Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:32x 
BK
Příručka
Martin : Osveta, 2006
461 s. : il. ; 18 cm

objednat
ISBN 80-8063-217-0 (brož.) ISBN !978-80-8063-217-5 (chyb.)
000134739
Předmluva 9 // Seznam použitých zkratek 11 // I. Kardiopulmonální resuscitace 17 // 1. Základní kardiopulmonální resuscitace v pediatrii (M. Minarik) 17 // 2. Použití prostředků k zajištění a udržení ventilace a perfuze (M. Minarik) 21 // 3. Zajištění a udržení oběhu (M. Minarik) 22 // 4. Zajištění intravenózního vstupu (M. Minarik) 26 // 5. Léky používané při resuscitaci (M. Minarik) 27 // 6. Resuscitace po traumatu (M. Minarik) 29 // 7. Postup při aspiraci cizího tělesa (M. Fedor) 34 // II. Diagnostické a léčebné výkony 39 // 1. Intubace (M. Fedor) 39 // 2. Koniotomie (M. Fedor) 46 // 3. Katetrizace a punkce cév (M. Fedor) 47 // 4. Intraoseální infuze (M. Fedor) 55 // 5. Suprapubická punkce (M. Minarik) 57 // 6. Perikardiální punkce (L. Kováčiková) 58 // 7. Abdominální punkce (L. Kováčiková) 59 // 8. Lumbální punkce (M. Fedor) 61 // 9. Subokcipitální punkce (M. Fedor) 62 // 10. Punkce laterální mozkové komory (M. Fedor) 63 // 11. Analqosedace při diagnostických a terapeutických výkonech (K. Kralinský) 63 // III. Naléhavé stavy a syndromy 66 // 1. Šok (M. Minarik) 66 // 2. Sepse a septický šok (M. Minarik) 69 // 3. Syndrom multiorgánové dysfunkce (M. Minarik) 76 // 4. Poruchy vědomí (M. Minarik) 78 // 5. Intrakraniální hypertenze (L. Laho) 80 // 6. Syndrom respirační tísně (M. Minarik) 85 // 7. Cyanóza (M. Minarik) 86 // 8. Život ohrožující stav u kojence (M. Minarik) 90 // 9. Diseminovaná intravaskulární koagulace (M. Minarik) 91 // 10. Bolest a její léčba (O. Černá, K. Kralinský) 93 // 11. Život ohrožující krvácení (J. Blatný) 98 // IV. Úrazy 105 // 1. Popáleniny (J. Tymonová) 105 // 2. Hypertermie (M. Fedor) 113 // 3. Hypotermie (M. Fedor) 115 // 4. Utopení (M. Fedor) 117 // 5. Poranění hlavy (M. Prchlík) 119 // 6. Poranění míchy (M. Prchlík, L. Laho) 123 ///
7. Poranění hrudníku (M. Prchlík, L. Laho) 124 // 8. Poranění břicha (M. Prchlík, L. Laho) 127 // 9. Poranění měkkých tkání (L. Laho) 129 // 10. Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (M. Fedor) 130 // 11. Kousnutí savci (M. Minarik) 136 // 12. Uštknutí jedovatým plazem (M. Fedor) 138 // 13. Poštípání hmyzem (M. Fedor) 140 // V. Otravy 143 // 1. Toxické syndromy (M. Minarik) 143 // 2. Péče o intoxikované dítě (M. Minarik) 143 // 3. Acetaminofen (M. Fedor) 147 // 4. Antihistaminika (M. Minarik) 150 // 5. Antikonvulziva (M. Fedor) 151 // 6. Digoxin (M. Fedor) 153 // 7. Drogy (M. Fedor) 155 // 8. Dusičnany a dusitany (M. Fedor) 158 // 9. Etylalkohol (M. Minarik) 160 // 10. Kyseliny a zásady (M. Minarik) 161 // 11. Nesteroidní antirevmatika (M. Fedor) 162 // 12. Oxid uhelnatý (M. Minarik) 164 // 13. Sedativa a hypnotika (M. Minarik) 165 // 14. Teofylin (M. Fedor) 166 // 15. Tricyklická antidepresiva (M. Minarik) 167 // 16. Jiné otravy (M. Minarik) 168 // 17. Otrava houbami (M. Fedor) 170 // VI. Pneumologie 173 // 1. Akutní respirační selhání (M. Minarik) 173 // 2. Akutní respirační distres syndrom {M. Minarik) 175 // 3. Epiglotitida (M. Fedor) 177 // 4. Akutní laryngotracheitida (M. Fedor) 178 // 5. Status asthmaticus (M. Fedor) 181 // 6. Pneumotorax (M. Fedor) 185 // 7. Umělá plicní ventilace (M. Minarik) 189 // 8. Inhalační oxid dusnatý (Ĺ. Kováčiková) 195 // 9. Mimotělová membránová oxygenace - ECMO (L. Kováčiková) 202 // 10. Vysokofrekvenční oscilační ventilace - HFOV (V. Kredba) 204 // 11. Ventilace s příměsí helia - heliox (B. Trávníček) 206 // VII. Kardiologie 210 // 1. Kardiovaskulární monitorování v pediatrické intenzivní péči (R. Kunovský) 210 // 2. Srdeční selhání u dětí (R. Kunovský) 214 // 3. Vrozené srdeční vady (R. Kunovský) 223 //
4. Stabilizace a transport novorozence s kritickou VCC (R. Kunovský) 232 // 5. Arytmie v intenzivní péči (R. Kunovský) 235 // 6. Hypertenze (R. Kunovský) 257 // VIII. Metrologie 262 // 1. Akutní renální selhání (M. Minarik) 262 // 2. Eliminační metody v intenzivní péči (I. Mornárová) 267 // 3. Cévní přístupy (J. Tuhárský) 268 // 4. Volba eliminační metody v intenzivní péči (M. Hladík) 270 // 5. Antikoagulace při mimotělních eliminacích (I. Mornárová) 282 // 6. Filtrace léků během CRRT (M. Hladík) 286 // 7. Taktika léčby eliminačními metodami (J. Tuhárský) 289 // IX. Neurologie 291 // 1. Status epilepticus (A4. Fec/or) 291 // 2. Meningitida (M. Fedor) 292 // 3. Encefalitida (A4. Fedor) 295 // 4. Myasthenia gravis (M. Fedor) 296 // 5. Polyradikuloneuritida (M. Fedor) 298 // X. Endokrinologie 300 // 1. Diabetická ketoacidóza (M. Fedor) 300 // 2. Tyreotoxikóza a tyreotoxická krize (L. Kováčiková) 302 // 3. Euthyreoidní sick syndrom (L. Kováčiková) 304 // 4. Krize u Adissonovy nemoci (A4. Minarik) 305 // 5. SI AD H (L. Kováčiková) 308 // XI. Gastroenterologie 311 // 1. Náhlé příhody břišní (D. Murgaš) 311 // 2. Krvácení ze zažívacího traktu (/14. Fedor) 321 // 3. Akutní apendicitida (D. Murgaš) 331 // 4. Peritonitida (D. Murgaš) 333 // 5. Pneumoperitoneum (D. Murgaš) 337 // 6. Ileus (D. Murgaš) 338 // 7. Invaginace (D. Murgaš) 341 // 8. Malrotace a volvulus (D. Murgaš) 344 // 9. Cholecystitida (D. Murgaš) 346 // 10. Akutní pankreatitida (D. Murgaš) 347 // 11. Selhání jater (I. Mornárová) 349 // 12. Přístrojová podpora jater (MARS) u pacienta s jaterním selháním (I. Mornárová) 357 // XII. Metabolizmus a výživa 361 // 1. Poruchy acidobazické rovnováhy (M. Minarik) 361 // 2. Poruchy metabolizmu minerálů (V. Vobruba, J. Zeman) 367 // 3. Poruchy metabolizmu vody (M. Fedor) 371 //
4. Hypoglykémie (M. Minarik) 373 // 5. Dedičné poruchy metabolizmu (V. Vobruba, J. Zeman) 376 // 6. Parenterální výživa (M. Fedor) 399 // 7. Enterální výživa (R. Szépeová) 405 // 8. Přípravky kojenecké výživy a dietetické prípravky (A.Olosová) 408 // XIII. Dávkování léků 415 // 1. Doporučené dávky léků (M. Fedor, A. Olosová) 415 // 2. Volba antibiotik podie vyvolavatele (M. Fedor) 434 // 3. Dávkování antibiotik a spektrum jejích účinku (M. Fedor) 436 // 4. Terapeutické hladiny léčiv (M. Fedor) 446 // 5. Dávky léků při renálním selhání (M. Minarik) 447 // XIV. Fyziologické hodnoty a nomogramy 450 // 1. Fyziologické hodnoty biochemických vyšetření v krvi a séru (M. Fedor) 450 // 2. Fyziologické hodnoty biochemických vyšetření moče (M. Fedor) 453 // 3. Fyziologické hodnoty vyšetření likvoru (M. Fedor) 453 // 4. Fyziologické hodnoty hematologických vyšetření (M. Fedor) 454 // 5. Fyziologické hodnoty kardiorespiračních parametrů (M. Minarik) 455 // 6. Velikost pomůcek urgentní výbavy (M. Fedor) 460 // 7. Nomogram k výpočtu povrchu těla (M. Fedor) 461

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC