Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.4) Půjčeno:70x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Československý spisovatel, 1981
345 s. ; 21 cm

objednat
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Příručka je synteticky pojatým a systematicky zpracovaným pohledem na českou literaturu daného období a zahrnuje jak charakteristiky jednotlivých spisovatelů, tak i souhrnné pasáže o programových proudech a směrech. Literárnívývojje sledován v souvislosti s vývojem společenským u nás a na pozadí společensknskopolitických událostí a kulturních proudů celoevropských.
000132702
Rekat.
OBSAH // Úvodem... [7] // [i] // NA POČÁTKU STOLETÍ // MODERNÍ UMĚNÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU . . . . [12] // Dva základní proudy moderního umění... [15] // Česká moderna... [22] // Česká dekadence... [29] // Kontinuita básnické moderny // Realistický proud... [31] // J. S. Machar... [32] // Tři typy českého symbolismu... [36] // A. Sova ... [37] // O. Březina... [41] // K. Hlaváček... [45] // Kontinuita realistické prózy... [48] // Dramatická tvorba na přelomu století... [58] // Literární kritika j ako tvorba... [61] // F. X. Šalda... [64] // Básnická syntéza realismu a symbolismu... [69] // P. Bezruč... [69] // GENERACE MLADÝCH BUŘIČŮ... [76] // Poezie na počátku století... [79] // St. K. Neumann... [80] // F. Šrámek... [83] // F. Gellner... [87] // K. Toman... [90] // ?. Dyk... [93] // Další generační vrstevníci... [97] // Próza na začátku století... [99] // Naturalistický zřetel ? prostředí... [99] // ?. M. Čapek-Chod...[100] // A. M. Tilschová...[102] // Generační autoportréty...[103] // Prózy F. Šrámka...[105] // Prózy ?. Dýka...[108] // Prózy s tématem ženského osudu...[109] // Osamocené revolty...[111] // Předválečná próza J. Haška...[112] // Drama na počátku století...[114] // Dramatická tvorba F. Šrámka...[114] // Drama J. Mahena...[116] // Drama V. Dýka...[117] // Historické drama...[118] // Kritika na počátku století...[119] // PŘEDVÁLEČNÝ CIVILISMUS ...[120] // Básnická tvorba
civilistická...[123] // Próza předválečné moderny...[124] // LITERATURA V LETECH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY . [125] // [?] // MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI // Literatura mezi dvěma světovými válkami...[128] // SVĚTOVÁ VÁLKA A ČESKÁ LITERÁRNÍ TVORBA . . [133] // J. Hašek...[140] // EXPRESIONISMUS A LITERÁRNÍ SKUPINA...[145] // LITERATURA VE ZNAMENÍ REVOLUCE...[148] // PROLETÁŘSKÉ UMĚNÍ ...[152] // Program a teorie...[152] // Proletářská poezie...[155] // St. K. Neumann...[156] // J. Hora...[158] // Proletářská poezie dalších básníků...[160] // J. Wolker...[162] // Próza proletářského umění . . [166] // I. Olbracht...[166] // M. Majerová... [167] // Drama proletářskébo umění...[169]  // DEVĚTSIL A POETISMUS...[171] // Program a teorie...[171] // Poezie poetismu...[175] // V. Nezval...[175] // Další básníci poetismu...[179] // Avantgardní próza...[180] // ?. Vančura...[181] // Avantgardní divadlo...[184] // Osvobozené divadlo...[186] // DEMOKRATICKÁ A KRITICKÁ PRÓZA...[188] // K. Čapek... . [189] // K. Poláček...[198] // K. Nový...[200] // B. Klička...[202] // A. M. Tilschová...[203] // Další autoři...[204] // Typy psychologické prózy ...[206] // J. Havlíček...[208] // J. Glazarová...[210] // POEZIE ZVÝRAZŇUJÍCÍ ROZPORY SVĚTA ...[213] // F. Halas...[214] // Vil. Závada...[216] // Vlád. Holan...[217] // LYRIKA INTIMNÍHO LADĚNÍ...[219] // J. Hora...[219] // Jar. Seifert...[221] // F. Hrubín ...[222]
// Básníci venkovského domova...[223] // Básníci citové melodie...[224] // SOCIALISTICKÝ REALISMUS...[226] // Ideologické diskuse na levicové frontě...[227] // Teorie socialistického realismu...[229] // Próza socialistického realismu... // Románová kronika — M. Majerová Román-řeka — J. Kratochvíl . . . Mýtus a realita — I. Olbracht . . . // Reportážní žánry... // Společenský román — M. Pujmanová // Poezie nové proletářská vlny... // Literárni tvorba pro mládež... // SURREALISMUS ...[247] // Program a teorie...[247] // Literárni tvorba...[249] // ANTIFAŠISTICKÁ LITERÁRNI FRONTA...[252 // Ideová polarizace...[252] // Poezie na obranu vlasti...[256] // LITERÁRNI KRITIKA MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI... // F. X. Šalda v meziválečném období... // Rozlišení kritické fronty... // Marxistická literárni kritika... // B. Václavek... // J. Fučík... // [259] // [259] // [261] // [263] // [266] // [268] // [231] // [232] // [233] [235] [237] [240] // [243] // [244] // [III] // LITERATURA Y LETECH OKUPACE A VÁLKY // LITERÁRNÍ TVORBA V LETECH OKUPACE A VÁLKY [272] // ; Podmínky tvorby...[272] // Poezie v letech okupace ...[274] // Historická próza...[277] // ? lidovým kořenům národa...[280] // Psychologický román...[282] // V. Řezáč...[283] // DOZNĚNÍ PROTIFAŠISTICKÉHO BOJE...[287] // Poznámky biografické a bibliografické...[291 ] // Rejstřík... [342]
(OCoLC)85277006
cnb000127035

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC