Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:9x 
BK
Příručka
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2009
117 s. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2265-7 (brož.)
Monografie
Obsahuje bibliografii na s. 87-96
000134072
KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY, VĚDECKÉ DŮKAZY A SYSTEMATICKÉ PŘEHLEDY JSOU VŮBEC POTŘEBA? -- 1 KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY ZÁKLADNÍ POJMY -- 1.1 Co jsou klinické doporučené postupy a jak je definovat? -- 1.2 Co nejsou klinické doporučené postupy a jak to definovat? -- 1.3 Zmatení pojmů synonymie, antonymie a homonyma -- 1.4 Zmatení jazyků -- 1.4.1 Ztraceni v překladu -- 1.4.2 Jazyk vědy -- 2 KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY OBECNÉ ZÁSADY -- 2.1 Jaké jsou typy klinických doporučených postupů? -- 2.1.1 Jak j sou vytvářeny? -- 2.1.2 Jaké jsou používány metody? -- 2.1.3 Na jakou oblast zdravotnictví jsou zaměřeny? -- 2.1.3.1 Doporučené postupy pro oblast klinickou -- 2.1.3.2 Doporučené postupy pro veřejnou oblast -- 2.1.4 Kde vznikají a komu jsou určeny? -- 2.1.5 Jakou mají výslednou formu? -- 2.2 Co je součástí klinických doporučených postupů? -- 2.2.1 Důkazy a návod k použití -- 2.2.2 Klinické a ekonomické důkazy ---
2.3 Čím se klinické doporučené postupy vyznačují? -- 2.3.1 Validita (angl. validity) -- 2.3.2 Reliabilita a opakovatelnost (angl. reliability, reproducibility) -- 2.3.3 Použitelnost (angl. clinical aplicability) -- 2.3.4 Přizpůsobivost (angl. clinical flexibility) -- 2.3.5 Srozumitelnost (angl. clarity) -- 2.3.6 Multidisciplinární přístup (angl. multidisciplinatory process) -- 2.3.7 Plánování revize (angl. scheduled review) -- 2.3.8 Dokumentace (angl. documentation) -- 2.4 Jaké jsou cíle klinických doporučených postupů? -- 2.4.1 Pomoc lékařům a pacientům v rozhodování -- 2.4.2 Šíření nejlepší klinické praxe založené na systematicky hodnocených důkazech -- 2.4.3 Měření a zajišťování kvality zdravotní péče -- Snížení míry nepřiměřené a zbytečné péče -- 2.4.4 Snížení bezdůvodných rozdílů mezi poskytovateli zdravotní péče -- 2.4.5 Zlepšení úrovně komunikace -- 2.4.6 Podpora etické praxe ---
2.4.7 Vzdělávání jednotlivců a skupin -- 2.4.8 Informační zdroj pro proces řízení zdravotní péče a snižování rizika vzniku -- právní odpovědnosti v důsledku postupu non lege artis -- 2.5 Kde klinické doporučené postupy vznikají? -- 2.6 Kdo organizuje tvorbu klinických doporučených postupů? -- 2.6.1 Odborné lékařské a nelékařské společnosti -- 2.6.2 Vládní a veřejné organizace -- 2.7 Komu jsou klinické doporučené postupy určeny? -- 2.7.1 Primární uživatelé -- 2.7.2 Jiní uživatelé -- 2.8 Kolik stojí tvorba klinických doporučených postupů? -- 2.9 Kde najít návody? -- 3 TVORBA NEBO ADAPTACE? -- 3.1 Potřebujeme nový klinický doporučený postup? -- 3.2 Tvořit či adaptovat? To je otázka -- 4 KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY METODY TVORBY -- 4.1 Medicína založená na věhlasu expertní doporučení (eminence-based medicine) -- 4.2 Metoda konsenzu -- 4.3 Medicína založená na důkazech (evidence-based medicine, EBM) ---
4.4 Veřejné zdravotnictví založené na důkazech (evidence-based public health) -- 5 KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY METODY ADAPTACE -- 5.1 Co jsou adaptované klinické doporučené postupy a jak je definovat? -- 5.2 Co je ADAPTE Collaboration a jak vznikla? -- 5.3 Jaké jsou cíle adaptovaných klinických doporučených postupů? -- 5.4 Jak adaptované klinické doporučené postupy vznikají? -- 6 ADAPTACE KLINICKÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ -- 6.1 Fáze přípravná -- 6.1.1 Přípravný modul -- 6.2 Fáze adaptace -- 6.3 Fáze závěrečná -- 6.3.1 Modul revize a aktualizace -- 7 TVORBA KLINICKÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ -- 8 TVORBA KLINICKÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA -- 8.1 Je ho vůbec třeba a o čem bude? Určení základního rámce -- 8.2 Jak dlouho to trvá? Časový plán -- 8.3 Kdo tvoří klinické doporučené postupy? Skupina pro tvorbu KDP -- 8.3.1 Kdo je součástí skupiny pro tvorbu KDP? ---
8.3.2 Jak zapojit veřejnost a pacienty? -- 8.3.3 Kolik má mít členů? -- 9 CENTRUM PRO KLINICKÉ DOPORUČENÉ POSTUPY LF UP V OLOMOUCI -- 9.1 Oblasti působení CKDP -- 9.1.1 Metodologie -- 9.1.2 Mezioborové aspekty -- 9.1.3 Vzdělávání -- 9.2 Výzkumná témata -- 9.3 Mezinárodní a národní spolupráce -- 9.4 Publikační činnost -- ZÁVĚR

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC