Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.5) Půjčeno:254x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, c2008
274 s. : il, formuláře ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-525-6 (váz.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; 179/2008
Obsahuje bibliografii na s. 229-242
Anglické resumé
000135040
ČÁSTI -- OSOBNOST DÍTĚTE A DOSPÍVAJÍCÍHO VE ŠKOLNÍM OBDOBÍ -- 1 VÝVOJOVÉ ETAPY ŠKOLNÍHO DĚTSTVÍ, SOCIALIZACE -- 1.1 základní složky socializačního procesu -- 2 SEBEPOJETÍ, IDENTITA, JÁSTVÍ -- 3 SOCIÁLNÍ VÝVOJ, SOCIÁLNÍ KLIMA -- ČÁST II -- SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ -- 4 TERMINOLOGIE A DEFINICE SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ -- 5 VÝSKYT SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ -- 6 PŘÍČINY SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ -- 6.1 Genetický faktor -- 6.2 Faktor prostředí -- 6.3 Laterizace řeči v mozku -- 7 ZKOUMÁNÍ SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ -- 8 SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ -- 8.1 Dyslexie -- 8.2 Dysgrafie -- 8.3 Dysortografie -- 8.4 Dyskalkulie -- 8.5 Dysmúzie -- 8.6 Dyspraxie -- 8.7 Dyspinxie -- 9 SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY CHOVÁNÍ, ADHD -- 9.1 Symptomatologie a diagnostika ADHD -- 10 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE U DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ -- 11 NĚKTERÉ OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY U DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ -- 11.1 Proces adaptace a adjustace -- 11.2 Specifický neurotický syndrom -- 11.3 Sociální a emocionální problémy -- 12 SOCIÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ -- 12.1 Rodinné a školní prostředí ČÁST III -- AGRESE, AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ, ŠIKANA -- 13 SOCIÁLNÍ PRÁCE V
OBLASTI AGRESIVITY -- 13.1 Agrese a školní prostředí -- 14 FORMY, TYPY A TEORIE AGRESE 14.1 Agrese, Agresivita a sociální opa tření -- 15 AGRESIVNÍ PORUCHY CHOVÁNÍ: ŠIKANA -- 15.1 Definice šikany -- 15.2 Charakteristika a diagnostika šikany -- 15.3 Vývojové stupně šikanování -- 16 PROTAGONISTÉ ŠIKANY -- 16.1 Agresor -- 16.2 Oběť -- 16.3 Svědek -- 17 NÁSLEDKY ŠIKANY -- 18 ŠIKANA SPOLEČNOST, RODINA A ŠKOLA -- 19 ZVLÁDÁNÍ A NÁPRAVA ŠIKANY -- 20 ŠIKANA ZE SOCIÁLNÍHO A PRÁVNÍHO HLEDISKA -- 21 SOCIÁLNÍ PRÁCE A ŠIKANA -- 21.1 Prevence šikany -- ČÁST IV -- VÝZKUMNÉ STUDIE ŠIKANOVÁNÍ -- 22 VÝZKUMY ŠIKANY U NÁS A V ZAHRANIČÍ -- 22.1 výzkumy sociálního klima tu, projekt Comenius umění soužití -- 22.2 Intervence proti šikaně -- 23 VÝZKUMNÉ STUDIE U DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI -- 23.1 Šikana a děti se zjevnými poruchami -- 23.2 Šikana a děti se skrytými poruchami -- 24 VÝZKUM ŠIKANY NA OSTRAVSKÝCH ŠKOLÁCH -- 24.1 přístup k problému -- 24.2 Stanovení cílů -- 24.3 Provedení výzkumu a popis zkoumaného a kontrolního souboru 24.3.1 Charakteristika zkoumaného a kontrolního souboru -- 24.4 výsledky a analýza výzkumu -- 24.4.1 Výsledky výzkumu k cíli -- 24.4.1.1 Výsledky výzkumu k cíli 1.1 -- 24.4.1.2 Faktorová analýza vzhledem k prospěchu účastníků šikany -- 24.4.2 Výsledky výzkumu k cíli 2 -- 24.4.2.1 Výsledky výzkumu k cíli 2.1 -- 24.4.2.2 Výsledky výzkumu k
cíli 2.2 -- 24.4.2.3 Výsledky výzkumu k cíli 2.3 -- 24.4.2.4 Výsledky výzkumu k cíli 2.4 -- 24.4.2.5 Výsledky výzkumu k cíli 2.5 -- 24.4.2.6 Výsledky výzkumu k cíli 2.6 -- 24.4.3 Výsledky výzkumu k cíli 3 -- 24.4.4 Výsledky výzkumu k cíli 4 -- 24.4.5 Výsledky výzkumu k cíli 5 -- 25 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU ŠIKANY NA OSTRAVSKÝCH ŠKOLÁCH
(OCoLC)436260814
cnb001930286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC