Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
309 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-038-3 (brož.)
Nad názvem: Vysoká škola Karlovy Vary
Bibliografie na s. 298-309, bibliografické odkazy
000175882
OBSAH // Předmluva...9 // L Úvod do kriminalistiky // 1. Pojem, předmět, systém a metody kriminalistické vědy...13 // 2. Metody kriminalistické vědy a kriminalistické praktické činnosti ... 20 // 2.1 Metody kriminalistické vědy...21 // 2.2 Metody kriminalistické praxe...22 // 2.3 Přípustnost metod kriminalistické praxe v trestním řízení...23 // 3. Historie kriminalistiky...25 // 3.1 Historie kriminalistiky ve světě...25 // 3.2 Historie československé a české kriminalistiky...28 // 3.2.1 Vývoj kriminalistiky do r. 1918...30 // 3.2.2 Období první a druhé republiky (1918-1939)... 32 // 3.2.3 Období okupace Německem (1939-1945)... 36 // 3.2.4 Období Sboru národní bezpečnosti (1945-1991)... 37 // 3.2.5 Období od roku 1991...41 // 3.3 Shrnutí vývoje kriminalistiky...43 // 4. Základní kriminalistické kategorie...46 // 4.1 Způsob páchání trestného činu...46 // 4.1.1 Pojem způsobu páchání trestného činu...46 // 4.1.2 Komponenty způsobu páchání trestného činu...48 // 4.1.3 Analýza způsobu páchání trestného činu s ohledem // na osobu pachatele...49 // 4.1.4 Determinace (podmíněnost) způsobu páchání trestného činu. . 50 // 4.1.5 Význam způsobu páchání trestného činu pro kriminalistiku. . . 52 // 4.2 Kriminalistická stopa...55 // 4.2.1 Teoretický základ kriminalistické stopy...55 // 4.2.2 Paměťová stopa...58 // 4.2.3 Materiální stopa...59 // 4.2.3.1 Kriminalistická stopa odrážející vnější stavbu
objektu. . 62 // 4.2.3.2 Kriminalistická stopa obsahující vnitřní stavbu objektu . 63 // 4.2.3.3 Kriminalistická stopa odrážející funkční a dynamické // vlastnosti a návyky...65 // 4.2.4 Význam kriminalistických stop...67 // 4.3 Kriminalistická identifikace... 72 // 4.3.1 Základní principy kriminalistické identifikace...72 // 4.3.2 Objekty kriminalistické identifikace...73 // 4.3.3 Identifikační znaky...73 // 4.3.4 Druhy kriminalistické identifikace...74 // 4.3.5 Stadia kriminalistickoidentifikačního zkoumání...76 // 4.3.6 Způsoby kriminalistickoidentifikačního zkoumání...76 // IL Kriminalistická technika // 1. Kriminalistickotechnické metody, prostředky, postupy a operace ... 81 // 1.1 Metody a prostředky, které využívají optické principy při zkoumání // kriminalistickotechnických stop a věcných důkazů...83 // 1.2 Metody a prostředky zkoumání stop a věcných důkazů // v neviditelných druzích elektromagnetického záření...85 // 1.3 Chemické, fyzikální a fyzikálně-chemické metody zkoumání stop // a věcných důkazů...87 // 2. Daktyloskopie...93 // 2.1 Pojem, kriminalistický význam a objekty daktyloskopie...93 // 2.2 Vznik, typické druhy a výskyt daktyloskopických stop...95 // 2.3 Vyhledávání, zajišťování a zasílání daktyloskopických stop // ke zkoumání...97 // 2.4 Způsoby zkoumání daktyloskopických otisků a stop a možnosti // identifikace člověka...100 // 3. Portrétní identifikace...105
// 3.1 Pojem, kriminalistický význam a způsoby popisování osob...105 // 3.2 Sestavení popisu osoby podle vnějších znaků...106 // 3.3 Způsoby vytváření portrétu osoby podle popisu...112 // 3.4 Identifikace osob podle fotografie a identifikace neznámých mrtvol . 113 // 4. Kriminalistická biologie...116 // 4.1 Význam kriminalistické biologie a její objekty...116 // 4.2 Hlavní druhy biologických stop a jejich výskyt...117 // 4.3 Vyhledávání a zajišťování biologických stop...119 // 4.4 Možnosti kriminalistickotechnického zkoumání biologických stop . . 121 // 4.5 Zkoumání kosterních nálezů...123 // 5. Identifikace osob podle ručního písma...128 // 5.1 Historie a kriminalistický význam identifikace osob // podle ručního písma... // 128 // 5.2 Individualizace ručního písma...131 // 5.3 Zajišťování a zasílání sporného a srovnávacího materiálu...132 // 5.4 Metody zkoumání ručního písma...135 // 6. Kriminalistická audioexpertiza...139 // 6.1 Pojem, kriminalistický význam a objekty kriminalistické // audioexpertizy...139 // 6.2 Druhy stop, jejich zajišťování a zasílání ke zkoumání...140 // 6.3 Zkoumání stop využívaných v audioexpertize...141 // 7. Kriminalistická odorologie...143 // 7.1 Pojem a kriminalistický význam odorologie...143 // 7.2 Vznik odorologických stop a jejich druhy...144 // 7.3 Vyhledávání, zajišťování, zasílání a zkoumání pachových stop . . . . 145 // 8. Mechanoskopie...149
// 8.1 Pojem, kriminalistický význam a objekty mechanoskopického // zkoumání...149 // 8.2 Vznik, typické druhy a výskyt mechanoskopických stop...150 // 8.3 Vyhledávání, zajišťování a zasílání mechanoskopických stop // ke zkoumání...151 // 8.4 Způsoby a metody zkoumání mechanoskopických stop // a identifikace nástrojů...152 // 8.5 Zkoumání zámků, plomb a pečetí...153 // 9. Trasologie...155 // 9.1 Pojem trasologie, její význam a objekty zkoumání...155 // 9.2 Charakteristika jednotlivých druhů trasologických stop...156 // 9.3 Vyhledávání a zajišťování trasologických stop...158 // 9.4 Zkoumání trasologických stop a identifikace objektů...159 // 10. Kriminalistickotechnické zkoumání dokladů a písemností...162 // 10.1 Pojem listin, dokladů, psacích prostředků, cenin a platidel // a jejich kriminalistický význam...162 // 10.2 Typické druhy stop, jejich vyhledávání a zajišťování...163 // 10.3 Technická ochrana písemností...164 // 10.4 Základní způsoby pozměňování, padělání a poškozování // listin, dokladů, cenin a platidel...166 // 10.5 Hlavní způsoby zkoumání listin, dokladů, cenin a platidel...167 // 11. Identifikace psacích strojů...171 // 11.1 Dělení psacích strojů...171 // 11.2 Individuální identifikace psacího stroje...172 // 12. Mikrostopy...174 // 12.1 Definice, pojem a dělení mikrostop...174 // 12.2 Vlivy negativně působící na mikrostopy...176 // 12.3 Vyhledávání, zajišťování
a zkoumání mikrostop...176 // 13. Kriminalistická balistika...179 // 13.1 Pojem, kriminalistický význam a objekty kriminalistických // balistických zkoumání...179 // 13.2 Druhy zbraní a střeliva...180 // 13.3 Vznik balistických stop, jejich druhy a výskyt...183 // 13.4 Kriminalistická balistická zkoumání...183 // 13.5 Zkoumání povýstřelových zplodin...184 // 14. Kriminalistická chemie...187 // 14.1 Pojem kriminalistické chemie a její význam, vyhledávání // a zajišťování stop...187 // 14.2 Zjišťování technických příčin vzniku požárů...187 // 14.3 Zkoumání nátěrových hmot, toxikologická a další zkoumání ... 188 // 14.4 Pojem léčiv a drog a jejich zkoumání...189 // 15. Kriminalistická pyrotechnika...193 // 15.1 Pojem a význam kriminalistické pyrotechniky...193 // 15.2 Pojem výbušnin a jejich druhy...193 // 15.3 Objekty kriminalistické pyrotechniky...194 // 15.4 Vyhledávání a zajišťování stop a jejich zkoumání...195 // 16. Kriminalistická elektrotechnika...197 // 16.1 Pojem, kriminalistický význam a objekty zkoumání...197 // 16.2 Vyhledávání, zajišťování a zasílání objektů kriminalistické // elektrotechniky ke zkoumání...198 // 16.3 Možnosti a způsoby kriminalistického elektrotechnického // zkoumání...199 // 17. Kriminalistická defektoskopie, zkoumání vad materiálů, pneumatik . . 201 // 17.1 Pojem a význam zkoumání vad materiálů...201 // 17.2 Kriminalistické zkoumání vad
kovových materiálů...201 // 17.3 Zjišťování původních odstraněných nebo pozměněných číslic, // písmen, značek a symbolů...203 // 17.4 Kriminalistické zkoumání poškozených pneumatik a vzdušnic . . 204 // 17.5 Kriminalistickotechnické zkoumání skla...205 // 17.6 Kriminalistickotechnické zkoumání mechanicky poškozených // tkanin...206 // HL Kriminalistická taktika // 1. Kriminalistickotaktické metody, postupy a operace...211 // 1.1 Pojem a význam kriminalistickotaktických metod, postupů // a operací...211 // 1.2 Paměťová stopa...212 // 1.3 Základní podmínky uplatňování kriminalistickotaktických // metod, postupů a operací...213 // 2. Kriminalistické verze...215 // 2.1 Pojem, obsah a význam kriminalistických verzí...215 // 2.2 Druhy kriminalistických verzí...216 // 2.3 Tvorba verzí - proces myšlení ve formě kriminalistických verzí ... 217 // 2.4 Prověrka a dokazování kriminalistických verzí...218 // 3. Plánování a organizace vyšetřování...220 // 3.1 Pojem, podstata a zásady plánování vyšetřování...220 // 3.2 Druhy plánování a organizace vyšetřování...221 // 3.3 Formy plánování a organizace vyšetřování...225 // 4. Využití znalců a jiných odborníků v kriminalistické praxi...227 // 4.1 Formy využití odborných znalostí v kriminalistické praxi...227 // 4.2 Pojem, obsah a druhy expertizy...228 // 4.3 Stadia kriminalistické expertizy...229 // 5. Ohledání...234 // 5.1 Pojem, podstata
a význam ohledání...234 // 5.2 Subjekty a základní zásady ohledání...235 // 5.3 Negativní okolnosti...236 // 5.4 Druhy ohledání...236 // 5.5 Metodika a taktika ohledání kriminalistický významných míst . . . 240 // 5.6 Dokumentace průběhu a výsledků ohledání...244 // 6. Výslech a konfrontace...246 // 6.1 Pojem a cíl výslechu...246 // 6.2 Druhy výslechu...246 // 6.3 Výpověď...247 // 6.4 Příprava výslechu...248 // 6.5 Taktika výslechu...250 // 6.6 Dokumentace průběhu a výsledků výslechu...256 // 6.7 Konfrontace...257 // 7. Prověrka výpovědi na místě...261 // 7.1 Pojem a význam prověrky výpovědi na místě...261 // 72 Základní zásady prověrky výpovědi...262 // 7.3 Příprava prověrky výpovědi na místě...263 // 7.4 Taktika provedení prověrky výpovědi na místě...263 // 7.5 Dokumentace prověrky výpovědi na místě...264 // 7.6 Hodnocení průběhu a výsledků prověrky výpovědi na místě...265 // 8. Rekognice...267 // 8.1 Rekognice jako forma kriminalistické identifikace...267 // 8.2 Pojem, druhy a význam rekognice...268 // 8.3 Příprava rekognice...269 // 8.4 Taktika provedení rekognice...271 // 8.5 Dokumentace a hodnocení průběhu a výsledků rekognice...273 // 9. Kriminalistický experiment...275 // 9.1 Podstata, pojem a formy kriminalistického experimentu...275 // 9.2 Význam kriminalistického experimentu...276 // 9.3 Pojem vyšetřovacího pokusu, cíl, druhy a účastníci...276 // 9.4 Příprava vyšetřovacího
pokusu...279 // 9.5 Základní taktické postupy a doporučení...280 // 9.6 Hodnocení výsledků vyšetřovacího pokusu...280 // 9.7 Dokumentace vyšetřovacího pokusu...281 // 10. Kriminalistická rekonstrukce...283 // 10.1 Podstata, pojem a význam kriminalistické rekonstrukce...283 // 10.2 Druhy kriminalistické rekonstrukce...284 // 10.3 Rekonstrukce trestného činu, pojem a význam...286 // 10.4 Stadia rekonstrukce trestného činu...287 // 10.5 Základní taktické zásady rekonstrukce trestného činu...288 // 10.6 Základní taktické postupy rekonstrukce trestného činu...289 // 10.7 Dokumentace a hodnocení výsledků rekonstrukce trestného činu . 290 // 11. Kriminalistická dokumentace...292 // 11.1 Pojem a význam kriminalistické dokumentace...292 // 11.2 Základní zásady a druhy kriminalistické dokumentace...293 // Literatura // 298

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC