Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.1) Půjčeno:287x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
184 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3006-6 (brož.)
Sociologie
Dotisk 2010
Obsahuje bibliografii na s. 181-184
000176060
1. Věda a výzkum -- 1.1 Výzkum jako vědecká metoda poznání -- 1.2 Vztah teorie a empirie ve výzkumu -- 2. Sociální výzkum -- 2.1 Specifika a vymezení -- 2.2 Základní pojmy -- 2.3 Typy a funkce výzkumů -- 2.4 Struktura a strategie výzkumu -- 2.5 Kvantitativní a kvalitativní přístup -- 3. Příprava výzkumu -- 3.1 Od zadání k cílům -- 3.2 Konceptuální rámec zkoumání -- 3.3 Příprava kvantitativní akce -- 3.3.1 Operacionalizace -- 3.3.2 Znaky a indikátory -- 3.3.3 Hypotézy -- 3.4 Příprava kvalitativní akce -- 3.4.1 Konceptualizace výzkumného problému -- 3.4.2 Zásady kvalitativního zkoumání -- 3.5 Kritéria kvality zkoumání -- 3.6 Projekt výzkumné akce -- 4. Výběr zkoumaných objektů -- 4.1 Základní a výběrový soubor -- 4.2 Náhodný, pravděpodobnostní výběr -- 4.3 Záměrný, nepravděpodobnostní výběr -- 4.4 Výběry založené na dostupnosti a dobrovolnosti -- 4.5 Výběr v kvantitativním a kvalitativním zkoumání -- 5. Základní techniky sběru dat -- 5.1 Pozorování -- 5.2 Dotazování -- 5.2.1 Zásady tvorby otázek -- 5.2.2 Typy a druhy otázek -- 5.2.3 Řazení otázek -- 5.2.4 Rozhovor -- 5.2.5 Dotazník -- 5.2.6 Anketa -- 5.3 Studium dokumentů -- 5.4 Experiment -- 6. Některé specifické způsoby získávání informací (vybrané expertní techniky) -- 6.1 Experti a jejich výběr -- 6.2 Brainstorming -- 6.3 Brainwriting -- 6.4 Delfská metoda -- 7. Výsledky výzkumu -- 7.1 Vyhodnocování kvantitativních
dat -- 7.1.1 Kódování -- 7.1.2 Třídění 1. stupně -- 7.1.3 Úpravy znaků -- 7.1.4 Třídění 2. stupně -- 7.2 Vyhodnocování kvalitativních dat -- 7.3 Sekundární analýza dat a metaanalýza -- 7.4 Interpretace dat -- 7.5 Závěrečná zpráva -- 8. Poznámky k etickým otázkám výzkumu -- 9. Závěr -- 10. Soupis bibliografických citací
(OCoLC)465280489
cnb001993994

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC