Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:7x 
BK
2. vyd.
Praha : Karolinum, 1992
120 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7066-669-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii
Určeno pro posluchače ¨Přírodovědecké fakulty UK
Vydavatel: Univerzita Karlova
000133097
ÚVOD 3 // 1. MIKROSKOEECEÉ PREPARÁTY (P. Lelláková) 8 // 1.1. Základní vybavení 8 // 1.2. čerstvé (nativní) mikroskopické preparáty 12 // 1.2.1. Pracovní postup 13 // 1.2.2. Zpomalení pohybu 15 // 1.2.5. Visutá kapka, vlhká komůrka, mikroakvárium 16 // 1.2.4. Vitální barvení 19 // 1.5. Roztlaky 21 // 1.4. Trvalé mikroskopické preparáty 22 // 1.4.1. Fixace, barvení 25 // 1.4.2. Projasňování, macerace 26 // 1.4.5. Celkové (totálni) mikroskopické preparáty 27 // 1.4.5.1. Suché mikroskopické preparáty 29 // 1.4.5.2. Média mísitelná s vodou 51 // 1.4.5.5. Uzavírací média s polyvinylalkoholem 55 // 1.4.5.4. Média nemísitelná s vodou 54 // 1.4.4. fiezové mikroskopické preparáty (V. Habrová) 56 // 1.4.4.1. Ruční řezy 56 // 1.4.4.2. Výbrusy 57 // 1.4.4.5. Ruční mikrotom 58 // 1.4.4.4. Řezy mikrotomové 58 // 1.5 Nátěry (F. Lelláková) 58 // 1.5.1 Suchý nátěr 59 // 1.5.2. Vlhký nátěr 59 // 1.5.5. Stříbřící metoda podle Kleina 40 // 1.6, Metoda tlusté kapky 40 // 1.7, Mikroreliéfové a adhezivní preparáty » 40 // 1.8, Provizórni a definitivní označení trvalých mikroskopických preparátů, čištění 41 // 2. ZÁKLADY MIKROSKOPICKÝCH PARAZITOLOGICKÝCH VYŠETŘOVACÍCH METOD (Ž. Černá) 43 // 2.1. Mikroskopická detekce cizopasníků krevních 45 // 2.1.1. Nativní vyšetření krve 44 // 2.1.2. Vyšetření krve pomocí krevního nátěru 44 // 2.1.2.1. Zhotovení krevního nátěru 44 // 2.1.2.2. Fixace krevního nátěru 44 // 2.1.2.5. Barvení krevního nátěru 44 // 2.1.5. Vyšetření krve pomocí tlusté kapky 45 // 2.2. Mikroskopická detekce cizopasníků tkáňových 45 // 2.2.1. Orientační vyšetření tkání pomocí otisků z orgánů 46 // 2.2.2. Zpracování tkání histologický 45 // 2.2.2.1. Fixace tkání pro histologické zpracování 46 //
2.2.2.2. Zalévání do parafinu 46 // 2.2.2.5. Barvení řezů Harrisovým hematoxylinem, eventuelně // TRIO HROMEM 46 // 2.3. Mikroskopická detekce cizopasníků střevních 47 // 2.3.1. Vyšetření stolice pomocí koncentračních vyplavovacích // metod 4? // 2.3.2. Některé další jednoduché způsoby vyšetření střevního materiálu 4? // 2.3.2.1. Nativní vyšetření 48 // 2.3.3. Vyšetřování koprologického materiálu na přítomnost mikroskopických larev hlístu 49 // 2.3.4. Barvení cizopasných prvokú, střevních 49 // 3. SBĚR, KONZERVACE A PREPARACE BEZOBRATLÝCH, ZHOTOVENÍ SBÍREK (M. Chvála) 51 // 3.1. Metody sběru a sběrací náčiní 51 // 3.1.1. Sběr vodních živočichů 51 // 3.1.1. U Metody kvalitativní 51 // 3.1.1.2. Metody kvantitativní 52 // 3.1.2. Sběr půdních živočichů 53 // 3.1.2.1. Odběr půdních vzorků // 3.1.2.2. Individuální vybírání půdních vzorků // 3.1.2.3. Mechanické vybírání půdních vzorků // 3.1.2.4. Selekční automatické aparáty 55 // 3.1.3. Sběr suchozemských živočichů 56 // 3.1.3.1. Sběrací náčiní 56 // 3.1.3.2. Kvantitativní metody relativní 59 // 3.1.3.3. Kvantitativní metody absolutní 61 // 3.1.3.4. Lapáky 62 // 3.1.3.5 Speciální sběrací metody 67 // 3.2. Konzervace, fixace a smrcení bezobratlých 67 // 3.2.1. Konzervace a fixace vodních a půdních živočichů 67 // 3.2.2. Smrcení a konzervace hmyzu 68 // 3.2.2.1. Smrtičky 68 // 3.2.2.2. Smrtící látky 70 // 3.2.2.3. Ukládání nepřepárovaného hmyzu 70 // 3.3. Preparace 71 // 3.3.1. Preparace drobných vodních a suchozemských živočichů 71 // 3.3.2. Preparace hmyzu 71 // 3.3.3. Preparační náčiní 72 // 3.3.4. Rozvlhčování 74 // 3.3.4.1. Vlastní preparace 74 // 3.3.4.2. Preparace brouka na preparační destičce 74 // 3.3.4.3. Preparace na hranaté nalepovací štítky 75 //
3.3.4.4. Preparace na špičaté nalepovací štítky 76 // 3.3.4.5. Preparace motýla na napínadle 76 // 3.3.4.6. Preparace kobylky na napínadle 77 // 3.3.5. Prosvětlování částí hmyzího těla v KOH 78 // 3.4. Sbírky a jejich ošetření 78 // 3.4.1. Lokalitní a determinační lístky 78 // 3.4.2. Typy sbírek 7g //3.4.1. Alkoholové sbírky 79 // 3.4.4. Entomologické sbírky a jejich ošetření 80 // 4. SBĚH A ZPRACOVÁNÍ OBRATLOVCŮ ( V.Vohralík) 82 // 4.1. Metody sběru obratlovců 82 // A.1.1. Lov lyb 82 // A.1.2. Sběr obojživelníků . 85 // A.1.3. Sběr plazů 86 // A.1.4. Odchyt ptáků 86 // A.1.5. Odchyt savců 87 // A.1.5.1. Odchyt živých savců 88 // A.1.5.2. Lov do pérových pastí 89 // A.I.5.3. Odchyt a kroužkování netopýrů 90 // A.2. Smrcení obratlovců 90 // A.3. Dokumentace ’sbírkového materiálu 91 // A.4. Konzervace obratlovců 92 // A.5. Preparace obratlovců 94 // 4.5.1. Tekutinové preparáty 94 // 4.5.2. Dermoplastické preparáty 95 // 4.5.3. Zhotovování balků a kožek 95 // A.5.4. Preparace osteologického materiálu 97 // 4.5.5. Speciální metody 98 // A.6. Sbírky a jejich údržba 98 // 5. ZÁKLADY FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE ZOOLOGICKÝCH OBJEKTŮ (J. Stoklasa) 99 // 5.1. Fotografie pro účely odborné dokumentace a pro účely výukové 99 // 5.1.1. Dokumentace pro účely odborné 99 // 5.1.2. Dokumentace pro účely výukové 99 // 5.2. Vybrané zásady a postupy při fotografické dokumentaci zoologických objektů 101 // 5.3. Základní cvičení k zoologické fotografii 106 // 5.3.1. Obecné zadání úkolů ve cvičení 10? // 5.3.2. Zaznamenání údajů o dokumentaci 107 // 5.3.3. Příklad makrofotografie pomocí dvouoké zrcadlovky 110 // 5.3#4. Příklad makrofotograf ie pomocí jednooké zrcadlovky 111 // 5.3.5. Příklad mikrofotografie //
5.3.6. Příklad reprodukce obrázku z literatury 115 // 5.4. Fotografické technické minimum 116 // 5.4.1. Fotoaparát, jeho základní části a příslušenství 116 // 5.4.2. Citlivý materiál a jeho zpracování II7 // 5.4.3. Zdroje světla a měření osvětlení II7 // LITERATURA 119
(OCoLC)39563825
cnb000075913

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC