Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Praha : Supraphon, 1975
238, [1] s. : il., noty ; 24 cm

objednat
Odkazy na lit.
Práce, zabývající se teoretickou a estetickou problematikou výkonného hudebního umění, probírá vedle obecných otázek i prostředky výkonného hudebního umění, jako je práce s časem, zvukem, vlivy sdělovacího materiálu a souhraprostředků. Značnou pozornost věnuje druhům interpretačního pojetí skladby, podává rozbory výkonů, které vyplynuly ze srovnání různých podání téže skladby, a blíže objasňuje sdělovací schopnost hudby..
000135636
Předmluva 59 // Obecné otázky // 1/ Úkol výkonného umění 9 // 2/ Záznam a výkon 12 // 3/ Čas v hudbě 18 // a/ Transitornost času 18 // b/ Kvantifikace času 20 // c/ Hranice agogických modifikací 22 // 4/ Rozdělení prostředků výkonného umění 23 // Pro středky výkonného umění // A/ Práce s časem 25 // 1/ Časové lokality 25 // 1/ Tempo 25 // a/ Volba tempa 26 // b / Změny tempa 35 // c/ Navazování různých temp 36 d/ Odstiňování základního tempa 42 // e/ Tempo bez odstínů 45 // f/ K tempové výstavbě celku 46 2/ Místní agogické výkyvy 48 // a/ Zpožděný nástup 49 // b/ Zadržované tóny 51 // c/ Stupňování kontrastu mezi spádem a klidem // d/ Rozběh melodického pohybu 55 // e) Vrcholové povolení 56 // f/ Chyby ve stavbě časových útvarů 59 // 3/ Časové lokality v detailech 60 // II/ Volba délky tónu 65 // 1/ Délka tónu ve frázi 65 // 2/ Úkoly charakterizační 69 // B/ Práce se zvukem 75 // 1/ Výška tónu 75 // 1/ Tónová výška jako lokalita 76 // a/ Intonační modifikace půltónových kroků 76 // b/ Vyšší intonování v oblasti vysokých tónů 78 // c/ Jiná práce s lokalitam 78 // d/ Zřetelnost tónové výšky 81 // 2/ Jevy neútvarové 81 // a/ Vibrato 81 // b/ Glissando 83 // II/ Dynamika 85 // 1/ Průběh dynamiky 86 // a/ Dynamika velkých ploch 86 // b/ Místní dynamické výkyvy 90 // c/ Dynamické odstíny v detailech 94 // 2/ Vztahy vertikální a vztahy mezi různorodým materiálem // III/ Barva zvuku 97 // 1/ Barevné odstíny 97 // 2/ Míšení barev 101 // C/ Vlivy sdělovacího materiálu 103 // 1/ Účinkování v sále před obecenstvem // II/ Reprodukce přes mikrofon 106 // D/ Souhra prostředků 110 // Interpretační pojetí 113 // Postulát historické věrnosti 113 // Hudba introvertní a extravertní 119 // Pojetí pozdně romantické a moderní 122 //
Funkce hudby a kompoziční technika 129 // Nový interp retační sloh 132 // Interpretační proměny 135 // Rozbory výkonů 141 // Smetanův Tábor a Blaník v podání Václava Talicha 141 // Trojí podání Smetanovy Rolnické 153 // Dvě pojetí Beethovenových variací 165 // Schumannova sonáta fis moll v podání Jana Panenky 174 // Sdělovací schopnost hudby 188
(OCoLC)13573820
cnb000163264

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC