spalovací motory 65 // 4.2.4 Reaktivní spalovací motory 69 // 4.3 Energetické stroje pro stlačování a dopravu plynů 72 // 4.3.1 Objemové kompresory 73 // 4.3.2 Turbokompresory 75 // 5 CHLADICÍ TECHNIKA 76 // 5.1 Zkapalňování plynú a kritický stav 76 // 5.2 Chladničky a tepelná čerpadla 77 // 5.2.1 Činnost chladniček 77 // 5.2.2 Činnost tepelných čerpadel 78 // 6 EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA TECHNIKY 80 // 6.1 Vybrané pojmy z ekologie a ochrany životního prostředí 80 // 6.2 Vlivy lidské činnosti a techniky na životní prostředí 80 // 6.3 Znečišťující látky v životním prostředí a jejich účinek 81 // 6.3.1 Nejznámější znečišťující látky 81 // 6.3.2 Znečištění vody, vzduchu a půdy 82 // 6.4 Vliv některých fyzikálních faktorů na životní prostředí člověka 85 // 6.4.1 Hluk 85 // 6.4.2 Vibrace 86 // 6.4.3 Ionizující záření 86 // 6.4.4 Elektromagnetické záření 87 // 6.4.5 Elektrostatické pole 88 // 6.5 Možnosti ochrany životního prostředí // 88

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC