Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2004
479 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7262-250-1 (váz.)
Trendy soudobé pediatrie ; sv. 3
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000176246
7 // OBSAH // Předmluva...21 // 50 let české dětské endokrinológie...23 // A. RŮST A VÝVOJ DÍTĚTE // 1. Vývoj endokrinních funkcí u fétu a novorozence ... 27 // (Dana Novotná) // 1.1. Růstové faktory u fétu a novorozence...27 // 1.2. Funkce štítné žlázy u fétu a novorozence...31 // 1.3. Nadledviny u fétu a novorozence...34 // 1.3.1. Kůra nadledvin...34 // 1.3.2. Prenatální terapie kortikoidy...37 // 1.3.3. Postnatální terapie kortikoidy...37 // 1.3.4. Dřeň nadledvin ...37 // 1.4. Hypotalamo-hypofyzámě-gonadální osa...38 // 1.5. Kalciofosfátový metabolismus...39 // 1.6. Intrauterinní růstová retardace, inzulínová // rezistence a kardiovaskulární choroby...40 // 2. Další osud dětí s intrauterinní // růstovou retardací ... 43 // (Stanislava Koloušková, Jan Lebl) // 2.1. Fyziologie dětského růstu...44 // 2.2. Hormonální řízení prenatálního // a postnatálního růstu...45 // 2.3. Příčiny SGA/IUGR...46 // 2.4. Růstový catch-up u dětí s SGA/IUGR...47 // 2.5. Četnost SGA/IUGR...48 // 2.6. Hormonální stav dětí s SGA/IUGR...50 // 2.7. Psychosociální vývoj dětí s SGA/IUGR...51 // 2.8. Ovlivnění růstu dětí s SGA/IUGR... 52 // 2.9. Vliv růstového hormonu na celkový // vývoj dětí s SGA/IUGR...53 // 2.10. Metabolické účinky růstového hormonu // udětí s SGA/IUGR...53 // 2.10.1. Index tělesné hmotnosti...53 // 8 // Dětská endokrinológie // 2.10.2. Kostní zrání ...53 // 2.10.3. Glycidový
metabolismus...54 // 2.10.4. Lipidový metabolismus a krevní tlak...54 // 2.11. Indikace ? léčbě růstovým hormonem // u dětí s SGA/IUGR...54 // 2.12. Souhrn...55 // 3. Deficit růstového hormonu u dětí I - Poruchy // morfogeneze a diferenciace hypofýzy ... 59 // (Jan Lebl, Jiřina Zapletalová) // 3.1. Poruchy morfogeneze hypofýzy...60 // 3.2. Poruchy diferenciace hypofýzy...63 // 3.3. Izolované poruchy sekrece růstového // hormonu...67 // 4. Deficit růstového hormonu u dětí II // - Perinatální a postnatální příčiny... 71 // (Jan Lebl, Jiřina Zapletalová) // 4.1. Perinatální příčiny deficitu růstového // hormonu...71 // 4.2. Postnatální příčiny deficitu růstového // hormonu u dětí...73 // 4.2.1. Nádmy hypotalamo-hypofýzámí oblasti...73 // 4.2.2. Radioterapie...75 // 4.2.3. Autoimunitní onemocnění...76 // 4.2.4. Infekce CNS ...77 // 4.2.5. Funkční poruchy suprahypotalamických // a hypotalamických regulací...77 // 5. Septo-optická dysplazie... 81 // (Jan Vosáhlo, Jan Krásný, Antonín Srp) // 5.1. Definice...81 // 5.2. Historické poznámky...81 // 5.3. Etiopatogeneze...82 // 5.4. Klinický obraz...82 // 5.4.1. Perinatální příznaky...82 // 5.4.2. Oční příznaky...83 // 5.4.3. Morfologické anomálie...84 // 5.4.4. Endokrinní příznaky...85 // 5.4.5. Neurologické příznaky...87 // 5.5. Léčba a prognóza...88 // 6. SHOX gen v etiopatogenezi růstové retardace... 91 // (Jiřina Zapletalová) // 6.1. Charakteristika
SHOX genu...92 // 6.2. Exprese SHOX genu...92 // Obsah // 17 // 26.2. Rizikové faktory vzniku autoimunitních // endokrinopatií...396 // 26.3. Autoprotilátky a jejich význam v procesu // autoimunitního onemocnění...400 // 26.4. Autoimunitní polyendokrinní // (polyglandulární) syndromy...403 // 26.5. Terapie autoimunitních onemocnění...404 // 26.6. Závěr...405 // 27. Autoimunitní polyglandulární syndrom typu !.. // (Daniela Čiháková) // 27.1. Diagnostická kritéria APS-1 ... // 27.2. Hlavní klinické příznaky APS-1... // 27.2.1. Chronická mukokutánní kandidóza // 27.2.2. Hypoparatyreóza... // 27.2.3. Addisonova choroba... // 27.3. Další klinické příznaky APS-1... // 27.3.1. Další endokrinní poruchy... // 27.3.2. Gastrointestinální onemocnění... // 27.3.3. Další kožní projevy... // 27.4. Život s APS-1 ... // 27.5. Výskyt autoprotilátek u APS-1 ... // 27.6. Genetika APS-1... // 27.6.1. Gen AIRE... // 27.6.2. Vztah genotyp - fenotyp... // 27.6.3. AIRE a promiskuita thymu... // 27.6.4. Mutace AIRE a orgánově // specifické autoimunitní choroby ... // F. ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ // 28. Endokrinní nádory v dětském věku... // (Olga Magnová) // 28.1. Nádory hypotalamo-hypofýzámí oblasti... // 28.1.1. Klinický obraz... // 28.1.2. Nádory hormonálně aktivní... // 28.1.3. Nádory hormonálně němé... // 28.1.4. Léčba a prognóza... // 28.2. Nádory štítné žlázy... // 28.2.1. Etiologie a patogeneze... // 28.2.2. Klinický
obraz a diagnostika... // 28.2.3. Terapie... // 28.3. Nádory gonád... // 28.3.1. Nádory varlat... // 28.3.2. Nádory ovarií... // 28.3.3. Extragonadální nádory // ze zárodečné tkáně... // 407 // 407 // 408 408 408 410 410 // 410 // 411 // 411 // 412 412 414 414 // 414 // 415 // 417 // 423 // 423 // 424 // 424 // 425 // 425 // 426 // 427 // 427 // 428 // 429 // 429 // 430 // 431 // (fZ»***) // 18 // Dětská endokrinológie // 28.4. Nádory nadledvin...432 // 28.4.1. Nádory kůiy nadledvin...432 // 28.4.2. Nádory dřeně nadledvin...433 // 28.5. Nádory příštítných tělísek...435 // 28.6. Nádory gastroenteropankreatické ...435 // 28.7. Nádory s ektopickou hormonální produkcí ...435 // 28.8. Mnohočetná endokrinní neoplazie...436 // 28.8.1. Mnohočetná endokrinní // neoplazie typu I...436 // 28.8.2. Mnohočetná endokrinní // neoplazie typu II...438 // 29. Pozdní následky onkologické léčby... // (Stanislava Koloušková, Daniela Zemková) // 29.1. Porucha růstu... // 29.1.1. Neendokrinní příčiny poruchy růstu. // 29.1.2. Endokrinní příčiny poruchy růstu... // 29.2. Hypotalamo-hypofyzámí dysfunkce... // 29.3. Primární poruchy štítné žlázy ... // 29.4. Primární gonadální selhání... // 29.5. Diagnostika endokrinní poruchy... // 29.5.1. Monitorování růstu ... // 29.5.2. Posouzení funkce štítné žlázy... // 29.5.3. Posouzení gonadotropinů // a sexuálních steroidů... // 29.5.4. Posouzení centrálního // hypokortikalismu...
// 29.5.5. Posouzení hyperprolaktinémie ... // 29.6. Terapie... // 29.6.1. Růstový hormon... // 29.6.2. Léčba tyreoidální dysfunkce... // 29.6.3. Léčba patologie puberty... // 29.6.4. Léčba centrálního hypokortikalismu // 29.6.5. Léčba hyperprolaktinémie... // 29.7. Kazuistiky... // 29.7.1. Příběh Simony... // 29.7.2. Příběh Karolíny... // 29.7.3. Příběh Tomáše ... // 29.7.4. Příběh Michala... // 29.7.5. Příběh Kamily ... // 29.8. Závěr... // 441 // 441 // 442 // 442 // 443 // 444 // 444 // 445 // 445 // 446 // 446 // 447 447 447 // 447 // 448 // 448 // 449 // 449 // 450 // 450 // 451 // 452 // 453 455 455 // Obsah // 19 // 30. Komplexní ochrana reprodukčních funkcí při // protinádorové léčbě ...457 // (Marta Šnqjderouá, ??? Mardešič) // 30.1. Porucha funkce pohlavních žláz jako // následek chemoterapie a radioterapie...458 // 30.1.1. Následky radioterapie // a chemoterapie u dívek a žen...458 // 30.1.2. Následky radioterapie // a chemoterapie u chlapců a mužů ...459 // 30.1.3. Pohlavní vývoj a poruchy plodnosti // u mladých nemocných s maligním // onemocněním krvetvorby po // transplantaci kostní dřeně...460 // 30.2. Komplexní ochrana reprodukčních funkcí ...461 // 30.2.1. Současné možnosti komplexní // ochrany reprodukčních funkcí...462 // 30.2.2. Odběr a uchování zralých a nezralých // pohlavních buněk, odběry tkání z gonád // s nezralými pohlavními buňkami...462 // 30.2.3. Farmakologická
ochrana gonád ...463 // 30.3. Realizace projektu komplexní ochrany // reprodukčních funkcí v České republice...465 // 30.4. Závěr...467 // Zkratky...469 // Rejtřík...473 // Obsah // 9 // 6.3. Klinické projevy insuficience SHOX genu...93 // 6.3.1. Turnérův syndrom...94 // 6.3.2. Lériho-Weillův syndrom // (dyschondrosteóza)...95 // 6.3.3. Langerův syndrom...95 // 6.3.4. Idiopatická růstová retardace...97 // 6.4. Diagnostika insuficience SHOX genu...98 // 6.5. Klinický význam diagnózy defektu // SHOX genu...98 // 7. Turnérův syndrom - klinická Symptomatologie ...101 // (Jiřina Zapletalová, Jan Lebl) // 7.1. Příčiny variabilního fenotypu ...103 // 7.2. Růstová porucha...104 // 7.2.1. Spontánní růst...106 // 7.2.1.1. Dynamika spontánního růstu...106 // 7.2.1.2. Předpověď dospělé tělesné // výšky...107 // 7.3. Ovariální funkce ...108 // 7.3.1. Morfologie ovarií...108 // 7.3.2. Hormonální regulace...108 // 7.3.3. Somatosexuální vývoj...109 // 7.3.3.1. Vývoj vnitřního genitálu u dívek // s Turnérovým syndromem...111 // 7.3.3.2. Pubertální růstový výšvih...113 // 7.3.4. Diagnóza ovariální insuficience...113 // 7.4. Vrozené vady smyslových orgánů...113 // 7.4.1. Oči a zrak...113 // 7.4.2. Uši, sluch a řeč...114 // 7.5. Lymfatický systém ...115 // 7.6. Kůže a kožní adnexa...117 // 7.7. Kostní odchylky...117 // 7.8. Kostní metabolismus ...119 // 7.9. Kardiovaskulární systém...120 // 7.10. Uropoetický
systém...121 // 7.11. Autoimunitní nemoci ...122 // 7.12. Glukózová tolerance...123 // 7.13. Neurokognitivní dysfunkce...123 // 8. Diferenciální diagnostika růstové retardace...127 // (Jan Lebl) // 8.1. Idiopatický menší vzrůst...127 // 8.2. Malý vzrůst v důsledku endokrinní poruchy...129 // 8.3. Malý vzrůst v důsledku chronického // onemocnění ...131 // 8.4. Primární poruchy růstu skeletu...135 // 10___Dětská endokrinológie // 9. Diferenciální diagnostika nadměrného vzrůstu...137 // (Jan Lebl) // 9.1. Nadměrný vzrůst s vysokou růstovou lychlostí...137 // 9.2. Nadměrný vzrůst s narušenou proporcionalitou ...139 // 9.3. Nadměrný vzrůst s normální proporcionalitou...140 // 9.4. Familiárně vysoký vzrůst...140 // 10. Opožděná puberta...143 // (Jiřina Zapletalová) // 10.1. Primární (hypergonadotropní) // hypogonadismus...144 // 10.1.1. Ženský fenotyp...144 // 10.1.1.1. Vrozené geneticky // podmíněné poruchy...144 // 10.1.1.2. Jiné vrozené poruchy...146 // 10.1.1.3. Získané poruchy...146 // 10.1.2. Mužský fenotyp...147 // 10.1.2.1. Vrozené geneticky // podmíněné poruchy...147 // 10.1.2.2. Jiné vrozené poruchy...148 // 10.1.2.3. Získané poruchy...149 // 10.2. Sekundární nebo terciární (hypogonadotropní) // hypogonadismus...149 // 10.2.1. Izolovaný deficit gonadotropinů...149 // 10.2.2. Mnohočetný deficit // hypofyzámích hormonů...150 // 10.2.3. Varianta hypogonadotropního // hypogonadismu - konštituční
// opoždění puberty ...151 // 10.3. Diagnostika opožděné puberty...152 // 10.4. Závěr...154 // 11. Sexuální a skeletální maturace: // auxologické aspekty...157 // (Hana Krásničanová, Ivana Kovaříková) // 11.1. Sexuální maturace...158 // 11.1.1. Testikulámí objem...158 // 11.1.2. Orchidometrie...160 // 11.1.3. Hodnocení pubického ochlupení...162 // 11.1.4. Pubické ochlupení u chlapců...163 // 11.1.5. Rozvoj prsní žlázy u dívek...164 // 11.1.6. Pubické ochlupení u dívek...167 // 11.1.7. Menarché...169 // 11.2. Skeletální maturace a kostní věk...171 // 11.2.1. Metoda TW3...171 // 11.2.2. Metoda Greulicha a Pyleové ...173 // Obsah // 11 // 11.2.3. Porovnání metod hodnocení // skeletální maturace...174 // 11.3. Závěr...176 // 12. Růst a vývoj kostí v dětském věku...179 // (Zdeněk Šwnník) // 12.1. Základní pojmy v dětské osteologii...179 // 12.1.1. Kostní denzita...179 // 12.1.2. Osteomalacic...180 // 12.1.3. Osteopenie/osteoporóza...180 // 12.1.4. Modelace a remodelace kosti...181 // 12.2. Peak bone mass a jeho determinanty...181 // 12.2.1. Dědičnost... 182 // 12.2.2. Nutriční faktory...183 // 12.2.2.1. Kalcium...183 // 12.2.2.2. Vitamin D...184 // 12.2.2.3. Ostatní nutriční faktory // ovlivňující peak bone mass...185 // 12.2.3. Vlivy hormonální...185 // 12.2.3.1. Růstový hormon...185 // 12.2.3.2. Estrogeny...186 // 12.2.3.3. Androgeny...186 // 12.2.4. Fyzická aktivita...186 // 12.3. Regulace vývoje kostí
v dětství...187 // 12.4. Závěr...190 // 13. Obezita u dětí...191 // (Jan Lebl Irena Hainerová) // 13.1. Etiologie dětské obezity...191 // 13.2. Posouzení tíže obezity...193 // 13.3. Posouzení příčiny obezity...194 // 13.4. Posouzení komplikací obezity...196 // B. NADLEDVINY // 14. Primární adrenální insuficience...201 // (Jiřina Zapletalová) // 14.1. Tvorba hormonů nadledvin a její regulace...201 // 14.2. Klinické příznaky adrenální insuficience...203 // 14.3. Vrozená primární adrenální insuficience...204 // 14.3.1. Poruchy organogeneze...205 // 14.3.1.1. Kongenitální adrenální // hypoplazie...205 // 14.3.1.2. Adrenální aplazie...205 // 14.3.2. Metabolické poruchy...206 // 14.3.2.1. Poruchy peroxisomů...206 // 12 // Dětská endokrinológie // 14.3.3. Poruchy steroidogeneze...207 // 14.3.3.1. Kongenitální adrenální // hyperplazie...207 // 14.3.3.2. Kongenitální lipoidní // adrenální hyperplazie...207 // 14.3.4. Rezistence ? adrenokortikotropnímu // hormonu...209 // 14.3.4.1. Familiární deficit // glukokortikoidů...209 // 14.3.4.2. Syndrom tří A (triple // A, Allgroveho syndrom)...211 // 14.4. Získaná primární adrenální insuficience...211 // 14.4.1. Organicky podmíněné příčiny ...211 // 14.4.2. Chronické infekce ...213 // 14.4.3. Autoimunitní nemoci ...213 // 14.4.3.1. Autoimunitní polyglandulární // syndrom typu 1...213 // 14.4.3.2. Autoimunitní polyglandulární // syndrom typu 2...214 // 14.4.3.3. Addisonova
nemoc ...214 // 14.4.4. latrogenně vyvolaná adrenální // insuficience...214 // 14.5. Závěr...215 // 15. Novorozenecký screening vrozené adrenální // hyperplazie...217 // (Felix Votava) // 15.1. Obecné principy novorozeneckého // screeningu ...217 // 15.2. Historie a současnost screeningu vrozené // adrenální hyperplazie...218 // 15.3. Patofyziologie vrozené adrenální hyperplazie...219 // 15.4. Proč zavádět novorozenecký screening // vrozené adrenální hyperplazie...224 // 15.5. Novorozenecký screening vrozené // adrenální hyperplazie v České republice...224 // 16. Diagnostika a terapie defícitu // 21-hydroxylázy...227 // (Stanislava Koloušková, Daniela Zemková) // 16.1. Klinické formy deficitu 21-hydroxylázy ...227 // 16.2. Diagnostika deficitu 21-hydroxylázy...229 // 16.3. Terapie deficitu 21-hydroxylázy ...230 // 16.3.1. Dlouhodobá strategie léčby...230 // 16.3.2. Léčba nově diagnostikovaného // pacienta // 231 // Obsah // 13 // 16.3.3. Glukokortikoidy od dětství do // dospělosti...235 // 16.3.4. Doplňkové léčebné možnosti...235 // 16.3.5. Perspektivy kombinované terapie...236 // 16.4. Monitorování terapie deficitu // 21 -hydroxylázy...237 // 16.5. Non-compliance pacientů s CAH...238 // 17. DAX1 gen: vrozená adrenální hypoplazie...241 // (Jan Lebl Stanislava Koloušková, Božena Kalvachová) // 17.1. Příběh Pavla...241 // 17.2. Příběh Michala...243 // 17.3. Etiopatogeneze vrozené adrenální // hypoplazie...245
// 18. Sonografie nadledvin u dětí ...249 // (Jiří Zezulák, Jaroslav Zikmund) // 18.1. Anatomie a vývoj nadledvin...249 // 18.2. Indikace ? vyšetření nadledvin...249 // 18.3. Sonografické zobrazování nadledvin...250 // 18.4. Obecná pravidla při hodnocení // patologických procesů na nadledvinách...252 // 18.5. Patologické nálezy na nadledvinách...254 // 18.5.1. Hyperplazie nadledvin...254 // 18.5.2. Nádory nadledvin...256 // 18.5.3. Krvácení do nadledvin...258 // 18.5.4. Neobvyklé patologické nálezy // na nadledvinách ...261 // 18.6. Závěr...261 // C. ŠTÍTNÁ ŽLÁZA // 19. Štítná žláza v dětství a adolescenci ...265 // (Olga Hníková) // 19.1. Vývojová anatomie a fyziologie // štítné žlázy...265 // 19.1.1. Ontogenetický vývoj štítné žlázy...265 // 19.1.2. Vývoj plodové tyreoidální činnosti...266 // 19.2. Ovlivňování plodové štítné žlázy // z oblasti placenty...268 // 19.2.1. Transplacentámí přenos látek // ovlivňujících plodovou štítnou žlázu...268 // 19.2.2. Hypotyroxinémie matky během // těhotenství...270 // 19.2.3. Hypertyreóza matky v těhotenství...271 // 19.3. Tyreoidální hormony...271 // 14 // Dětská endokrinológie // 19.3.1. Tyreoidální hormony v amniové // tekutině ...271 // 19.3.2 Plodové tyreoidální hormony // v poporodním období ...272 // 19.3.3. Tyreoidální hormony a jód // v mateřském mléce ...273 // 19.4. Možnosti vyšetření dětské štítné žlázy...274
// 19.4.1. Palpační vyšetření štítné žlázy...274 // 19.4.2. Zobrazovací metody...275 // 19.4.3. Punkce tenkou jehlou (fine needle // absorption biopsy - FNAB)...275 // 19.4.4. Laboratorní vyšetření hladin // tyreoidálních hormonů...276 // 19.4.5. Antityreoidální protilátky...277 // 19.5. Vrozené poruchy štítné žlázy...278 // 19.5.1. Permanentní sporadická primární // kongenitální hypotyreóza...280 // 19.5.2. Fetální a neonatální hypertyreóza...288 // 19.5.3. Vrozené poruchy nosičových // bílkovin pro tyreoidální hormony...289 // 19.6. Získané poruchy štítné žlázy u dětí // a dospívajících...290 // 19.6.1. Struma difúzni...290 // 19.6.2. Tyreoiditidy...293 // 19.6.3. Autoimunitní tyreopatie...293 // 19.6.3.1. Juvenilní lymfocytámí // tyreoiditida...294 // 19.6.3.2. Juvenilní Gravesova- // -Basedowova choroba...297 // 19.6.4. Dětská uzlová štítnice...301 // 19.6.4.1. Příčiny benigních nodozit...301 // 19.6.4.2. Karcinom štítné žlázy...302 // 19.6.4.3. Medulámí karcinom // štítné žlázy...303 // 20. Molekulární patogeneze vrozené hypotyreózy...307 // (Eva AI Taji) // 20.1. Primární (periferní) kongenitální hypotyreóza ...308 // 20.1.1. Dysgeneze štítné žlázy...308 // 20.1.1.1. Mutace genů pro // transkripční faktoiy...310 // 20.1.1.2. Mutace genu pro // TSH receptor...313 // 20.1.2. Dyshormonogeneze...313 // 20.1.2.1. Poruchy transportu jódu...314 // 20.1.2.2. Poruchy organifikace
jódu...316 // Obsah // 15 // 20.1.2.3. Poruchy syntézy // tyreoglobulinu...317 // 20.1.2.4. Defekty dejodace, // proteolýzy a sekrece T4...317 // 20.2. Centrální hypotyreóza...317 // 20.2.1. Sekundární kongenitální // hypotyreóza - hypoíyzámí...317 // 20.2.1.1. Izolovaná centrální // kongenitální hypotyreóza...317 // 20.2.1.2. Centrální hypotyreóza // kombinovaná s deficitem ostatních hypofyzámích hormonů...318 // 20.2.2. Terciární kongenitální hypotyreóza // - hypotalamická...318 // 20.3. Jak změnily molekulární nálezy náš // pohled na kongenitální hypotyreózu?...319 // 21. Sonografie štítné žlázy...v...323 // (Jaroslav Zikmund) // 21.1. Základní sonografická terminologie...323 // 21.2. Indikace ? sonografickému vyšetření // štítné žlázy...324 // 21.3. Volumometrie štítné žlázy...325 // 21.4. Kongenitální hypotyreóza...325 // 21.5. Patologické difúzni nálezy na štítné žláze...328 // 21.5.1. Prostá struma...328 // 21.5.2. Difúzni tyreoiditida...333 // 21.6. Patologické ložiskové nálezy na štítné žláze...334 // 21.6.1. Akutní a subakutní tyreoiditida...334 // 21.6.2. Uzle štítné žlázy...334 // 21.6.3. Maligní uzle štítné žlázy...339 // 21.7. Aspirační biopsie tenkou jehlou...339 // 21.8. Sonografie krčních lymfatických uzlin ...340 // D. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ // 22. Centrální diabetes insipidus...345 // (Renata Pomahačová) // 22.1. Arginin-vazopresin (antidiuretický hormon)
...345 // 22.2. Definice centrálního diabetes insipidus...348 // 22.3. Klinické příznaky...348 // 22.4. Laboratorní vyšetření...348 // 22.5. Etiologie centrálního diabetes insipidus...349 // 22.6. Léčba centrálního diabetes insipidus...353 // 22.7. Doporučení pro praxi...355 // 16 // Dětská endokrinológie // 23. Diferenciální diagnostika polyurie - polydipsie...357 // (Felix Votava) // 23.1. Kazuistiky...357 // 23.2. Fyziologie vodního hospodářství...360 // 23.3. Vyšetření dítěte s polydipsií - polyurií...362 // 23.3.1. Vyšetření první linie...362 // 23.3.2. Vyšetření druhé linie...363 // 23.3.3. Vyšetření třetí linie...365 // 23.3.4. Vyšetření čtvrté linie...365 // 23.4. Léčba...367 // 24. Hypoglykémie u dětí - endokrinologický pohled...369 // (Jan Lebl Renata Pomahačová) // 24.1. Regulace glykémie...369 // 24.2. Definice hypoglykémie...371 // 24.3. Klinické důsledky hypoglykémie ...371 // 24.4. Etiologie hypoglykémie - dětské příběhy...372 // 24.4.1. Perzistující hyperinzulinemická // hypoglykémie kojenců neboli kongenitální hyperinzulinismus // - příběh Zuzanky...372 // 24.4.2. Inzulínom kaudy pankreatu // - příběh Ilony...375 // 24.4.3. Addisonova nemoc - příběh Daniely...376 // 24.4.4. Deficit růstového hormonu // - příběh Markéty...377 // 24.4.5. Porucha ß-oxidace - příběh Jany ...378 // 24.5. Závěiy a doporučení pro praxi...380 // 25. Diferenciální diagnostika hyperglykémie...383
// (Jan Lebl Štěpánka Průhová) // 25.1. Heterogenita dětského diabetů...383 // 25.2. Presymptematická forma diabetes // mellitus 1. typu...385 // 25.3. Diabetes mellitus 2. typu...385 // 25.4. Genetické syndromy, jejichž součástí , // je diabetes mellitus...387 // 25.5. Defekt glukokinázy (MODY2)...388 // 25.6. Diabetes transkripčních faktorů // (MODY1, 3, 4, 5, 6) ...388 // 25.7. Diferenciálně diagnostické postupy...389 // E. AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ // 26. Autoimunitní choroby v endokrinológii...395 // (Zdeněk Šumník) // 26.1. Tolerance a autoimunita...395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC