Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vyd. 3.
Brno : Computer Press, 2009
388 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2545-8 (brož.)
Auto-moto-profi
Obsahuje rejstřík
000176058
Palivo a emise -- Emisní předpisy -- Měření emisí -- Zážehové a vznětové motory -- Pracovní oběhy motorů -- Děje při pracovním oběhu -- Emise zážehových motorů -- Emise vznětových motorů -- Optimalizace parametrů motoru -- Provozní podmínky motoru -- Možnosti optimalizace chodu -- Příprava spalovací směsi -- Směs zážehových motorů -- Směs vznětových motorů -- Regulace průběhu vstřiku paliva u vznětových motorů Regulační charakteristiky vznětových motorů -- Omezovači regulace -- Výkonnostní regulace -- Přizpůsobení dávky paliva otáčkám motoru -- Přizpůsobení podle vnějších vlivů -- Přesnost regulace -- Srovnání mechanické a elektronické regulace -- Ztráty při sání a výfuku -- Časování ventilů -- Přeplňované motory -- Aplikace elektroniky -- Části regulační soustavy -- Regulace s otevřenou smyčkou -- Regulace s uzavřenou smyčkou -- Tvorba směsi zážehových motorů ---
Tvorba směsi karburátorem -- Spouštění zážehového motoru -- Startovací přívěra a její funkce -- Funkce startovací přívěry po nastartování -- Funkce startovací přívěry ve fázi ohřívání -- Sytič a jeho funkce -- Soustava volnoběžného chodu -- Nastavení volnoběžných otáček přídavným vzduchem -- Nastavení volnoběžných otáček přídavnou směsí -- Ostatní režimy chodu motoru -- Obohacovací soustavy karburátorů -- Akcelerační čerpadlo -- Pridržovač škrticí klapky -- Dvoustupňové a vícehrdlové karburátory -- Funkce dvoustupňového karburátoru -- Vícehrdlové karburátory -- Vícehrdlové dvoustupňové karburátory -- Automatické startovací zařízení dvouhrdlových karburátorů -- Rovnotlaký karburátor -- Aplikace elektroniky u karburátorů -- Vypínání volnoběžné směsi při deceleraci -- Elektronicky ovládaný pridržovač škrticí klapky -- Možnosti nastavení směšovacího poměru ---
Elektronické ovladače karburátorů -- Elektronicky řízené karburátory pro vozy Škoda, VW a DB -- Elektronicky řízené karburátory pro vozy Ford -- Modernizovaný elektronický karburátor EECIV -- Elektronicky řízený karburátor vozů Opel -- Elektronické karburátory s jednoduchou regulací -- Karburátory s obtokem difuzoru -- Souprava elektronického karburátoru pro dodatečnou montáž. Regulace složení směsi přídavným vzduchem -- Příprava směsi centrálním vstřikováním -- Jednobodové vstřikování -- Jednobodové vstřikování Mono-Jetronic -- Jednobodové vstřikování s řízením podle tlaku a otáček -- Jednobodové vstřikování s měřením množství vzduchu -- Centrální vstřikování se dvěmi tryskami -- Vstřikování s tryskami zařazenými vedle sebe -- Vstřikování s tryskami řazenými za sebou -- Spojité centrální vstřikování -- Vstřikování paliva do sacích kanálů válců ---
Spojité vstřikování do sacího kanálu -- Regulace tlaku paliva -- Dávkování paliva podle množství nasávaného vzduchu -- Obohacování směsi změnou tlaku -- Lambda regulace -- Obohacení směsi při zrychlování -- Obohacení směsi při startu motoru -- Obohacení směsi při zahřívání motoru -- Stabilizace volnoběhu -- Přerušení přívodu paliva při deceleraci -- Spojité vstřikování s elektronickou regulací -- Regulace dávek paliva podle zatížení motoru -- Korekce dávek s použitím elektroniky -- Obohacení směsi při startu, volnoběhu a zahřívání motoru -- Dávkování paliva při plné zátěži a deceleraci motoru -- Regulace volnoběžných otáček -- Postup při seřizování soustavy -- Vstřikovací trysky s přisáváním vzduchu -- Časované vstřikování do sacího kanálu -- Palivový okruh -- Vstřikovací trysky časovaného vstřikování -- Simultánní, skupinové a sekvenční vstřikování ---
Přímé vstřikování do válců motoru -- Způsoby tvorby směsi s přímým vstřikem paliva -- Způsoby přímého vstřikování paliva do spalovacího prostoru -- Přímé vstřikování tekutého paliva -- Přímé vstřikování částečně vytvořené směsi vzduchu s palivem Vstřikovací trysky přímého vstřikování -- Vstřikovací trysky pro vstřik tekutého paliva -- Vstřikovací trysky pro vstřik emulze paliva se vzduchem -- Vstřikovací soustavy přímého vstřikování -- Druhy provozu motoru s přímým vstřikem -- Vstřikovací soustava Bosch Motronic MED 7 -- Vysokotlaké přímé vstřikování benzinu Mitsubishi -- Vysokotlaké přímé vstřikování dalších značek -- Přímé vstřikování s vrstvením emulze paliva se vzduchem -- Přímé vstřikování emulze při stechiometrickém složení výsledné směsi -- Vliv složení směsi na parametry motoru -- Součinitel přebytku vzduchu vzduchové číslo lambda ---
Vliv složení směsi na zapalování -- Kvantitativní řízení výkonu motoru -- Snižování úrovně emisí při stechiometrické směsi -- Vhánění sekundárního vzduchu -- Snižování obohacení směsi -- Kvalitativní řízení výkonu motoru -- Zásobníkový katalyzátor -- Katalytická úprava výfukových plynů vznětových motorů -- Snížení emisí oxidů dusíku recirkulací výfukových plynů -- Odvětrávání palivové nádrže -- Měření hmotnosti nasávaného vzduchu -- Nepřímé měření množství nasávaného vzduchu -- Dávkování paliva podle množství nasávaného vzduchu -- Dávkování paliva podle zatížení motoru -- Snímání tlaku v sacím potrubí -- Měření objemu nasávaného vzduchu -- Náporový měřič objemu vzduchu -- Měřič rychlosti proudění nasávaného vzduchu -- Měřiče hmotnosti nasávaného vzduchu -- Měřič hmotnosti vzduchu se žhaveným drátem ---
Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu s vyhřívaným filmem -- Snímače teploty nasávaného vzduchu -- Snímání dalších veličin ovlivňujících dávkování paliva -- Měření složení směsi z obsahu kyslíku ve výfukových plynech -- Dvoustavová lambda sonda -- Napěťová lambda sonda -- Odporová lambda sonda -- Širokopásmový měřič obsahu kyslíku -- Funkce lambda regulace -- Regulace na stechiometrický poměr -- Řízení pohybu směsi ve válci -- Víření směsi -- Překlápění směsi -- Využití turbulence směsi -- Palivová čerpadla zážehových motorů -- Elektrická palivová čerpadla -- Objemová čerpadla -- Proudová čerpadla -- Jednostupňová a dvoustupňová čerpadla -- Šroubová elektrická čerpadla -- Způsoby instalace elektrických palivových čerpadel -- Elektrické ochranné obvody -- Vysokotlaká mechanická čerpadla -- Mechanické čerpadlo s axiálními písty -- Mechanické čerpadlo s radiálními písty ---
Tvorba směsi vznětových motoru -- Vstřikování motorové nafty -- Nepřímé vstřikování do vírové komůrky -- Přímé vstřikování nafty do spalovacího prostoru -- Regulace vstřikovaného množství paliva -- Regulace počátku vstřiku paliva -- Regulace průběhu spalování -- Vstřikovací čerpadla vznětových motorů -- Řadová vstřikovací čerpadla -- Mechanická regulace řadového čerpadla -- Nastavení maximálního vstřikovaného množství paliva -- Regulace počátku vstřikování -- Řadové vstřikovací čerpadlo s elektronickou -- regulací množství vstřikovaného paliva -- Řadové vstřikovací čerpadlo se zdvihovými šoupátky Rotační vstřikovací čerpadla -- Rotační vstřikovací čerpadla s axiálním pístem -- Elektronická regulace rotačních čerpadel s axiálním pístem Rotační čerpadla s radiálními písty -- Mechanická regulace rotačního vstřikovacího čerpadla ---
Elektronicko-hydraulická regulace rotačního čerpadla -- Elektronická regulace rotačního čerpadla s radiálními písty Vstřikovací trysky otevírané tlakem vstřikovaného paliva -- Jednopružinové vstřikovací trysky -- Dvoupružinové vstřikovací trysky -- Vstřikovací trysky se snímačem pohybu jehly -- Vstřikování vznětových motorů s elektronicky řízenými tryskami -- Soustavy se stálým maximálním tlakem vstřikovaného paliva -- Vstřikování paliva s otáčkové závislým průběhem tlaku -- Palivové okruhy vznětových motorů -- Palivové okruhy řadových vstřikovacích čerpadel -- Palivové okruhy rotačních vstřikovacích čerpadel -- Palivový okruh vstřikovacích soustav „common rail" -- Palivová potrubí a palivové filtry -- Dvoustupňový palivový filtr -- Elektronické řídicí jednotky -- Snímače a jejich signály -- Zpracování analogových signálů snímačů -- Digitální způsoby zpracování signálů snímačů ---
Uspořádání řídicí jednotky soustavy -- s číslicovým zpracováním signálu -- Propojení částí mikropočítače -- Sdružování mikropočítačových regulačních soustav -- Spalovací motory a budoucnost -- Předpokládaný další rozvoj použití elektroniky -- Alternativní motory a pohony -- Alternativní paliva -- Spalovací motory pro alternativní paliva -- Nabídka odborné literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC