Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(29.1) Půjčeno:291x 
BK
EB
Příručka
2., dopl. vyd.
Praha : Grada, 2009
199 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2834-6 (brož.)
ISBN 978-80-247-6894-6 (online ; pdf)
Pedagogika
V tiráži chybně uvedeno vyd. 1.
Obsahuje bibliografii na s. 161-167 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000136191
1. Hodnocení jako organická součást jakékoliv lidské činnosti -- 2. Hodnocení žáků ve vyučování a jeho specifika -- 2.1 Vymezení pojmu „školní hodnocení" -- 2.2 Specifika školního hodnocení -- 2.3 Školní hodnocení a koncepce vzdělávání -- 2.4 Hodnocení žáků a cíle vyučování -- 2.5 Typy hodnocení -- 3. Hodnocení a vztah mezi učitelem a žákem -- 3.1 Utváření obrazu o žákovi -- 3.2 Učitelovo očekávání -- 4. Funkce školního hodnocení -- 4.1 Motivační funkce hodnocení -- 4.2 Informativní funkce hodnocení -- 4.3 Regulativní funkce hodnocení -- 4.4 Výchovná funkce hodnocení -- 4.5 Prognostická funkce hodnocení -- 4.6 Diferenciační funkce hodnocení -- 4.7 Jaký význam má školní hodnocení pro rodiče? -- 5. Fáze hodnotícího procesu -- 6. Formy hodnocení žáků -- 6.1 Známkovat či hodnotit slovně? -- 6.2 Klasifikace forma kvantitativního hodnocení -- 6.3 Slovní hodnocení forma kvalitativního hodnocení -- 6.4 Přehled forem hodnocení žáků -- 7. Princip objektivity a subjektivity ve školním hodnocení -- 7.1 Může být školní hodnocení spravedlivé? -- 7.2 Učitelovy subjektivní chyby při hodnocení -- 8. Význam pozitivního a negativního hodnocení žáků ve škole -- 8.1 Pozitivní hodnocení -- 8.2 Negativní hodnocení -- 8.3 Účinky pozitivního a negativního hodnocení -- 8.4 Chyby žáků ve výuce a učitelova práce s chybou -- 8.4 Úspěšný a neúspěšný žák ve vyučování
-- 9. Hodnocení kompetencí žáků -- 10. Učitel i žák účastníci procesu hodnocení -- 11. Od kvalitního hodnocení učitele ke kvalitnímu sebehodnocení žáků -- 11.1 Hodnotící činnost pedagoga -- 11.2 Spolupráce učitele a žáků při hodnocení -- 11.3 Sebehodnocení žáků -- Místo závěru -- Literatura -- Přílohy -- Příklad měsíčního hodnotícího listu -- Příklad měsíčního hodnotícího listu -- Slovní hodnocení -- Slovní hodnocení -- Pololetní vysvědčení -- Slovní hodnocení ze ZŠ Montessori Kladno Příklad hodnocení žáků v Irsku -- Náměty pro záznam dílčího hodnocení -- Náměty sebehodnoticích listů pro žáky -- Žákovo hodnocení vyučování -- Vyhláška č. 48/2005 Sb., -- Hodnocení pomocí symbolů (piktogramů) -- Hodnocení pomocí zkratek -- Expedice za poznáním -- Týdenní plán pro žáky 3. ročníku (ZŠ a MS Povrly) -- Kritéria pro vzájemné hodnocení práce ve skupině (ZŠ Vyskytná) v •. v -- Můj erb úspěchů (ZŠ a MŠ Sadov) -- Příklad formuláře k sebehodnocení žáků (ZŠ Londýnská, Praha 2) -- Ukázka 1 -- Ukázka 2 -- Ukázka 3 -- Ukázka 4 -- Ukázka 5 -- Ukázka 6 -- Ukázka 7 -- Ukázka 8 -- Ukázka 9 -- Ukázka 10 -- Ukázka 11 -- Ukázka 12 -- Ukázka 13 -- Ukázka 14 -- Ukázka 15 -- Ukázka 16 -- Ukázka 17 -- Ukázka 18 -- Ukázka 19 Pololetní sebehodnocení kompetencí žáka -- (ZŠČeperka) -- Ukázka 20 Pravidla pro sebehodnocení žáků
(OCoLC)465275685
cnb001990516

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC