Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2008
431 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1639-3 (váz.)
Galileo ; sv. 17
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 417-421, bibliografické odkazy a rejstříky
000134859
Nezabíjej pavouka miliardy informací na centimetru čtverečním! Úvod: K čemu potrebujeme filosofii? -- EVOLUČNÍ ONTOLÓGIE -- Podstata evoluční ontológie -- Předmět evoluční ontológie Obecná charakteristika evoluční ontológie Podstata a vybrané kategorie evoluční ontológie -- Přirozená evoluce -- Filosofické pojetí evoluce Přirozená evoluce vesmíru a Země Mechanismus přirozené evoluce -- Přirozená informace -- Strukturní a sémantický aspekt přirozené informace Genetická a epigenetická (neuronální) informace Neuronální informace člověka -- Ontológie přírody -- Příroda vesmírná a příroda pozemská Jedinečnost planety Země Informační hodnota pozemské přírody -- Ontológie kultury -- Kultura systém s vnitřní informací Dva způsoby utváření kultury Protipřírodní charakter kultury -- Hledání konceptu kultury biofilní -- Geneze a struktura sociokulturní informace Ontická role biofilní sociokulturní informace Problém přijetí biofilního konceptu kultury -- EVOLUČNÍ GNOSEOLOGIE -- Podstata evoluční gnoseologie -- Co evoluční gnoseologie zkoumá? Co je poznání? -- Všechny živé systémy poznávají Tři úrovně poznávání (čtení) skutečnosti Člověk jediný onticky tvořivý živočich -- Vztah ontologie a gnoseologie -- Spolupráce genetické a epigenetické paměti Ontický přesah gnoseologie K ontické adekvátnosti sociokulturního poznání K nezbytnosti aliance gnoseologie s vědou
Ke vztahu ontologie a gnoseologie -- Biologické předpoklady poznání -- Biologická podmíněnost člověka Biologické základy psychiky Proces formování lidské osobnosti Člověk a kultura Člověk a příroda -- Poznání obyčejné a vědecké -- Poznání obyčejné Změna charakteristického jádra Rámec teoretického poznání Poznání vědecké -- Problém pravdy -- Pravda jako antropologická hodnota Gnoseologické pojetí pravdy Základní teorie pravdy -- Kritéria pravdy, problém kompatibility -- Pravda a kompatibilita Co prověřuje hledisko kompatibility? -- FILOSOFIE TECHNIKY -- Podstata a dvě vývojové linie techniky -- Filosofické pojetí techniky Technika biotická a abiotická Ontická podstata techniky -- Proces evoluce abiotické techniky a technosféry -- Tři předpoklady evoluce Evoluce abiotické techniky Evoluce a expanze technosféry -- Kompatibilita technosféry s biosférou -- Tři důvody pro omezování ekologicky nežádoucí techniky Sedmkrát o přibližování technosféry k biosféře K problému biofilní transformace kultury a technosféry -- Abiotická technika zemědělská -- Podstata zemědělské technologie Instrumentální perioda zemědělství Mechanizace zemědělství Problémy zemědělství ve třetí civilizační vlně -- Abiotická technika informační -- Návaznost na vývoj abiotické techniky Návaznost na vývoj lidské řeči, poznání a myšlení Člověk a informační technika -- Technika vojenská --
Instrumentální fáze evoluce vojenské techniky Průmyslová revoluce ve vojenství Automatizace ve vojenství -- Nájemní smlouva se Zemí Slovník méně známých slov Literatura Rejstřík jmenný Rejstřík věcný

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC