Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
3., přeprac. vyd.
Praha : ASPI, 2008
527 s. : il., mapa ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-377-5 (váz.) ISBN !978-80-7357-376-8 (chyb.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a německé resumé
000136173
Pojem, předmět a úkoly kriminologie -- Pojem kriminologie Předmět kriminologie Kriminologie a ostatní kriminální vědy Rozvoj kriminologie a její úkoly -- Stav, struktura a dynamika kriminality -- Kriminalita jako hromadný jev Oficiální prameny informací o registrované kriminalitě -- Stav, struktura a dynamika kriminality v České republice -- K možnostem mezinárodního srovnávání kriminality -- Základní kriminologické školy a směry -- Úvod -- Směr biologických kriminogenetických teorií Směr psychologických kriminogenetických teorií Směr sociologických kriminogenetických teorií Směr multifaktorových kriminogenetických koncepcí -- Další vývoj kriminogenetických teorií Závěr -- Pachatel trestného činu -- Pojem pachatele trestného činu Typologie pachatelů -- Výzkumy pachatelů trestných činů v ČR Analýza pachatelů stíhaných v ČR v roce 2006 Jiné charakteristiky osobnosti pachatelů Význam zkoumání pachatelů pro trestní právo a trestní řízení Individuální predikce -- Oběť trestného činu -- Pojem viktimologie -- Viktimnost, viktimizace, újma způsobená oběti Typologie obětí -- Kriminální statistiky a výzkumy obětí trestných činů -- Pomoc obětem trestného činu Význam viktimologie pro trestní právo hmotné a procesní -- Význam viktimologie pro prevenci kriminality -- Prevence kriminality -- Úvod -- Sociální prevence Situační prevence Viktimologická prevence Prevence primární,
sekundární a terciární Úloha státu v prevenci kriminality Prevence kriminality, občanská společnost a komunity Policejní prevence -- Kriminologické aspekty trestní represe -- Úvod -- Kriminalizace Účinnost trestního stíhání Účel trestání Alternativní tresty -- Kriminologický výzkum -- Úvod -- Základní pojmy Fáze výzkumu Výzkumné metody Výzkumné techniky Závěrečná poznámka -- Násilná kriminalita -- Úvod -- Fenomenologie násilné kriminality Etiologie násilné kriminality Prevence násilné kriminality -- Mravnostní kriminalita -- Úvod -- Sexuální kriminalita Kriminalita spjatá s prostitucí -- Majetková kriminalita -- Úvod -- Fenomenologie majetkové kriminality Etiologie a kontrola majetkové kriminality -- Hospodářská kriminalita -- Úvod -- Fenomenologie hospodářské kriminality Specifika pachatelů hospodářské kriminality Etiologie hospodářské kriminality Kontrola hospodářské kriminality -- Kriminologické aspekty korupce -- Pojem korupce, charakteristické rysy, formy korupce -- Mezinárodněprávní dokumenty o korupci Druhy korupce Míra korupce -- Příčiny korupce Kontrola korupce -- Organizovaná kriminalita -- Pojem organizované kriminality, její společenská závažnost -- Formy trestné činnosti spojené s organizovanou kriminalitou -- Typologie a struktura zločineckých organizací Geneze a společenské kořeny organizované kriminality Kontrola organizované kriminality -- Návykové látky
a kriminalita -- Úvod -- Vymezení základních pojmů Základní poznatky o alkoholové toxikomanii Základní poznatky o nealkoholové toxikomanii -- Kriminalita mládeže a proti mládeži -- Úvod -- Fenomenologie kriminality mládeže Etiologie kriminality mládeže Kontrola kriminality mládeže Pojem a fenomenologie kriminality proti mládeži Etiologie kriminality proti mládeži Kontrola kriminality proti mládeži -- English Abstract Deutsches Resümee Seznam tabulek Seznam grafů Přílohy Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC