Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Orlová : Obchodní akademie Orlová, 2006 [i.e. 2007]
97 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-87113-57-8 (brož.)
Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách
Správné vročení na rubu tit. s.
Nad názvem: Obchodní akademie Orlová
Obsahuje bibliografické odkazy
000133199
Definice nákladů a výnosů -- 1.1 Náklady, výdaje -- 1.2 Výnosy, příjmy Shrnutí -- Účtování nákladů a výnosů -- 2.1 Zásady účtování nákladů a výnosů -- 2.2 Účtování nákladů -- 2.3 Účtování výnosů Shrnutí -- Účetní hospodářský výsledek -- 3.1 Členění hospodářského výsledku -- 3.2 Zjišťování účetního hospodářského výsledku Shrnutí -- Přípravné práce před účetní uzávěrkou -- 4.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů -- 4.2 Dohadné položky -- 4.3 Rezervy -- 4.4 Inventarizace -- 4.5 Zásoby na cestě, nevyfakturované dodávky -- 4.6 Kursové rozdíly -- 4.7 Odpis pohledávek Shrnutí -- Účetní uzávěrka -- 5.1 Uzavření rozvahových účtů -- 5.2 Uzavření výsledkových účtů -- 5.3 Účetní hospodářský výsledek a jeho úprava na daňový základ -- 5.4 Výpočet a účtování daně z příjmů -- 5.5 Disponibilní zisk -- 5.6 Uzavření závěrkových účtů Shrnutí -- Účetní závěrka -- 6.1 Rozvaha -- 6.2 Výkaz zisku a ztráty -- 6.3 Příloha k účetní závěrce Shrnutí -- Použitá literatura Příloha: Účtový rozvrh

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC