Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
496 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 22 cm + přehled symbolů ([2] s. ; 17 cm)

objednat
ISBN 978-80-247-2509-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 466-469 a rejstříky
000133104
OBSAH // VĚNOVANÍ S PODĚKOVÁNÍM ... 12 // PODĚKOVANÍ SPONZORŮM ... 13 // PODĚKOVANÍ ZA INFORMACE A FOTOGRAFIE ... 13 // TATO PUBLIKACE JE URČENA ... 14 // ÚVODNÍ ČÁST str. 15 // MÍSTO ÚVODU TROCHA „VYSVĚTLIVEK“, ABYCHOM Sl ROZUMĚLI ... 15 // PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK ... 17 // UVOD K OBOJŽIVELNÍKŮM A PLAZŮM ... 21 // 1. VZNIK A VÝVOJ OBOJŽIVELNÍKŮ S MALÝM PŘÍDAVKEM K ZAMÝŠLENÍ ... 22 // 2. VLASTNOSTI OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ... 25 // 1) ŘÍZENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY - TERMOREGULACE ... 25 // 2) DÝCHANÍ, KOŽNÍ DÝCHÁNÍ, HIBERNACE ... 27 // 3) KŮŽE, KOŽNÍ PRODUKTY A ROHOVATĚNÍ POKOŽKY ... 29 // 4) JEDY, KOŽNÍ JEDY A SLIZY OBOJŽIVELNÍKŮ ... 30 // 5) BARVIVA A ZBARVENÍ ... 31 // 3. ÚVOD K OCASATÝM OBOJŽIVELNÍKOM ... 64 // 4. ROZMNOŽOVÁNÍ OCASATÝCH OBOJŽIVELNÍKŮ ... 66 // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH DRUHÚ ... 68 // MLOK SKVRNITÝ... 69 // ČOLEK VELKÝ ... 75 // ČOLEK DUNAJSKÝ ... 81 // ČOLEK DRAVÝ ... 87 // KLÍČ ČOLKŮ RODU ČOLEK - TRITURUS... 93 // KŘÍŽENCI V RÁMCI SKUPINY „VELKÝCH“ ČOLKŮ ... 94 // ČOLEK HORSKÝ ... 97 // ČOLEK KARPATSKÝ ... 105 // ČOLEK HRANATÝ ... 111 // ČOLEK OBECNÝ ... 117 // KLÍČ ČOLKŮ RODŮ ČOLEK - MESOTRITON A ČOLEK - LISSOTRITON... 125 // KŘÍŽENCI V RÁMCI SKUPINY „MALÝCH“ ČOLKŮ ... 129 // ŽÁBY str. 131 // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŽAB ... 132 // 2. KLÍČOVÉ ZNAKY NAŠICH ŽAB - ZÁKLADNÍ KLÍČ ČELEDÍ A RODŮ ... 134 // 3.
MIGRACE ŽAB ... 136 // 4. ROZMNOŽOVÁNÍ ŽAB ... 138 // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED ŽAB ... 142 // NAŠE KUŇKY - ČELEĎ KUŇKOVITÍ ... 143 // KUŇKA OBECNÁ ... 145 // KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ ... 151 // KLÍČ RODU KUŇKA ... 1 59 // KŘÍŽENCI RODU KUŇKA... 161 // NAŠE BLATNICE - ČELEĎ BLATNICOVITÍ ... -j gg // Blatnice skvrnitá... 103 // NAŠE ROPUCHY — ČELEĎ ROPUCHOVITl ... // Ropucha obecná... 173 // Ropucha krátkonohá... 18K // Ropucha zelená... I9I // Klíč rodu ropucha... 1 gg // Kříženci rodu ropucha... 201 // NAŠE ROSNIČKY - ČELEĎ ROSNIČKOVITÍ ... 203 // Rosnička zelená... 203 // NAŠI SKOKANI - ČELEĎ SKOKANOVITi ... 211 // Základní klíč rodO našich skokanů... 212 // SKUPINA SUCHOZEMSKÝCH SKOKANU RODU RANA ... 213 // Skokan hnědý... 215 // Skokan ostronosý... 227 // Skokan štíhlý... 237 // Klíč rodu skokan - rana... 243 // SKUPINA VODNÍCH SKOKANŮ RODU PELOPHYLAX... 247 // Skokan krAtkonohý... 253 // Skokan zelený... 261 // Skokan skřehotavý... 271 // Klíč rodu skokan - pelophylax... 277 // PLAZI // str. 283 // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PLAZŮ // 2. rozdíly mezi řády plazu... // ŽELVY str. 287 // ÚVOD K ŽELVÁM ... 288 // NAŠE ŽELVY - ČELEĎ EMYDOVITÍ ... 289 // ŽELVA BAHENNÍ ... 289 // ŠUPINATÍ str. 297 // ŠUPINATÍ (ŠUPINATÍ plazi) ... 298 // str. 301 // v v w // JESTERI // 1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA // 2. REGENERACE OCASU JEŠTĚRŮ A AUTOTOMIE // 3. POHLAVNÍ ROZDÍLY NAŠICH JEŠTĚREK
... // 4. PÁROVÝ POHLAVNÍ ORGÁN NAŠICH JEŠTĚRŮ . // 5. SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH JEŠTĚRŮ ... SCINKOVÉ NA SLOVENSKU - ČELEĎ SCINKOVITÍ // KRÁTKONOŽKA EVROPSKÁ ... // NAŠE JEŠTĚRKY - ČELEĎ JEŠTĚRKOVITi ... // JEŠTĚRKA ZELENÁ... // JEŠTĚRKA OBECNÁ ... // JEŠTĚRKA ZEDNÍ ... // JEŠTĚRKA 2IVORODÁ... // NAŠI SLEPÝŠI - ČELEĎ SLEPÝŠOVITÍ ... // SLEPÝŠ KŘEHKÝ ... // KLÍČ NAŠICH JEŠTĚRŮ ... // HADI str. 363 // STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA... 364 // POHLAVNÍ rozdíly a POHLAVNÍ ORGANY NAŠICH HADU ... 367 // SYSTEMATICKÝ PŘEHLED NAŠICH HADÚ ... 368 // NAŠE UŽOVKY - ČELEĎ UŽOVKOVITÍ ... 369 // UŽOVKY PRAVÉ ... 369 // UŽOVKA STROMOVÁ... 369 // užovka hladkA... 377 // UŽOVKY VODNÍ ... 387 // užovka obojková... 387 // UŽOVKA PODPLAMATÁ ... 399 // NAŠE ZMIJE - ČELEĎ ZMIJOVITÍ ... 407 // zmije obecnA... 407 // KLÍČ NAŠICH HADŮ ... 419 // SOUHRN ZNAKŮ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ NAŠICH HADŮ ... 426 // OCHRANA A STUDIUM str. 427 // OCHRANA STANOVIŠŤ A DRUHÚ ... 428 // JAK BEZPEČNÉ MANIPULOVAT S PLAZY A OBOJŽIVELNÍKY ... 433 // KOUSNUTÍ ČI UŠTKNUTÍ ZMIJÍ OBECNOU ... 441 // PRVNÍ POMOC PŘI UŠTKNUTÍ ZMIJÍ OBECNOU ... 444 // NEDESTRUKTIVNÍ METODY STUDIA... 447 // POPULARIZACE A ZÁVĚR str. 459 // 1. POPULARIZACE OCHRANY OBOJŽIVELNÍKŮ A PLAZŮ ... 460 // 2. RADY NA ZÁVĚR ... 463 // 3. autorskA prAva... 464 // 4. ZDROJE INFORMACÍ ... 466 // 5. STRUČNÁ INFORMACE O AUTOROVI ... 470 // 6. rejstřík
nAzvů živočichů a rostlin... 472 // 7. rejstřík vybraných pojmů... 482
cnb001816720

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC