Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009
779 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim. ; 28 cm + rodokmen (130 x 20 cm)

objednat
ISBN 978-80-7106-352-0 (váz.)
Rozložená tit. s.
Na rubu tit. s.: Centrum medievalistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze při Filosofickém ústavu AV ČR Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, Historický ústav AV ČR Praha
Soupis členů přemyslovské dynastie s. 541-573
Chronologický přehled
Kniha vznikla v rámci projektu "Přemyslovci - budování českého státu" (1QS900090502)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000134747
Přemyslovci v české historiografii -- Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička -- L Přemyslovci, český stát a Evropa -- Evropa a přemyslovský stát Robert Bartlett -- Stát Přemyslovců v západoslovanské Evropě Jerzy Strzelczyk -- Evropa, střední Evropa a české země Jan Klápště -- Čas středověkých kalendárií Jan Klápště -- II. Doba počátků -- Od příchodu Slovanů k „říši" českých Boleslavů Dušan Třeštík -- Česká raně středověká hradiště Martin Gojda -- Přemyslovská doména na počátku 10. století Jiří Sláma -- Dvorce: sídla knížat a velmožů Naďa Profantová -- Velká Morava Pavel Kouřil -- Velkomoravské vlivy v Čechách Naďa Profantová -- Hospodářství, obchod a počátky mincovnictví Jiří Sláma -- Pražský hrad v raném středověku Jan Frolík -- Český šperk v raně středověkých pokladech Naďa Profantová Gens Bohemanorum kmen Čechů Dušan Třeštík -- Hrob knížete z Kolína Naďa Profantová -- Knížecí družina Naďa Profantová -- Přemyslovský mýtus a první čeští světci Dušan Třeštík -- Vyobrazení českých světců Anežka Merhautová -- III. Čechy knížecí -- Společnost v područí státu Josef Žemlička -- Praha, paní Čech Josef Žemlička -- Hradská centra Petr Sommer -- Denáry prvních přemyslovců Luboš Polanský, Zdeněk Petráň -- Mince od reformy Břetislava I. do počátku 13. století -- Luboš Polanský, Zdeněk Petráň -- Mince posledních
Přemyslovců Zdeněk Petráň, Luboš Polanský Morava součástí přemyslovského státu Zdeněk Měřínský -- Fridrich I. Barbarossa a Čechy Jan Zelenka -- Cesta ke křesťanské společnosti Dušan Třeštík, Petr Sommer -- Bronzové dveře hnězdenského dómu Petr Sommer, Jiří Sláma -- Nejstarší kláštery Čech a Moravy Petr Sommer -- Venkovské románské kostely Josef Žemlička -- Idea státu a národa Dušan Třeštík -- Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě -- Anežka Merhautová -- Symboly panovnické moci Josef Žemlička -- Volba a nastolování českých knížat Josef Žemlička -- IV. Cechy královské -- Rozmach a vrchol přemyslovské moci Josef Žemlička -- Zlatá bula sicilská Josef Žemlička -- Královské korunovace Josef Žemlička -- Opavští Přemyslovci Jana Konvičná -- Václav II Dana Dvořáčková-Malá -- Václav III Karel Maráz -- Pohřby knížat a králů Milena Bravermanová, Josef Žemlička -- Nová centra přemyslovských Čech a Moravy ve 13. století Jiří Doležel -- Pražské románské domy Zdeněk Dragoun -- Osídlení českých zemí na sklonku přemyslovské epochy Jan Klápště -- Postupy při kolonizaci: vytyčování újezdů Pavel Bolina -- Kolonizace Jan Klápště -- Druhá vlna christianizace české společnosti Petr Sommer -- Pohřby na venkově Pavlína Mašková -- Zakladatelská činnost posledních Přemyslovců Jiří Kuthan -- Královské hrady Tomáš Durdík -- Státní symbolika Tomáš
Krejčík -- Pečetě posledních Přemyslovců Jiří Kuthan -- Dvorské umění: nástup a rozkvět gotiky Jiří Kuthan -- Rytířská kultura ve 13. století Pavel Soukup -- Dvorská kultura a počátky národních literatur Pavel Soukup -- V. Státní a dynastické reálie -- Hranice přemyslovského státu Markéta Marková -- Naši Němci, cizí Němci a Židé Josef Žemlička -- Patriciát: přední mezi měšťany Martin Musílek -- Písemná kultura přemyslovských Čech Marie Bláhová -- Přemyslovská tradice v lucemburské době Eva Doležalová -- Přemyslovská dynastie: Soupis členů původního českého panovnického rodu David Kalhous, Petr Kopal, Irena Moravcová, Luboš Polanský -- Chronologický přehled -- Vzkaz přemyslovské epochy dnešku -- Poznámky -- Prameny -- Literatura -- Seznam vyobrazení -- Resumé: The Přemyslids Building the Bohemian State -- Rejstřík -- Rodokmen Přemyslovců (příloha) Luboš Polanský
(OCoLC)428365428
cnb001860740

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC