Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
496 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 22 cm + přehled symbolů ([2] s. ; 17 cm)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2509-3 (váz.)
ISBN 978-80-247-7783-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 466-469 a rejstříky
000133104
VĚNOVÁNÍ S PODĚKOVÁNÍM ...12 // PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ...13 // PODĚKOVÁNÍ ZA INFORMACE A FOTOGRAFIE ...13 // TATO PUBLIKACE JE URČENA ...14 // ÚVODNÍ // str. 15 // // MÍSTO ÚVODU TROCHA „VYSVĚTLIVEK“, ABYCHOM Sl ROZUMĚLI ...15 // PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK ...17 // ÚVOD K OBOJŽIVELNÍKŮM A PLAZŮM ...21 // 1. VZNIK A VÝVOJ OBOJŽIVELNÍKŮ S MALÝM PŘÍDAVKEM K ZAMYŠLENÍ ...22 // 2. VLASTNOSTI OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ...25 // 1 ) ŘÍZENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY - TERMOREGULACE ...25 // 2) DÝCHÁNÍ, KOŽNÍ DÝCHÁNÍ, HIBERNACE ...27 // 3) KŮŽE, KOŽNÍ PRODUKTY A ROHOVATĚNÍ POKOŽKY ...29 // 4) JEDY, KOŽNÍ JEDY A SLIZY OBOJŽIVELNÍKŮ ...30 // 5) BARVIVA A ZBARVENÍ ...31 // 6) BARVOMĚNA A ZMĚNY ZBARVENÍ ...37 // 7) CHARAKTERISTIKA ROZDÍLŮ MEZI OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY V CZ A SK ...38 // 3. SMYSLOVÁ VÝBAVA OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ...39 // 1 ) ZRAK ...39 // 2) hmat...39 // 3) ČICH A CHUŤ ...40 // 4) sluch...41 // 4. BĚŽNÉ NEMOCI A PARAZITI OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ...42 // 5. ROZDÍLY V ROZMNOŽOVÁNÍ OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ...44 // 1 ) OPLOZENÍ A VÝVOJ ZÁRODKU ...44 // 2) POHLAVNÍ ROZDÍLY U NAŠICH OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ...46 // 3) KLADENÍ VAJÍČEK A VZHLED SNŮŠEK ...51 // STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBOJŽIVELNÍKŮ ...54 // ROZDÍLY MEZI ŘÁDY OBOJŽIVELNÍKŮ ...60 // OCASATÍ (NAŠI MLOCI) // str. 63 // 1. ROZDÍLY MEZI MLOKEM A ČOLKY // 2. ROZDÍLY
VE VÝVOJI OCASATÝCH // 3. ÚVOD K OCASATÝM OBOJŽIVELNÍKŮM // 4. ROZMNOŽOVÁNÍ OCASATÝCH OBOJŽIVELNÍKŮ // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH DRUHŮ // MLOK SKVRNITÝ // ČOLEK VELKÝ // ČOLEK DUNAJSKÝ // ČOLEK DRAVÝ // KLÍČ ČOLKŮ RODU ČOLEK - TRITURUS // KŘÍŽENCI V RÁMCI SKUPINY „VELKÝCH“ ČOLKŮ // ČOLEK HORSKÝ // ČOLEK KARPATSKÝ // ČOLEK HRANATÝ // ČOLEK OBECNÝ // KLÍČ ČOLKŮ RODŮ ČOLEK - MESOTRITON A ČOLEK - LISSOTRITON KŘÍŽENCI V RÁMCI SKUPINY „MALÝCH“ ČOLKŮ // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŽAB ...132 // 2. KLÍČOVÉ ZNAKY NAŠICH ŽAB - ZÁKLADNÍ KLÍČ ČELEDÍ A RODŮ ...134 // 3. MIGRACE ŽAB ...136 // 4. ROZMNOŽOVÁNÍ ŽAB ...138 // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED ŽAB ...142 // NAŠE KUŇKY - ČELEĎ KUŇKOVITÍ ...143 // KUŇKA OBECNÁ ...145 // KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ ...151 // KLÍČ RODU KUŇKA ...159 // KŘÍŽENCI RODU KUŇKA ...161 // 6 // NAŠE BLATNICE - ČELEĎ BLATNICOVITÍ ...163 // Blatnice skvrnitá...163 // NAŠE ROPUCHY - ČELEĎ ROPUCHOVITÍ ...171 // Ropucha obecná...173 // Ropucha krátkonohá...183 // Ropucha zelená...191 // Klíč rodu ropucha...199 // Kříženci rodu ropucha...201 // NAŠE ROSNIČKY - ČELEĎ ROSNIČKOVITÍ ...203 // Rosnička zelená...203 // NAŠI SKOKANI - ČELEĎ SKOKANOVITÍ ...211 // Základní klíč rodů našich skokanů...212 // SKUPINA SUCHOZEMSKÝCH SKOKANŮ RODU RANA ...213 // Skokan hnědý...215 // Skokan ostronosý...227 // Skokan štíhlý...237 // Klíč rodu skokan - rana...243 // skupina vodních skokanů rodu pelophylax...247 // Skokan krátkonohý...253 // Skokan zelený...261 // Skokan skřehotavý...271 // Klíč rodu skokan - pelophylax...277 // 7 // str. 283 // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PLAZŮ ...284 // 2. ROZDÍLY MEZI ŘÁDY PLAZŮ ...285 // str. 287 // ÚVOD K ŽELVÁM ...288 // NAŠE ŽELVY - ČELEĎ EMYDOVITÍ ...289 //
ŽELVA BAHENNÍ ...289 // 8 ŠUPINATÍ str. 297 // ŠUPINATÍ (ŠUPINATÍ PLAZI) 298 // JEŠTĚŘI // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA // 2. REGENERACE OCASU JEŠTĚRŮ A AUTOTOMIE // 3. POHLAVNÍ ROZDÍLY NAŠICH JEŠTĚREK // 4. PÁROVÝ POHLAVNÍ ORGÁN NAŠICH JEŠTĚRŮ // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH JEŠTĚRŮ . // SCINKOVÉ NA SLOVENSKU - ČELEĎ SCINKOVITÍ // KRÁTKONOŽKA EVROPSKÁ // NAŠE JEŠTĚRKY - ČELEĎ JEŠTĚRKOVITÍ // JEŠTĚRKA ZELENÁ JEŠTĚRKA OBECNÁ // JEŠTĚRKA ZEDNÍ // JEŠTĚRKA ŽIVORODÁ // NAŠI SLEPÝŠI - ČELEĎ SLEPÝŠOVITÍ // SLEPÝŠ KŘEHKÝ KLÍČ NAŠICH JEŠTĚRŮ // 9 HADI str. 363 // STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA // POHLAVNÍ ROZDÍLY A POHLAVNÍ ORGÁNY NAŠICH HADŮ // SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH HADŮ // NAŠE UŽOVKY - ČELEĎ UŽOVKOVITÍ // UŽOVKY PRAVÉ // UŽOVKA STROMOVÁ // UŽOVKA HLADKÁ // UŽOVKY VODNÍ // UŽOVKA OBOJKOVÁ // UŽOVKA PODPLAMATÁ // NAŠE ZMIJE - ČELEĎ ZMIJOVITÍ // ZMIJE OBECNÁ // KLÍČ NAŠICH HADŮ // SOUHRN ZNAKŮ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ NAŠICH HADŮ // 10 OCHRANA A STUDIUM str. 427 // OCHRANA STANOVIŠŤ A DRUHŮ ...428 // JAK BEZPEČNĚ MANIPULOVAT S PLAZY A OBOJŽIVELNÍKY ...433 // KOUSNUTÍ ČI UŠTKNUTÍ ZMIJÍ OBECNOU ...441 // PRVNÍ POMOC PŘI UŠTKNUTÍ ZMIJÍ OBECNOU ...444 // NEDESTRUKTIVNÍ METODY STUDIA ...447 // POPULARIZACE A ZÁVĚR str. 459 // // 1. POPULARIZACE OCHRANY OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ...460 // 2. RADY NA ZÁVĚR ...463 // 3. AUTORSKÁ PRÁVA ...464 // 4. ZDROJE INFORMACÍ ...466 // 5. STRUČNÁ INFORMACE O AUTOROVI ...470 // 6. REJSTŘÍK NÁZVŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN ...472 // 7. REJSTŘÍK VYBRANÝCH POJMŮ ...482
cnb001816720

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC