Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:44x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009
173 s. : il., grafy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-669-7 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií
Obsahuje bibliografii na s. 172
000136094
1. Atomy a atomová jádra -- 1.1. Látka, pole, částice, interakce -- 1.2. Elektromagnetické pole a záření -- 1.3. Korpuskulárně-vlnový dualismus; kvantová fyzika, teorie relativity -- 1.4. Atomová stavba hmoty -- 1.5. Struktura atomů planetární a Bohrův model -- 1.6. Excitace a spektra záření atomů. Interakce atomů -- 1.7. Atomové jádro základní struktura -- 1.8. Silné jaderné interakce. Vazbová energie jader -- 1.9. Modely atomového jádra -- 1.10. Vznik atomových jader a původ prvků kosmická alchymie -- 2. Radioaktivita -- 2.1. Objev radioaktivity -- 2.2. Obecné zákonitosti radioaktivních přeměn -- 2.3. Radioaktivita a -- 2.4. Radioaktivita P~ -- 2.5. Radioaktivita P+ ; elektronový záchyt -- 2.6. Radioaktivita y; vnitřní konverze -- 3. Jaderné reakce -- 3.1. Základní schéma a energetická bilance jaderných reakcí -- 3.2. Obecné mechanismy interakcí částic s atomovými jádry -- 3.3. Druhy jaderných reakcí reakce vyvolané neutrony, protony, těžšími ionty -- 3.4. Jaderná energie. Štěpení a slučování atomových jader -- 3.5. Štěpení atomových jader. Řetězová reakce jaderné reaktory -- 3.6. Transurany -- 3.7. Slučování atomových jader. Termonukleární reakce. Tokamaky -- 4. Radionuklidy -- 4.1. Přírodní radionuklidy primární, sekundární, kosmogenní -- 4.2. Výroba umělých radionuklidů -- 4.3. Rozpadová schémata radionuklidů -- 4.4. Některé nejdůležitější radionuklidy -- 5. Ionizující
záření -- 5.1. Záření důležitý přírodní fenomén -- 5.2. Ionizující záření definice, rozdělení -- 5.3. Zdroje ionizujícího záření -- 5.4. Pole a svazek záření, intenzita záření -- 5.5. Interakce záření při průchodu hmotou obecné principy -- 5.6. Interakce nabitých částic přímo ionizující záření -- 5.7. Interakce nepřímo ionizujícího záření -- 5.8. Absobce záření v látkách. Stínění -- 5.9. Kosmické záření vznik, vlastnosti, vliv na život -- 5.10. Detekce ionizujícího záření (stručný odkaz) -- 6. Biologické účinky záření. Radiační ochrana -- 6.1. Účinky záření na látku. Základní veličiny dozimetrie -- 6.2. Biologické účinky ionizujícího záření mechanismy účinků -- 6.3. Vztah dávky a biologického účinku stochastické a deterministické účinky, -- lineárně-kvadratický model -- 6.4. Zdroje ozáření ionizujícím zářením -- 6.5. Cíle a metody ochrany před ionizujícím zářením -- 6.6. Radiační monitorování a osobní dozimetrie -- 6.7. Otevřené radionuklidy. Vnější a vnitřní kontaminace -- 6.8. Radiační ochrana na pracovištích, radiační havárie, radioaktivní odpady -- 6.9. Ochrana před zářením při radiační diagnostice a terapii

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC