Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:48x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Galén, 2009
x, 233 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-620-5 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000136185
1. GERIATRICKÁ AKUTNÍ MEDICÍNA -- Hana Matějovská Kubešová -- 2. SPECIFICKÉ RYSY NEODKLADNÉ RESUSCITACE VE VYŠŠÍM VĚKU -- Hana Matějovská Kubešová -- 3. PŘÍSTUP K STARŠÍM NEMOCNÝM V ŠOKOVÉM STAVU -- Hana Matějovská Kubešová -- 3.1. Definice -- 3.2. Etiologie -- 3.3. Patogeneze šokových stavů -- 3.4. Obecná opatření u staršího nemocného v šokovém stavu -- 3.5. Terapie šokových stavů -- 3.6. Multiorgánové dysfunkce, multiorgánové selhání -- 3.7. Specifika jednotlivých typů šoku -- 4. MONITOROVÁNÍ RESPIRAČNÍHO -- A KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU -- Vlasta Polcarová, Hana Matějovská Kubešová -- 4.1. Monitorování respiračního systému -- 4.2. Monitorování kardiovaskulárního systému -- 5. ANESTEZIOLOGICKÁ PROBLEMATIKA V GERIATRII -- Dagmar Seidlová, Helena Ondrášková, Roman Gál, Pavel Ševčík, Hana Matějovská Kubešová -- 5.1. Fyziologické zmény ve stáří zásadně ovlivňující anestézii -- 5.2. Předoperační příprava staršího nemocného -- 5.3. Vedení anestézie ve vyšším věku -- 5.4. Pooperační péče -- 6. NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY U STARŠÍCH NEMOCNÝCH -- Hana Matějovská Kubešová -- 6.1. Základní epidemiologické údaje -- 6.2. Infekce močového ústrojí -- 6.3. Nozokomiální pneumonie -- 6.4. Ranné infekce -- 6.5. Infekce spojené s vaskulárními přístupy a monitorovacími technikami -- 6.6. Nejzávažnější původci nozokomiálních infekcí u seniorů -- 7. PNEUMOLOGICKÉ
AKUTNÍ STAVY -- U STARŠÍCH NEMOCNÝCH -- Vlasta Polcarová -- 7.1. Syndrom dechové tísně dospělých -- 7.2. Asthma bronchiale -- 7.3. Chronická obstrukční plicní nemoc akutní exacerbace -- 7.4. Pneumotorax -- 7.5. Aspirace -- 7.6. Umělá plicní ventilace -- 8. KARDIOLOGICKÉ AKUTNÍ STAVY -- U STARŠÍCH NEMOCNÝCH -- Vlasta Polcarová -- 8.1. Akutní koronární syndrom -- 8.2. Akutní levostranné srdeční selhání, kardiální plicní edém -- 8.3. Nekardiální plicní edém -- 8.4. Kardiogenní šok -- 8.5. Arytmie -- 8.6. Plicní embolie -- 8.7. Hypertenzní krize -- 8.8. Ruptura aneuryzmatu aorty -- 8.9. Disekující aneuryzma vzestupné aorty -- 9. HEMATOLOGICKÉ KOMPLIKACE -- U STARŠÍCH NEMOCNÝCH -- Hana Matějovská Kubešová -- 9.1. Akutní krevní ztráta -- 9.2. Poruchy hemostázy ve vyšším věku -- 9.3. Tromboembolická nemoc ve vyšším věku -- 10. KRITICKÉ STAVY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ VE STÁŘÍ -- Pavel Weber -- 10.1. Úvod -- 10.2. Náhlé příhody břišní -- 10.3. Choroby jater a žlučníku -- l0.4.Gastrointestinální krvácení -- 10.5. Mezenterická ischémie -- 11. AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN A PORUCHY IONTOVÉ A ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY -- Pavel Weber -- 11.1. Akutní selhání ledvin -- 11.2. Akutní poruchy elektrolytové rovnováhy -- 11.3. Akutní poruchy acidobazické rovnováhy -- 12. AKUTNÍ STAVY U ENDOKRINNÍCH CHOROB -- Pavel Weber -- 12.1. Diabetes mellitus -- 12.2. Akutní stavy v thyreologii -- 12.3. Akutní adrenokortikální
insuficience -- 13. PSYCHIATRICKÁ PROBLEMATIKA V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ VYŠŠÍHO VĚKU -- Pavel Weber, Blanka Vepřeková, Zdeněk Kadaňka -- 13.1.Delirium -- 13.2. Depresivní porucha ve stáří -- 14. PORUCHY VĚDOMÍ VE STÁŘÍ -- Zdeněk Kadaňka -- 14.1. Krátkodobé poruchy vědomí -- 14.2.Déletrvající poruchy vědomí ve stáří -- 14.3. Další rizikové faktory cerebrovaskulárních příhod -- 14.4. Peri a pooperační příhody -- 15. GERONTOTRAUMATOLOGIE -- Michal Mašek -- 15.1. Charakteristika věkové skupiny z hlediska traumatologie -- 15.2.Etiologie -- 15.3.Diagnostika staršího nemocného s traumatem -- 15.4. Příprava k operaci traumatu ve vyšším věku -- 15.5. Terapie traumat ve vyšším věku -- 15.6. Soudobé osteosyntetické implantáty -- 15.7. Pooperační péče -- 15.8. Komplikace -- 15.9. Další osud pacientů -- 16. POSTIŽENÍ STARŠÍCH NEMOCNÝCH Z PORUCH TERMOREGULACE -- Hana Matějovská Kubešová -- 16.1. Obecné poznatky o termoregulaci starších nemocných -- 16.2.Hypotermie -- 16.3.Hypertermie -- 17. INTOXIKACE STARŠÍCH NEMOCNÝCH -- Hana Matějovská Kubešová -- 17.1. Symptomatologie intoxikací -- 17.2. Základní opatření při intoxikacích -- 17.3. Intoxikace/předávkování medikamenty typickými pro vyšší věk -- 18. AKUTNÍ STAVY U STARŠÍCH ONKOLOGICKÝCH NEMOCNÝCH -- Hana Matějovská Kubešová -- 18.1. Paraneoplastický syndrom -- 18.2. Syndrom hyperkalcémie -- 18.3. Syndrom hyperurikémie, syndrom
akutní nádorové lýzy -- 18.4. Syndrom neadekvátní sekrece ADH (SIADH) -- 18.5. Syndrom hyperviskozity -- 18.6.Krvácivé komplikace u onkologicky nemocných seniorů -- 18.7. Septické komplikace u starších onkologických nemocných

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC