Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2004
479 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7262-250-1 (váz.)
Trendy soudobé pediatrie ; sv. 3
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000176246
Předmluva 21 // 50 let české dětské endokrinologie 23 // A. RŮST A VÝVOJ DÍTĚTE // 1. Vývoj endokrinních funkcí u fétu a novorozence 27 (Dana Novotná) // 1.1. Růstové faktory u fétu a novorozence 27 // 1.2. Funkce štítné žlázy u fétu a novorozence 31 // 1.3. Nadledviny u fétu a novorozence 34 // 1.3.1. Kůra nadledvin 34 // 1.3.2. Prenatální terapie kortikoidy 37 // 1.3.3. Postnatální terapie kortikoidy 37 // 1.3.4. Dřeň nadledvin 37 // 1.4. Hypotalamo-hypofyzámě-gonadální osa 38 // 1.5. Kalciofosfátový metabolismus 39 // 1.6. Intrauterinní růstová retardace, inzulínová rezistence a kardiovaskulární choroby 40 // 2. Další osud dětí s intrauterinní // růstovou retardací 43 (Stanislava Koloušková, Jan Lebl) // 2.1. Fyziologie dětského růstu 44 // 2.2. Hormonální řízení prenatálního a postnatálního růstu 45 // 2.3. Příčiny SGA/IUGR 46 // 2.4. Růstový catch-up u dětí s SGA/IUGR 47 // 2.5. Četnost SGA/IUGR 48 // 2.6. Hormonální stav dětí s SGA/IUGR 50 // 2.7. Psychosociální vývoj dětí s SGA/IUGR 51 // 2.8. Ovlivnění růstu dětí s SGA/IUGR 52 // 2.9. Vliv růstového hormonu na celkový vývoj dětí s SGA/IUGR 53 // 2.10. Metabolické účinky růstového hormonu u dětí s SGA/IUGR 53 // 2.10.1. Index tělesné hmotnosti 53 // 2.10.2. Kostní zrání 53 // 2.10.3. Glycidový metabolismus 54 // 2.10.4. Lipidový metabolismus a krevní tlak 54 // 2.11. Indikace ? léčbě růstovým hormonem u dětí s SGA/IUGR 54 // 2.12. Souhrn 55 // 3. Deficit růstového hormonu u dětí I - Poruchy morfogeneze a diferenciace hypofýzy 59 (Jan Lebl, Jiřina Zapletalová) // 3.1. Poruchy morfogeneze hypofýzy 60 // 3.2. Poruchy diferenciace hypofýzy 63 // 3.3. Izolované poruchy sekrece růstového hormonu 67 // 4. Deficit růstového hormonu u dětí II - Perinatální a postnatální příčiny 71 //
4.1. Perinatální příčiny deficitu růstového hormonu 71 // 4.2. Postnatální příčiny deficitu růstového hormonu u dětí 73 // 4.2.1. Nádmy hypotalamo-hypofýzámí oblasti 73 // 4.2.2. Radioterapie 75 // 4.2.3. Autoimunitní onemocnění 76 // 4.2.4. Infekce CNS 77 // 4.2.5. Funkční poruchy suprahypotalamických a hypotalamických regulací 77 // 5. Septo-optická dysplazie 81 (Jan Vosáhlo, Jan Krásný, Antonín Srp) // 5.1. Definice 81 // 5.2. Historické poznámky 81 // 5.3. Etiopatogeneze 82 // 5.4. Klinický obraz 82 // 5.4.1. Perinatální příznaky 82 // 5.4.2. Oční příznaky 83 // 5.4.3. Morfologické anomálie 84 // 5.4.4. Endokrinní příznaky 85 // 5.4.5. Neurologické příznaky 87 // 5.5. Léčba a prognóza 88 // 6. SHOX gen v etiopatogenezi růstové retardace 91 (Jiřina Zapletalová) // 6.1. Charakteristika SHOX genu 92 // 6.2. Exprese SHOX genu 92 // 6.3. Klinické projevy insuficience SHOX genu 93 // 6.3.1. Turnérův syndrom 94 // 6.3.2. Lériho-Weillův syndrom (dyschondrosteóza) 95 // 6.3.3. Langerův syndrom 95 // 6.3.4. Idiopatická růstová retardace 97 // 6.4. Diagnostika insuficience SHOX genu 98 // 6.5. Klinický význam diagnózy defektu // SHOX genu 98 // 7. Turnérův syndrom - klinická Symptomatologie 101 (Jiřina Zapletalová, Jan Lebl) // 7.1. Příčiny variabilního fenotypu 103 // 7.2. Růstová porucha 104 // 7.2.1. Spontánní růst 106 // 7.2.1.1. Dynamika spontánního růstu 106 // 7.2.1.2. Předpověď dospělé tělesné // výšky 107 // 7.3. Ovariální funkce 108 // 7.3.1. Morfologie ovarií 108 // 7.3.2. Hormonální regulace 108 // 7.3.3. Somatosexuální vývoj 109 // 7.3.3.1. Vývoj vnitřního genitálu u dívek // s Turnérovým syndromem 111 // 7.3.3.2. Pubertální růstový výšvih 113 // 7.3.4. Diagnóza ovariální insuficience 113 // 7.4. Vrozené vady smyslových orgánů 113 //
7.4.1. Oči a zrak 113 // 7.4.2. Uši, sluch a řeč 114 // 7.5. Lymfatický systém 115 // 7.6. Kůže a kožní adnexa 117 // 7.7. Kostní odchylky 117 // 7.8. Kostní metabolismus 119 // 7.9. Kardiovaskulární systém 120 // 7.10. Uropoetický systém 121 // 7.11. Autoimunitní nemoci 122 // 7.12. Glukózová tolerance 123 // 7.13. Neurokognitivní dysfunkce 123 // 8. Diferenciální diagnostika růstové retardace 127 (Jan Lebl) // 8.1. Idiopatický menší vzrůst 127 // 8.2. Malý vzrůst v důsledku endokrinní poruchy 129 // 8.3. Malý vzrůst v důsledku chronického onemocnění 131 // 8.4. Primární poruchy růstu skeletu 135 // 9. Diferenciální diagnostika nadměrného vzrůstu 137 (Jan Lebl) // 9.1. Nadměrný vzrůst s vysokou růstovou lychlostí 137 // 9.2. Nadměrný vzrůst s narušenou proporcionalitou 139 // 9.3. Nadměrný vzrůst s normální proporcionalitou 140 // 9.4. Familiárně vysoký vzrůst 140 // 10. Opožděná puberta 143 (Jiřina Zapletalová) // 10.1. Primární (hypergonadotropní) hypogonadismus 144 // 10.1.1. Ženský fenotyp 144 // 10.1.1.1. Vrozené geneticky podmíněné poruchy 144 // 10.1.1.2. Jiné vrozené poruchy 146 // 10.1.1.3. Získané poruchy 146 // 10.1.2. Mužský fenotyp 147 // 10.1.2.1. Vrozené geneticky podmíněné poruchy 147 // 10.1.2.2. Jiné vrozené poruchy 148 // 10.1.2.3. Získané poruchy 149 // 10.2. Sekundární nebo terciární (hypogonadotropní) hypogonadismus 149 // 10.2.1. Izolovaný deficit gonadotropinů 149 // 10.2.2. Mnohočetný deficit hypofyzámích hormonů 150 // 10.2.3. Varianta hypogonadotropního hypogonadismu - konstituční opoždění puberty 151 // 10.3. Diagnostika opožděné puberty 152 // 10.4. Závěr 154 // 11. Sexuální a skeletální maturace: auxologické aspekty 157 (Hana Krásničanová, Ivana Kovaříková) // 11.1. Sexuální maturace 158 //
11.1.1. Testikulámí objem 158 // 11.1.2. Orchidometrie 160 // 11.1.3. Hodnocení pubického ochlupení 162 // 11.1.4. Pubické ochlupení u chlapců 163 // 11.1.5. Rozvoj prsní žlázy u dívek 164 // 11.1.6. Pubické ochlupení u dívek 167 // 11.1.7. Menarché 169 // 11.2. Skeletální maturace a kostní věk 171 // 11.2.1. Metoda TW3 171 // 11.2.2. Metoda Greulicha a Pyleové 173 // Obsah // 11 // 11.2.3. Porovnání metod hodnocení // skeletální maturace 174 // 11.3. Závěr 176 // 12. Růst a vývoj kostí v dětském věku 179 (Zdeněk Šumník) // 12.1. Základní pojmy v dětské osteologii 179 // 12.1.1. Kostní denzita 179 // 12.1.2. Osteomalacic 180 // 12.1.3. Osteopenie/osteoporóza 180 // 12.1.4. Modelace a remodelace kosti 181 // 12.2. Peak bone mass a jeho determinanty 181 // 12.2.1. Dědičnost 182 // 12.2.2. Nutriční faktory 183 // 12.2.2.1. Kalcium 183 // 12.2.2.2. Vitamin D 184 // 12.2.2.3. Ostatní nutriční faktory // ovlivňující peak bone mass 185 // 12.2.3. Vlivy hormonální 185 // 12.2.3.1. Růstový hormon 185 // 12.2.3.2. Estrogeny 186 // 12.2.3.3. Androgeny 186 // 12.2.4. Fyzická aktivita 186 // 12.3. Regulace vývoje kostí v dětství 187 // 12.4. Závěr 190 // 13. Obezita u dětí 191 (Jan Lebl, Irena Hainerová) // 13.1. Etiologie dětské obezity 191 // 13.2. Posouzení tíže obezity 193 // 13.3. Posouzení příčiny obezity 194 // 13.4. Posouzení komplikací obezity 196 // B. NADLEDVINY // 14. Primární adrenální insuficience 201 (Jiřina Zapletalová) // 14.1. Tvorba hormonů nadledvin a její regulace 201 // 14.2. Klinické příznaky adrenální insuficience 203 // 14.3. Vrozená primární adrenální insuficience 204 // 14.3.1. Poruchy organogeneze 205 // 14.3.1.1. Kongenitální adrenální // hypoplazie 205 // 14.3.1.2. Adrenální aplazie 205 // 14.3.2. Metabolické poruchy 206 //
14.3.2.1. Poruchy peroxisomů 206 // 14.3.3. Poruchy steroidogeneze 207 // 14.3.3.1. Kongenitální adrenální hyperplazie 207 // 14.3.3.2. Kongenitální lipoidní adrenální hyperplazie 207 // 14.3.4. Rezistence k adrenokortikotropnímu hormonu 209 // 14.3.4.1. Familiární deficit glukokortikoidů 209 // 14.3.4.2. Syndrom tří A (triple A, Allgroveho syndrom) 211 // 14.4. Získaná primární adrenální insuficience 211 // 14.4.1. Organicky podmíněné příčiny 211 // 14.4.2. Chronické infekce 213 // 14.4.3. Autoimunitní nemoci 213 // 14.4.3.1. Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1 213 // 14.4.3.2. Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 2 214 // 14.4.3.3. Addisonova nemoc 214 // 14.4.4. latrogenně vyvolaná adrenální insuficience 214 // 14.5. Závěr 215 // 15. Novorozenecký screening vrozené adrenální hyperplazie 217 (Felix Votava) // 15.1. Obecné principy novorozeneckého screeningu 217 // 15.2. Historie a současnost screeningu vrozené // adrenální hyperplazie 218 // 15.3. Patofyziologie vrozené adrenální hyperplazie 219 // 15.4. Proč zavádět novorozenecký screening vrozené adrenální hyperplazie 224 // 15.5. Novorozenecký screening vrozené adrenální hyperplazie v České republice 224 // 16. Diagnostika a terapie defícitu 21-hydroxylázy 227 (Stanislava Koloušková, Daniela Zemková) // 16.1. Klinické formy deficitu 21-hydroxylázy 227 // 16.2. Diagnostika deficitu 21-hydroxylázy 229 // 16.3. Terapie deficitu 21-hydroxylázy 230 // 16.3.1. Dlouhodobá strategie léčby 230 // 16.3.2. Léčba nově diagnostikovaného pacienta 231 // 16.3.3. Glukokortikoidy od dětství do dospělosti 235 // 16.3.4. Doplňkové léčebné možnosti 235 // 16.3.5. Perspektivy kombinované terapie 236 // 16.4. Monitorování terapie deficitu 21-hydroxylázy 237 // 16.5. Non-compliance pacientů s CAH 238 //
17. DAX1 gen: vrozená adrenální hypoplazie 241 (Jan Lebl Stanislava Koloušková, Božena Kalvachová) // 17.1. Příběh Pavla 241 // 17.2. Příběh Michala 243 // 17.3. Etiopatogeneze vrozené adrenální hypoplazie 245 // 18. Sonografie nadledvin u dětí 249 (Jiří Zezulák, Jaroslav Zikmund) // 18.1. Anatomie a vývoj nadledvin 249 // 18.2. Indikace k vyšetření nadledvin 249 // 18.3. Sonografické zobrazování nadledvin 250 // 18.4. Obecná pravidla při hodnocení patologických procesů na nadledvinách 252 // 18.5. Patologické nálezy na nadledvinách 254 // 18.5.1. Hyperplazie nadledvin 254 // 18.5.2. Nádory nadledvin 256 // 18.5.3. Krvácení do nadledvin 258 // 18.5.4. Neobvyklé patologické nálezy na nadledvinách 261 // 18.6. Závěr 261 // C. ŠTÍTNÁ ŽLÁZA // 19. Štítná žláza v dětství a adolescenci 265 (Olga Hníková) // 19.1. Vývojová anatomie a fyziologie štítné žlázy 265 // 19.1.1. Ontogenetický vývoj štítné žlázy 265 // 19.1.2. Vývoj plodové tyreoidální činnosti 266 // 19.2. Ovlivňování plodové štítné žlázy z oblasti placenty 268 // 19.2.1. Transplacentámí přenos látek ovlivňujících plodovou štítnou žlázu 268 // 19.2.2. Hypotyroxinémie matky během těhotenství 270 // 19.2.3. Hypertyreóza matky v těhotenství 271 // 19.3. Tyreoidální hormony 271 // 19.3.1. Tyreoidální hormony v amniové tekutině 271 // 19.3.2 Plodové tyreoidální hormony v poporodním období 272 // 19.3.3. Tyreoidální hormony a jód v mateřském mléce 273 // 19.4. Možnosti vyšetření dětské štítné žlázy 274 // 19.4.1. Palpační vyšetření štítné žlázy 274 // 19.4.2. Zobrazovací metody 275 // 19.4.3. Punkce tenkou jehlou (fine needle absorption biopsy - FNAB) 275 // 19.4.4. Laboratorní vyšetření hladin tyreoidálních hormonů 276 // 19.4.5. Antityreoidální protilátky 277 //
19.5. Vrozené poruchy štítné žlázy 278 // 19.5.1. Permanentní sporadická primární kongenitální hypotyreóza 280 // 19.5.2. Fetální a neonatální hypertyreóza 288 // 19.5.3. Vrozené poruchy nosičových // bílkovin pro tyreoidální hormony 289 // 19.6. Získané poruchy štítné žlázy u dětí a dospívajících 290 // 19.6.1. Struma difúzni 290 // 19.6.2. Tyreoiditidy 293 // 19.6.3. Autoimunitní tyreopatie 293 // 19.6.3.1. Juvenilní lymfocytámí tyreoiditida 294 // 19.6.3.2. Juvenilní Gravesova-Basedowova choroba 297 // 19.6.4. Dětská uzlová štítnice 301 // 19.6.4.1. Příčiny benigních nodozit 301 // 19.6.4.2. Karcinom štítné žlázy 302 // 19.6.4.3. Medulámí karcinom štítné žlázy 303 // 20. Molekulární patogeneze vrozené hypotyreózy 307 (Eva Al Taji) // 20.1. Primární (periferní) kongenitální hypotyreóza 308 // 20.1.1. Dysgeneze štítné žlázy 308 // 20.1.1.1. Mutace genů pro transkripční faktoiy 310 // 20.1.1.2. Mutace genu pro TSH receptor 313 // 20.1.2. Dyshormonogeneze 313 // 20.1.2.1. Poruchy transportu jódu 314 // 20.1.2.2. Poruchy organifikace jódu 316 // 20.1.2.3. Poruchy syntézy tyreoglobulinu 317 // 20.1.2.4. Defekty dejodace, proteolýzy a sekrece T4 317 // 20.2. Centrální hypotyreóza 317 // 20.2.1. Sekundární kongenitální hypotyreóza - hypoíyzámí 317 // 20.2.1.1. Izolovaná centrální kongenitální hypotyreóza 317 // 20.2.1.2. Centrální hypotyreóza kombinovaná s deficitem ostatních hypofyzámích hormonů 318 // 20.2.2. Terciární kongenitální hypotyreóza - hypotalamická 318 // 20.3. Jak změnily molekulární nálezy náš pohled na kongenitální hypotyreózu? 319 // 21. Sonografie štítné žlázy v 323 (Jaroslav Zikmund) // 21.1. Základní sonografická terminologie 323 // 21.2. Indikace k sonografickému vyšetření štítné žlázy 324 //
21.3. Volumometrie štítné žlázy 325 // 21.4. Kongenitální hypotyreóza 325 // 21.5. Patologické difúzni nálezy na štítné žláze 328 // 21.5.1. Prostá struma 328 // 21.5.2. Difúzni tyreoiditida 333 // 21.6. Patologické ložiskové nálezy na štítné žláze 334 // 21.6.1. Akutní a subakutní tyreoiditida 334 // 21.6.2. Uzle štítné žlázy 334 // 21.6.3. Maligní uzle štítné žlázy 339 // 21.7. Aspirační biopsie tenkou jehlou 339 // 21.8. Sonografie krčních lymfatických uzlin 340 // D. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ // 22. Centrální diabetes insipidus 345 (Renata Pomahačová) // 22.1. Arginin-vazopresin (antidiuretický hormon) 345 // 22.2. Definice centrálního diabetes insipidus 348 // 22.3. Klinické příznaky 348 // 22.4. Laboratorní vyšetření 348 // 22.5. Etiologie centrálního diabetes insipidus 349 // 22.6. Léčba centrálního diabetes insipidus 353 // 22.7. Doporučení pro praxi 355 // 16 // Dětská endokrinologie // 23. Diferenciální diagnostika polyurie - polydipsie 357 (Felix Votava) // 23.1. Kazuistiky 357 // 23.2. Fyziologie vodního hospodářství 360 // 23.3. Vyšetření dítěte s polydipsií - polyurií 362 // 23.3.1. Vyšetření první linie 362 // 23.3.2. Vyšetření druhé linie 363 // 23.3.3. Vyšetření třetí linie 365 // 23.3.4. Vyšetření čtvrté linie 365 // 23.4. Léčba 367 // 24. Hypoglykémie u dětí - endokrinologický pohled 369 (Jan Lebl Renata Pomahačová) // 24.1. Regulace glykémie 369 // 24.2. Definice hypoglykémie 371 // 24.3. Klinické důsledky hypoglykémie 371 // 24.4. Etiologie hypoglykémie - dětské příběhy 372 // 24.4.1. Perzistující hyperinzulinemická hypoglykémie kojenců neboli kongenitální hyperinzulinismus - příběh Zuzanky 372 // 24.4.2. Inzulínom kaudy pankreatu - příběh Ilony 375 // 24.4.3. Addisonova nemoc - příběh Daniely 376 //
24.4.4. Deficit růstového hormonu - příběh Markéty 377 // 24.4.5. Porucha ß-oxidace - příběh Jany 378 // 24.5. Závěiy a doporučení pro praxi 380 // 25. Diferenciální diagnostika hyperglykémie 383 (Jan Lebl, Štěpánka Průhová) // 25.1. Heterogenita dětského diabetů 383 // 25.2. Presymptematická forma diabetes mellitus 1. typu 385 // 25.3. Diabetes mellitus 2. typu 385 // 25.4. Genetické syndromy, jejichž součástí , je diabetes mellitus 387 // 25.5. Defekt glukokinázy (MODY2) 388 // 25.6. Diabetes transkripčních faktorů (MODY1, 3, 4, 5, 6) 388 // 25.7. Diferenciálně diagnostické postupy 389 // E. AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ // 26. Autoimunitní choroby v endokrinologii 395 (Zdeněk Šumník) // 26.1. Tolerance a autoimunita 395 // 26.2. Rizikové faktory vzniku autoimunitních endokrinopatií 396 // 26.3. Autoprotilátky a jejich význam v procesu autoimunitního onemocnění 400 // 26.4. Autoimunitní polyendokrinní (polyglandulární) syndromy 403 // 26.5. Terapie autoimunitních onemocnění 404 // 26.6. Závěr 405 // 27. Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1 (Daniela Čiháková) // 27.1. Diagnostická kritéria APS-1 // 27.2. Hlavní klinické příznaky APS-1 // 27.2.1. Chronická mukokutánní kandidóza // 27.2.2. Hypoparatyreóza // 27.2.3. Addisonova choroba // 27.3. Další klinické příznaky APS-1 // 27.3.1. Další endokrinní poruchy // 27.3.2. Gastrointestinální onemocnění // 27.3.3. Další kožní projevy // 27.4. Život s APS-1 // 27.5. Výskyt autoprotilátek u APS-1 // 27.6. Genetika APS-1 // 27.6.1. Gen AIRE // 27.6.2. Vztah genotyp - fenotyp // 27.6.3. AIRE a promiskuita thymu // 27.6.4. Mutace AIRE a orgánově // specifické autoimunitní choroby // F. ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ // 28. Endokrinní nádory v dětském věku (Olga Magnová) // 28.1. Nádory hypotalamo-hypofýzámí oblasti // 28.1.1. Klinický obraz //
28.1.2. Nádory hormonálně aktivní // 28.1.3. Nádory hormonálně němé // 28.1.4. Léčba a prognóza // 28.2. Nádory štítné žlázy // 28.2.1. Etiologie a patogeneze // 28.2.2. Klinický obraz a diagnostika // 28.2.3. Terapie // 28.3. Nádory gonád // 28.3.1. Nádory varlat // 28.3.2. Nádory ovarií // 28.3.3. Extragonadální nádory ze zárodečné tkáně // 28.4. Nádory nadledvin 432 // 28.4.1. Nádory kůiy nadledvin 432 // 28.4.2. Nádory dřeně nadledvin 433 // 28.5. Nádory příštítných tělísek 435 // 28.6. Nádory gastroenteropankreatické 435 // 28.7. Nádory s ektopickou hormonální produkcí 435 // 28.8. Mnohočetná endokrinní neoplazie 436 // 28.8.1. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu I 436 // 28.8.2. Mnohočetná endokrinní neoplazie typu II 438 // 29. Pozdní následky onkologické léčby (Stanislava Koloušková, Daniela Zemková) // 29.1. Porucha růstu // 29.1.1. Neendokrinní příčiny poruchy růstu // 29.1.2. Endokrinní příčiny poruchy růstu // 29.2. Hypotalamo-hypofyzámí dysfunkce // 29.3. Primární poruchy štítné žlázy // 29.4. Primární gonadální selhání // 29.5. Diagnostika endokrinní poruchy // 29.5.1. Monitorování růstu // 29.5.2. Posouzení funkce štítné žlázy // 29.5.3. Posouzení gonadotropinů a sexuálních steroidů // 29.5.4. Posouzení centrálního hypokortikalismu // 29.5.5. Posouzení hyperprolaktinémie // 29.6. Terapie // 29.6.1. Růstový hormon // 29.6.2. Léčba tyreoidální dysfunkce // 29.6.3. Léčba patologie puberty // 29.6.4. Léčba centrálního hypokortikalismu // 29.6.5. Léčba hyperprolaktinémie // 29.7. Kazuistiky // 29.7.1. Příběh Simony // 29.7.2. Příběh Karolíny // 29.7.3. Příběh Tomáše // 29.7.4. Příběh Michala // 29.7.5. Příběh Kamily // 29.8. Závěr //
30. Komplexní ochrana reprodukčních funkcí při protinádorové léčbě 457 (Marta Šnajderová, Tonko Mardešič) // 30.1. Porucha funkce pohlavních žláz jako následek chemoterapie a radioterapie 458 // 30.1.1. Následky radioterapie a chemoterapie u dívek a žen 458 // 30.1.2. Následky radioterapie a chemoterapie u chlapců a mužů 459 // 30.1.3. Pohlavní vývoj a poruchy plodnosti u mladých nemocných s maligním onemocněním krvetvorby po transplantaci kostní dřeně 460 // 30.2. Komplexní ochrana reprodukčních funkcí 461 // 30.2.1. Současné možnosti komplexní ochrany reprodukčních funkcí 462 // 30.2.2. Odběr a uchování zralých a nezralých pohlavních buněk, odběry tkání z gonád s nezralými pohlavními buňkami 462 // 30.2.3. Farmakologická06ochrana gonád 463 // 30.3. Realizace projektu komplexní ochrany // reprodukčních funkcí v České republice 465 // 30.4. Závěr 467 // Zkratky 469 // Rejstřík 473
(OCoLC)56866946
cnb001300996

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC