Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Orlová : Obchodní akademie Orlová, 2006 [i.e. 2007]
125 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-87113-52-3 (brož.)
Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách
Správné vročení na rubu tit. s.
Nad názvem: Obchodní akademie Orlová
Obsahuje bibliografie
000133198
Obsah // ÚVOD...4 // 1. VÝROBNÍ PROGRAM, ORGANIZACE VÝROBY...5 // 1.1. Výrobní program...5 // 1.2. Příprava výroby...6 // 1.3. Organizace výroby...7 // 1.4. Typy výroby...9 // 2. TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ NORMY...11 // 3. KALKULACE, ROZPOČETNICTVÍ...13 // 3.1. Kalkulace...13 // 3.2. Rozpočetnictví...18 // 4. NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK...20 // 5. FINANCOVÁNÍ PODNIKU...26 // 5.1. Financování krátkodobých potřeb...29 // 5.2. Financování dlouhodobých potřeb...32 // 5.3. Leasingové financování...35 // 5.4. Finanční analýza...36 // 6. ZÁKLADY PRÁVA...44 // 6.1. Obchodní zákoník...45 // 6.2. Živnostenský zákon...53 // 6.3. Zákoník práce...55 // 7 DAŇOVÁ SOUSTAVA...58 // 7.1. Veřejné zdravotní pojištění...58 // 7.1.1. Veřejné zdravotní pojištění - obecné výklady...58 // 7.1.2. Pojištěnci...59 // 7.1.3. Postavení subjektů zdravotního pojištění...60 // 7.1.4. Placení pojistného...62 // 7.2. Daně a daňová soustava...63 // 7.2.1. Obecné výklady...63 // 7.2.2. Daňová soustava...67 // 8. BANKOVNICTVÍ...78 // 8.1. Bankovní obchody a jejich řízení...78 // 8.2. Aktivní a pasivní bankovní obchody...85 // 8.3. Obchody s cennými papíry, burza, RM-Systém...87 // LITERATURA:...91 // 9. Marketing podniku...92 // 9.1. Pojetí marketingu...92 // 9.1.1. Marketing jako filozofie...94 // 9.1.2 Marketing jako funkce...96 // 9.2 Marketingový mix...98 // 9.2.1 Pojetí a význam marketingového mixu...99
9.2.2 Struktura marketingového mixu...99 // 9.2.3. Strategie a taktika marketingového mixu...100 // 9.3. Cíle podniku a marketingové řízení...102 // 9.3.1 Cíle podniku...103 // 9.3.2 Marketingové řízení...105 // 9.3.3 Marketingový plán...106 // 9.3.3.1 SWOT analýza...108 // 2 // 9.3.3.2 Výběr cílových trhů a marketingová strategie...110 // 9.4 Informace pro marketing a marketingové řízení...113 // 9.4.1 Marketingový informační systém...114 // 9.4.2 Struktura MIS...114 // 4.1.2 Tvorba marketingového informačního systému...116 // 9.4.4. Marketingový výzkum...118 // Literatura II...125 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC