Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
126 s. : il., formuláře ; 24 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-247-1786-9 (brož.)
Soubor vybraných miniinvazivních operací
Název na DVD: Soubor vybraných miniinvazivních operací
Obsahuje bibliografii na s. 101-117 a rejstřík
000133965
1 Ambulantní chirurgie -- 1.1 Současný stav problematiky -- 1.1.1 Termín „jednodenní chirurgie" „one-day surgery" -- 1.1.2 Systém jednodenní chirurgie v Německu, USA, Austrálii a Velké Británii -- 1.1.3 Systém jednodenní chirurgie v České republice na pozadí zahraničních zkušeností -- 1.1.4 Standard léčebného postupu hospitalizace v režimu jednodenní chirurgie -- 1.1.4.1 Vymezení věcného rámce standardu -- 1.1.4.2 Kvalifikační předpoklady -- 1.1.4.3 Proces péče -- 1.1.4.4 Výsledky, kritéria a indikátory kvality péče -- 1.2 Oblasti řešení -- 1.2.1 Logistická oblast -- 1.2.2 Sociální oblast -- 1.2.3 Odborná oblast anesteziologie (J. Matlochová) -- 1.2.4 Odborná oblast chirurgie -- 1.2.4.1 Předoperační algoritmus -- 1.2.4.2 Pooperační algoritmus -- 1.2.4.3 Stručný popis jednotlivých operací -- 1.2.4.3.1 Výkony všeobecné chirurgie -- 1.2.4.3.2 Cévní výkony (D. Říha) -- 1.2.4.3.3 Urologické výkony (P. Wantulok) -- 1.2.4.3.4 Gynekologické výkony (K. Čaplygin) -- 1.2.4.3.5 Ortopedické výkony (M. Macák) -- 1.2.4.4 Chirurgické kontraindikace jednodenní chirurgie -- 1.2.5 Finanční oblast -- 1.2.6 SWOT analýza -- 1.3 Zavedení programu jednodenní chirurgie -- 1.3.1 Fáze příprav -- 1.3.2 Zahájení programu -- 1.4 Výsledky -- 1.4.1 Vyhodnocení jednodenní chirurgie v letech 2003-2004 -- 1.4.2 Školicí akce a mezinárodní spolupráce -- 2 TOM (transabdominal onlay mesh) plastika tříselných kýl dutiny
břišní -- v režimu jednodenní chirurgie -- 2.1 Úvod -- 2.2 Historický vývoj plastik tříselné kýly -- 2.2.1 Před Bassinim -- 2.2.2 Bassini -- 2.2.3 Modifikace Bassiniho -- 2.2.4 Aloplastiky -- 2.2.5 Zesílení zadní stěny tříselného kanálu intraabdominálně -- 2.3 Laparoskopická plastika tříselné krajiny nová alternativa -- 2.3.1 Anatomie -- 2.3.2 Klasifikace tříselných kýl -- 2.3.3 Druhy laparoskopických plastik -- 2.3.4 Světové sestavy -- 2.4 Operační postup TOM plastiky -- 2.4.1 Vlastní zkušenosti -- 2.4.2 Síťky -- 2.4.3 Adheze význam a prevence -- 2.4.4 Operační technika TOM plastiky -- 2.4.5 Výsledky, komplikace a jejich řešení podle našich zkušeností -- 2.5 Operace kýl dutiny břišní v České republice v roce 2004 -- 2.6 Kýly v režimu jednodenní chirurgie -- 3 Laparoskopická Cholecystektomie v režimu jednodenní chirurgie -- (L. Adamčík, M. Škrovina) -- 3.1 Úvod -- 3.2 Klinický soubor a metoda -- 3.3 Výsledky -- 3.4 Diskuse -- 3.5 Závěr -- 4 Závěry pro praxi v České republice -- 4.1 Jednodenní chirurgie -- 4.2 Operace tříselné kýly v jednodenní chirurgii -- 4.3 Laparoskopická Cholecystektomie v jednodenní chirurgii -- Závěr -- Literatura -- Přílohy -- Příloha 1: Pokyny pro pacienta zařazeného do programu -- jednodenní chirurgie -- Příloha 2: Pokyny pro osobu doprovázející pacienta zařazeného -- do programu jednodenní chirurgie -- Příloha 3: Propouštěcí dokument

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC