Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
228 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3106-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-6881-6 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 215-217
Popsáno podle tištěné verze
000133764
1 Infuze -- 1.1 Tělní tekutiny -- 1.2 Infuzní terapie -- 1.2.1 Účel infuzní terapie -- 1.2.2 Indikace infuzní terapie -- 1.2.3 Infuzní roztoky -- 1.2.4 Druhy infuzních roztoků -- 1.2.5 Místa aplikace infuze -- 1.2.5.1 Periferní žilní katétr -- 1.2.5.2 Centrální žilní přístupy -- 1.2.6 Pomůcky k aplikaci infuze -- 1.2.7 Příprava infuze -- 1.2.8 Příprava pacienta -- 1.2.9 Péče o pacienta během výkonu -- 1.2.10 Komplikace infuze -- 1.2.11 Výměna infuzní láhve -- 1.2.12 Ukončení infuze -- 1.2.13 Přetlaková infuze -- 1.2.14 Zvláštnosti aplikace infuze dětem -- Kontrolní otázky a úkoly -- 2 Transfuze -- 2.1 Krev a její funkce -- 2.2 Definice transfuze -- 2.3 Transfuzní služba, dárcovství krve -- 2.4 Důvody k podání transfuze -- 2.5 Druhy transfuzí -- 2.6 Transfuzní přípravky, krevní deriváty -- 2.7 Vlastní aplikace transfuze -- 2.8 Posttransfuzní reakce -- Kontrolní otázky a úkoly ---
3 Odběr biologického materiálu k vyšetření -- 3.1 Základní charakteristika odběrů biologického materiálu -- 3.1.1 Cíl vyšetření biologického materiálu -- 3.1.2 Biologický materiál a jeho druhy -- 3.1.3 Druhy vyšetření biologického materiálu -- 3.1.4 Faktory ovlivňující výsledky vyšetření biologického materiálu -- 3.1.5 Zásady odběru biologického materiálu -- 3.1.6 Spolupráce s laboratoří, zpracování odebraného materiálu -- 3.1.7 Postup při odběru biologického materiálu, -- tzv. STATIM -- 3.1.8 Oprávnění k odběrům biologického materiálu Kontrolní otázky a úkoly -- 3.2 Odběry krve -- 3.2.1 Zásady při odběru krve na vyšetření -- 3.2.2 Charakteristika odběrů krve -- 3.2.3 Odběrové zkumavky, odběrové systémy -- 3.2.4 Nejčastější chyby při odběrech krve -- 3.2.5 Druhy vyšetření krve -- 3.2.5.1 Biochemická vyšetření krve -- 3.2.5.2 Hematologická vyšetření krve ---
3.2.5.3 Mikrobiologická vyšetření krve -- 3.2.5.4 Sérologická vyšetření krve -- 3.2.6 Způsoby vyšetření krve -- 3.2.7 Praktické provedení odběrů krve -- Kontrolní otázky a úkoly -- 3.3 Odběry moči k vyšetření -- 3.3.1 Zásady odběru moči -- 3.3.2 Nejčastější chyby při odběrech moči na vyšetření -- 3.3.3 Způsoby vyšetření moči, provedení odběrů, příprava a poučení nemocného -- 3.3.3.1 Fyzikální vyšetření moči -- 3.3.3.2 Biochemická vyšetření moči -- 3.3.3.3 Mikrobiologické vyšetření moči -- 3.3.3.4 Odběry moči u dětí -- Kontrolní otázky a úkoly -- 3.4 Odběr stolice na vyšetření -- 3.4.1 Zásady při odběru stolice na vyšetření -- 3.4.2 Nejčastější chyby při odběrech stolice na vyšetření -- 3.4.3 Způsoby vyšetření stolice -- 3.4.3.1 Fyzikální vyšetření stolice -- 3.4.3.2 Biochemické vyšetření stolice -- 3.4.3.3 Mikrobiologické vyšetření stolice ---
3.4.3.4 Parazitologické vyšetření stolice -- Kontrolní otázky a úkoly -- 3.5 Odběr sputa na vyšetření -- 3.5.1 Zásady při odběru sputa na vyšetření -- 3.5.2 Nejčastější chyby při odběrech sputa na vyšetření -- 3.5.3 Způsoby vyšetření sputa -- 3.5.3.1 Fyzikální vyšetření sputa -- 3.5.3.2 Mikrobiologické vyšetření sputa -- 3.5.3.3 Cytologické vyšetření sputa -- Kontrolní otázky a úkoly -- 3.6 Odběry biologického materiálu z ran -- a chorobných ložisek -- 3.6.1 Zásady při provádění odběrů (výtěry/stěry) -- 3.6.2 Technika provedení jednotlivých odběrů -- Kontrolní otázky a úkoly -- 3.7 Odběry žaludečního a duodenálního obsahu -- 3.7.1 Odběr žaludečního obsahu na vyšetření, výplach žaludku -- 3.7.2 Odběr žaludeční šťávy při endoskopickém vyšetření žaludku -- 3.7.3 Odběr duodenálního obsahu na vyšetření Kontrolní otázky a úkoly -- 4 Asistence při převazech -- 4.1 Základní pojmy ---
4.2 Chirurgické instrumentárium -- 4.2.1 Základní chirurgické instrumentárium -- 4.2.2 Šicí materiály -- 4.3 Rány -- 4.4 Převazy -- 4.4.1 Způsoby manipulace se sterilními nástroji -- 4.5 Ošetřovatelský postup při převazu aseptické rány -- 4.6 Ošetřovatelský postup při převazu septické rány -- 4.7 Ošetřování chronických ran -- 4.8 Ošetřovatelský proces u nemocného s drenáží -- 4.8.1 Rozdělení drénů -- 4.8.2 Typy drénů použití -- 4.8.3 Péče o drény, drenážní systémy -- 4.8.4 Drenáže, drenážní systémy -- 4.9 Příprava sterilního stolku -- 4.10 Ošetřovatelská péče u nemocného se stomií -- 4.10.1 Základní typy stomií -- 4.10.2 Ošetřování pacienta se střevní stomií -- Kontrolní otázky a úkoly -- 5 Základy punkčních vyšetření -- 5.1 Účel punkce -- 5.2 Druhy punkcí -- 5.3 Lumbální punkce -- 5.4 Sternální punkce -- 5.5 Punkce břišní abdominální -- 5.6 Hrudní punkce ---
5.7 Punkce močového měchýře, suprapubická punkce -- 5.8 Punkce kloubu -- 5.9 Punkce vedlejších nosních dutin -- 5.10 Punkce osrdečníku -- 5.11 Biopsie -- 5.11.1 Biopsie ledvin -- 5.11.2 Biopsie jater -- Kontrolní otázky a úkoly -- 6 Endoskopické metody -- 6.1 Endoskopické přístroje -- 6.2 Druhy endoskopických vyšetření -- 6.3 Ošetřovatelská péče u pacienta při bronchoskopii -- 6.3.1 Indikace k vyšetření -- 6.3.2 Příprava k výkonu -- 6.3.3 Pomůcky k výkonu a průběh vyšetření -- 6.3.4 Ošetřovatelská péče po výkonu -- 6.4 Ošetřovatelská péče u pacienta při gastroskopii -- 6.4.1 Indikace k vyšetření -- 6.4.2 Příprava k výkonu -- 6.4.3 Pomůcky k výkonu a průběh vyšetření -- 6.4.4 Ošetřovatelská péče po výkonu -- 6.4.5 Kapslová endoskopie -- 6.5 Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie 6.5.1 Indikace k vyšetření -- 6.5.2 Příprava k výkonu -- 6.5.3 Pomůcky k výkonu a průběh vyšetření ---
6.5.4 Ošetřovatelská péče po výkonu -- 6.6 Ošetřovatelská péče u pacienta při rektoskopii -- 6.6.1 Indikace k vyšetření -- 6.6.2 Příprava k výkonu -- 6.6.3 Pomůcky k výkonu a průběh vyšetření -- 6.6.4 Ošetřovatelská péče po výkonu -- 6.7 Ošetřovatelská péče u pacienta při kolonoskopii -- 6.7.1 Indikace k vyšetření -- 6.7.2 Příprava k výkonu -- 6.7.3 Pomůcky k výkonu a průběh vyšetření -- 6.7.4 Ošetřovatelská péče po výkonu -- 6.8 Ošetřovatelská péče u pacienta při cystoskopii -- 6.8.1 Indikace k cystoskopii -- 6.8.2 Příprava k výkonu -- 6.8.3 Pomůcky k výkonu a průběh vyšetření -- 6.8.4 Ošetřovatelská péče po výkonu -- 6.9 Ošetřovatelská péče u pacienta při laparoskopii -- 6.9.1 Příprava k laparoskopii -- 6.9.2 Průběh výkonu a ošetřovatelská péče po výkonu -- 6.10 Ošetřovatelská péče u pacienta při artroskopii -- 6.10.1 Indikace k artroskopii ---
6.10.2 Příprava, průběh a ošetřovatelská péče -- po výkonu -- Kontrolní otázky a úkoly -- 7 Rehabilitační ošetřovatelství -- 7.1 Význam rehabilitace -- 7.2 Prostředky rehabilitace -- 7.3 Metody rehabilitace -- 7.4 Imobilizační syndrom -- 7.5 Základní názvy pohybů v kloubech -- 7.6 Pasivní rehabilitační ošetřovatelství -- 7.6.1 Polohování -- 7.6.2 Pasivní pohyby -- 7.7 Aktivní rehabilitační ošetřovatelství -- 7.7.1 Kondiční cvičení -- 7.7.2 Dechová cvičení -- 7.7.3 Změny poloh vertikalizace -- 7.8 Nácvik sebeobsluhy -- 7.9 Nácvik komunikačního procesu u nemocných -- 7.10 Aplikace tepla a chladu -- 7.10.1 Účinky tepla a chladu -- 7.10.2 Kontraindikace aplikace tepla a chladu -- 7.10.3 Aplikace tepla -- 7.10.3.1 Teplé suché procedury -- 7.10.3.2 Teplé vlhké procedury -- 7.10.3.3 Světloléčba -- 7.10.4 Aplikace chladu -- 7.10.4.1 Chladné suché procedury -- 7.10.4.2 Vlhké chladné procedury -- 7.10.5 Obklady ---
7.10.5.1 Teplé obklady -- 7.10.5.2 Chladné obklady -- 7.10.5.3 Dráždivé obklady -- 7.10.6 Zábaly -- Kontrolní otázky a úkoly

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC