Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením (@@20120918-22:08:02@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(29.8) Půjčeno:119x 
BK
2. vyd.
Brno : Paido, 2007
125 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-159-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000132822
ÚVOD -- ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OBORU OFTALMOPEDIE ANATOMIE A FYZIOLOGIE ZRAKOVÉHO ORGÁNU -- Stavba oka Zrakové funkce -- Vývoj zrakového vnímaní -- ZRAKOVÉ VADY -- Etiologie zrakových vad Zrakové vady dětského věku -- Projevy zrakových vad z hlediska speciálněpedagogické diagnostiky -- KLASIFIKACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM -- Klasifikace dle častých kritérií -- Charakteristika jednotlivých skupin zrakově postižených -- Slabozraké osoby Osoby se zbytky zraku Nevidomé osoby -- Osoby s poruchami binokulárního vidění Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením -- REEDUKACE ZRAKU -- U DĚTÍ S NARUŠENÝM BINOKULÁRNÍM VIDĚNÍM -- Vývoj binokulárního vidění -- Medicínská péče o šilhající a tupozraké děti -- Speciálněpedagogická podpora dětí se strabismem a amblyopií -- SPECIFIKA OSOBNOSTI JEDINCE SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM -- Doba vzniku zrakové vady a význam rodiny -- Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti člověka -- Kognitivní vývoj Pohybový vývoj Socializace -- SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ JEDINCŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM -- Střediska rané péče -- Speciálněpedagogická centra pro zrakově postižené Poradenská zařízení sociální rehabilitace -- RODINA A VÝCHOVA DÍTĚTE SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM -- Narození dítěte s postižením zraku, jeho přijetí a výchova Akceptace postižení dítěte rodiči i sebou samým -- SPECIFIKA VÝVOJE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V KONTEXTU
VZDĚLÁVACÍHO PROCESU -- Vymezení pojmů a legislativních opatření Specifika dětství a dospívání zrakově postižených -- Předškolní věk -- Specifika mladšího školního věku -- Specifika staršího školního věku -- Specifika osobnosti zrakově postiženého adolescenta -- EDUKACE DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ S POSTIŽENÍM ZRAKU -- Předškolní vzdělávání Vzdělávání na základní škole Profesní příprava na střední škole Vzdělávání na vysokých školách Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením -- PODPŮRNÁ OPATŘENÍ K VÝUCE -- DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ S POSTIŽENÍM ZRAKU -- Zásady výuky žáků a studentů s postižením zraku Specifika výuky -- POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ -- Neoptické pomůcky Optické pomůcky -- Legislativní podmínky pro získání optických a neoptických pomůcek -- ZÁVĚR

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC