Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
1st pub.
Warszawa : Pearson Education, 2009
215 s. : barev. il. ; 30 cm + 2 CD

objednat
ISBN 978-83-76000-55-8 (brož.)
Anglický a český text
000135931
Obsah // O Úvod // Referenční část // PÍSEMNÁ ZKOUŠKA // Poslech // Informace o zkoušce // Zkouškové strategie // Pravda/Nepravda (True/False) // Výběr z více možností: krátké nahrávky (Multiple Choice: Short Recordings) Výběr z více možností (Multiple Choice) // Doplňování (Sentence Completion) // Ctení // Informace o zkoušce // Zkouškové strategie Výběr z více možností (Multiple Choice) // Výběr z více možností: krátké texty (Multiple Choice: Short Texts) Přiřazovaní (Matching) // Pravda/Nepravda (True/False) // Jazyková kompetence // Informace o zkoušce // Zkouškové strategie // Výběr z více možností (Multiple Choice) // PÍSEMNÝ PROJEV // Informace o zkoušce // Krátký text Zkouškové strategie Ukázkové úlohy // Delší text Zkouškové strategie Ukázkové úlohy // ÚSTNÍ ZKOUŠKA // Mluveni // Informace o zkoušce // Rozhovor na všeobecné téma // Popis obrázků // Ústní projev a interakce na dané téma // Komunikační situace // PEOPLE, FAMILY AND SOCIAL LIFE m // HOME m // SCHOOL m // 4 WORK K // FOOD K // 0 SHOPPING AND SERVICES K // TRAVELLING AND TOURISM K-K // 0 CULTURE AND FREE TIME KKK // 0 SPORT KK // 10 HEALTH KKK // NATURE AND ENVIRONMENT im I // SCIENCE AND TECHNOLOGY _ // // // Přítomné časy (Present Tenses) чK Odpovědi na kvízové otázky KK // Minulé časy (Past Tenses, used to) KK // Předpřítomný a předminulý čas (Perfect Tenses) KK Popis obrázků KK
// Časy vyjadřující budoucnost (the Future) KK // Přepis nahrávek KK // Podmínkové věty (Conditionals) іK // Klíč k referenční části SEI // Vazby There is/lt is KK // Trpný rod (Passive), vazba have sth done KK Klíč k mluvnické části KK // Způsobová slovesa vyjadřující schopnost, nutnost a dovolení (Modal verbs - Ability, Obligation, Permission) // Způsobová slovesa vyjadřující spekulaci // (Modal verbs - Speculation) // Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná (Countable and Uncountable Nouns), vyjadřování množství (Quantifiers) a členy (Articles) // Zájmena neurčitá (Indefinite Pronouns) // Zájmena přivlastňovací (Possessives) // Přídavná jména (Adjectives) // Nepřímá řeč (Reported Speech) // Vztažné věty (Relative Clauses) // Spojky (Linking Words) // Předložky (Prepositions) Slovesné vazby (Verb Patterns) // Tázací dovětky (Question Tags)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC