Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.5) Půjčeno:337x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
184 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3006-6 (brož.)
ISBN 80-2473-006-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-6935-6 (online ; pdf)
Sociologie
Dotisk 2010
Obsahuje bibliografii na s. 181-184
Zajímáte se o otázky přípravy, realizace a vyhodnocování sociálních výzkumů? PhDr. Jiří Reichel, Ph.D., vás seznámí se specifiky sociálních výzkumů a s rozdíly mezi výzkumem kvalitativním a kvantitativním. Sledujte spolu s ním cestu od zadání tématu k cílům výzkumného úkolu, ke zkoumaným znakům a hypotézám. V publikaci, kterou právě držíte v ruce, vám představí užívané podoby sběru výzkumných dat (dotazník, pozorování, rozhovor, experiment atd.) a také několik speciálních postupů získávání informací (brainstorming, brainwriting, Delfská metoda). Knihu jistě uvítají studenti různých společenskovědních i humanitních oborů, nebo zadavatelé a uživatelé výsledků sociálních výzkumů..
000176060
Úvod 7 // 1. Věda a výzkum // 1.1 Výzkum jako vědecká metoda poznání 11 // 1.2 Vztah teorie a empirie ve výzkumu 18 // 2. Sociální výzkum 21 // 2.1 Specifika a vymezení 21 // 2.2 Základní pojmy 26 // 2.3 Typy a funkce výzkumů 32 // 2.4 Struktura a strategie výzkumu 38 // 2.5 Kvantitativní a kvalitativní přístup 40 // 3. Příprava výzkumu 43 // 3.1 Od zadání ? cílům 43 // 3.2 Konceptuálni rámec zkoumání 47 // 3.3 Příprava kvantitativní akce 50 // 3.3.1 Operacionalizace 51 // 3.3.2 Znaky a indikátory 53 // 3.3.3 Hypotézy 59 // 3.4 Příprava kvalitativní akce 62 // 3.4.1 Konceptualizace výzkumného problému 63 // 3.4.2 Zásady kvalitativního zkoumání 65 // 3.5 Kritéria kvality zkoumání 67 // 3.6 Projekt výzkumné akce 71 // 4. Výběr zkoumaných objektů 75 // 4.1 Základní a výběrový soubor 75 // 4.2 Náhodný, pravděpodobnostní výběr 78 // 4.3 Záměrný, nepravděpodobnostní výběr 80 // 4.4 Výběry založené na dostupnosti a dobrovolnosti 84 // 4.5 Výběr v kvantitativním a kvalitativním zkoumání 85 // 5. Základní techniky sběru dat 90 // 5.1 Pozorování 94 // 5.2 Dotazování 99 // 5.2.1 Zásady tvorby otázek 100 // 5.2.2 Typy a druhy otázek 102 // 5.2.3 Razení otázek 106 // 5.2.4 Rozhovor 110 // 5.2.5 Dotazník 118 // 5.2.6 Anketa 123 // 5.3 Studium dokumentů 124 // 5.4 Experiment 131 // 6. Některé specifické způsoby získávání informací (vybrané expertní techniky) 135 // 6.1 Experti a jejich výběr 137 // 6.2 Brainstorming 139 // 6.3 Brainwriting 144 // 6.4 Delfská metoda 146 // 7. Výsledky výzkumu 152 // 7.1 Vyhodnocování kvantitativních dat 152 // 7.1.1 Kódování 153 // 7.1.2 Třídění 1. stupně 157 // 7.1.3 Úpravy znaků 159 // 7.1.4 Třídění 2. stupně 161 // 7.2 Vyhodnocování kvalitativních dat 164 // 7.3 Sekundární analýza dat a metaanalýza 168 //
7.4 Interpretace dat 169 // 7.5 Závěrečná zpráva 171 // 8. Poznámky k etickým otázkám výzkumu 175 // 9. Závěr 180 // 10. Soupis bibliografických citací 181
(OCoLC)465280489
cnb001993994

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC