Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, c2005
xv, 395 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7262-329-X (Galén ; váz.)
ISBN 80-246-1084-1 (Karolinum ; váz.)
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000176247
OBECNÁ CHIRURGIE // 1. STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE DĚTSKÉ CHIRURGIE U NÁS 3 - Václav Tošovský // 2. FYZIOLOGIE NOVOROZENCE 11 - Jana Kalousová // 2.1. Termoregulace 11 // 2.2. Infúzní terapie 12 // 2.3. Acidohazická rovnováha 13 // 2.4. Ventilace 13 // 2.5. Krevní oběh 14 // 2.6. Metabolismus a výživa 14 // 3. GENETIKA A PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA V DĚTSKÉ CHIRURGII 17 - Petr Goetz // 3.1. Vrozené vývojové vady 17 // 3.1.1. Chromosomální aberace 19 // 3.1.2. Poruchy jednoho genu 21 // 3.1.3. Multifaktoriální dědičnost 22 // 3.1.4. Vliv zevního prostředí 24 // 3.2. Prenatální diagnostika 24 // 3.3. Fetální medicína a fetální chirurgie 27 // 4. NUTRIČNÍ PODPORA V DĚTSKÉ CHIRURGII 29 - Jana Kalousová // 4.1. Indikace enterální a parenterální výživy v dětské chirurgii 29 // 4.2. Hodnocení stavu výživy 30 // 4.3. Základní potřeba energie, tekutin a živin 30 // 4.4. Nutriční podpora u kriticky nemocných dětí 31 // 4.5. Kolemoperační nutriční podpora 33 // 4.6. Komplikace parenterální výživy 33 // 4.7. Enterální výživa 34 // 5. CÉVNÍ PŘÍSTUPY 35 - Vladimír Mixa // 5.1. Žilní přístupy 35 // 5.1.1. Periferní žilní kanylace 35 // 5.1.2. Intraoseální kanylace 36 // 5.1.3. Centrální žilní kanylace 37 // 5.1.4. Kanylace umbilikální žíly 41 // 5.1.5. Kanylace plicní arterie 41 // 5.2. Arteriální kanylace 41 // 5.2.1. Periferní arteriální kanylace 41 // 5.2.2. Kanylace arteria femoralis 42 // 5.2.3. Kanylace umbilikální arterie 42 // 6. ZOBRAZOVÁNÍ V DĚTSKÉ CHIRURGII 43 - Jiří Neuwirth // 6.1. Dětská radiologie - samostatný radiologický obor 43 // 6.2. Hlavní úkoly diagnostického zobrazování 44 // 6.3. Radiační zátěž v dětské radiologii 45 // 6.4. Zobrazovací techniky 45 // 6.4.1. Konvenční radiodiagnostické techniky 45 // 6.4.2. Ultrasonografie 46 // 6.4.3. Výpočetní tomografie 46 //
6.4.4. Magnetická rezonance 47 // 6.5. Zobrazovací metody při řešení chirurgických problémů 47 // 6.5.1. Hrudník 48 // 6.5.2. Břicho 51 // 6.5.3. Ledviny a urogenitální ústrojí 55 // 6.6. Zobrazovací algoritmy v onkochirurgické problematice 57 // 6.6.1. Mozek 58 // 6.6.2. Páteř a mícha 58 // 6.6.3. Obličej a krk 59 // 6.6.4. Hrudník a plíce 59 // 6.6.5. Trávicí ústrojí 59 // 6.6.6. Parenchymatózní orgány 61 // 6.6.7. Urogenitální systém a retroperitoneum 61 // 6.6.8. Lymfatický systém 61 // 6.6.9. Pohybové ústrojí 61 // 7. ZÁKLADY ANESTEZIE DĚTÍ 63 - Vladimír Mixa // 7.1. Fyziologické poznámky 63 // 7.1.1. Oběhový systém 63 // 7.1.2. Dýchací systém 63 // 7.1.3. Vylučovací systém 64 // 7.1.4. Játra 64 // 7.1.5. Centrální nervový systém 64 // 7.1.6. Termoregulace 65 // 7.2. Farmakologie při anestezii dítěte 65 // 7.2.1. Inhalační anestetika 65 // 7.2.2. Intravenózní anestetika 66 // 7.2.3. Opiátová analgetika 66 // 7.2.4. Svalová relaxancia 67 // 7.2.5. Benzodiazepiny 67 // 7.2.6. Neopiátová analgetika 67 // 7.2.7. Lokální anestetika 67 // 7.3. Příprava dítěte k anestezii 67 // 7.3.1. Předoperační vyšetření 68 // 7.3.2. Premedikace 68 // 7.3.3. Perioperační lačnění 68 // 7.4. Anesteziologické přístroje a vybavení 69 // 7.4.1. Anesteziologický přístroj 69 // 7.4.2. Zajištění dýchacích cest 69 // 7.4.3. Monitorování pacienta během anestezie 71 // 7.5. Metodika vedení anestezie 71 // 7.5.1. Úvod do anestezie 71 // 7.5.2. Vedení anestezie 72 // 7.5.3. Ukončení anestezie 72 // 7.6. Svodná anestezie u dětí 72 // 7.6.1. Epidurální anestezie 72 // 7.6.2. Subarachnoideální anestezie 73 // 7.6.3. Periferní nervové bloky 73 // 8. IMUNOLOGIE V DĚTSKÉ CHIRURGII 75 - Jiřina Bartůňková // 8.1. Funkce a složky imunitního systému 75 // 8.1.1. Centrální a periferní lymfatické orgány 75 //
8.1.2. Nespecifická imunita 75 // 8.1.3. Specifická imunita 76 // 8.1.4. Humorální imunita 76 // 8.1.5. Buněčná imunita 76 // 8.1.6. Komunikace mezi složkami imunity 76 // 8.1.7. Přirozené bariéry 77 // 8.1.8. HLA systém 77 // 8.2. Poruchy imunity 77 // 8.2.1. Imunodeficience 78 // 8.2.2. Autoimunitní onemocnění 83 // 8.2.3. Alergie 84 // 8.3. Pasivní a aktivní imunizace 84 // SPECIÁLNÍ CHIRURGIE // 9. NEUROCHIRURGIE 87 - Michal Tichý // 9.1. Vrozené vývojové vady centrálního nervového systému 87 // 9.1.1. Dysrafické vady 87 // 9.1.2. Vrozené vývojové vady páteře a míchy 87 // 9.1.3. Vrozené vývojové vady krania 90 // 9.1.4. Kraniosynostózy 92 // 9.1.5. Anomálie cervikokraniálního přechodu 93 // 9.1.6. Arachnoideální cysty intrakraniální 93 // 9.2. Nádorová onemocnění 96 // 9.2.1. Nádory skalpu a Ibi 96 // 9.2.2. Histiocytóza z Langerhansových buněk 96 // 9.2.3. Aneuryzmatická kostní cysta 96 // 9.2.4. Osteoblastom 96 // 9.2.5. Fibrózní dysplazie 96 // 9.2.6. Maligní nádory kalvy 97 // 9.2.7. Leukémie a lymfomy 97 // 9.3. Nádory nervového systému 97 // 9.3.1. Mozkové nádory 98 // 9.3.2. Nádory kmene 100 // 9.3.3. Supratentoriální nádory 101 // 9.3.4. Intraspinální nádory a nádory míchy 104 // 9.4. Cévní onemocnění mozku 106 // 9.4.1. Hemoragické příhody 106 // 9.4.2. Ischemické příhody 109 // 9.4.3. Moyamoya 109 // 9.5. Hydrocefalus a extracerebrální kolekce 110 // 9.6. Infekční onemocnění CNS 112 // 9.6.1. Epidurální absces a subdurálnr empyém 112 // 9.6.2. Absces mozku 112 // 9.6.3. Osteomyelitida kalvy 113 // 9.7. Degenerativní onemocnění 113 // 9.8. Funkční neurochirurgie 113 - Daniel Hořínek // 9.8.1. Chirurgická terapie epilepsie 113 // 9.8.2. Chirurgická léčba spasticity 116 // 10. HRUDNÍ CHIRURGIE 119 // 10.1. Thorakoskopie 119 - Michal Rygl, Martin Vyhnánek //
10.1.1. Základní operační přístupy 119 // 10.1.2. Indikace 120 // 10.2. Deformity hrudní stěny 121 - Jiří Šnajdauf // 10.2.1. Pectus excavatum 122 // 10.2.2. Pectus carinatum 125 // 10.2.3. Polandův syndrom 126 // 10.2.4. Defekty sterna 126 // 10.2.5. Deformity hrudníku při difúzní poruše skeletu 127 // 10.3. Bronchopulmonální malformace 127 - Jiří Šnajdauf // 10.3.1. Embryologie 127 // 10.3.2. Vrozené bronchogenní cysty 127 // 10.3.3. Vrozený lobární emfyzém 128 // 10.3.4. Plicní sekvestrace 129 // 10.3.5. Vrozená cystická adenomatoidní malformace 129 // 10.4. Získaná plicní a pleurální onemocnění 130 - Martin Vyhnánek, Mahulena Szitányi // 10.4.1. Plicní absces 130 // 10.4.2. Empyém 131 // 10.4.3. Bronchiektázie 132 // 10.4.4. Pneumatokéla 132 // 10.4.5. Pneumothorax 133 // 10.4.6. Chylothorax 135 // 10.5. Mediastinum 138 - Jiří Šnajdauf // 10.5.1. Mediastinitis 138 // 10.5.2. Emfyzém mediastina 138 // 10.5.3. Tumory a pseudotumory mediastina 138 // 10.6. Brániční kýly 141 - Karel Pýcha // 10.6.1. Vrozená brániční kýla - posterolaterální, Bochdalkova 141 // 10.6.2. Retrostemální brániční kýly 148 // 10.6.3. Eventrace bránice 149 // 10.7. Jícen 150 - Jiří Šnajdauf // 10.7.1. Kongenitální stenóza jícnu, duplikatura a divertikl 150 // 10.7.2. Achalazie 151 // 10.7.3. Atrézie jícnu 152 // 10.7.4. Laryngotracheoezofageální rozštěp 157 // 10.7.5. Náhrada jícnu 158 // 10.8. Gastroezofageální reflux 161 - Jiří Šnajdauf, Ondřej Petrů // 11. BŘIŠNÍ CHIRURGIE 167 // 11.1. Onemocnění žaludku 167 - Jiří Šnajdauf // 11.1.1. Hypertrofická stenóza pyloru 167 // 11.1.2. Vrozená porucha vyprazdňování žaludku 169 // 11.1.3. Torze a volvulus žaludku 170 // 11.1.4. Mikrogastrie 170 // 11.1.5. Perforace žaludku 170 // 11.1.6. Duplikatura 171 // 11.1.7. Vředová choroba 171 //
11.2. Duodenum - vrozené atrézie a stenózy 172 - Jaroslav Štuj // 11.3. Tenké a tlusté střevo 176 - Richard Škába // 11.3.1. Atrézie a stenózy tenkého střeva 176 // 11.3.2. Syndrom krátkého střeva 179 // 11.3.3. Chronická střevní pseudoobstrukce 180 // 11.3.4. Vrozená atrézie kolon 181 // 11.4. Malrotace 182 - Jiří Šnajdauf // 11.4.1. Nonrotace 183 // 11.4.2. Komprese duodena 183 // 11.4.3. Kongenitální volvulus středního střeva 183 // 11.4.4. Laddův syndrom 185 // 11.4.5. Vnitřní kýly 185 // 11.4.6. Vysoký stav céka 186 // 11.5. Mekoniový ileus, syndrom mekoniové zátky, ileus z nezralosti 186 - Karel Pýcha // 11.5.1. Mekoniový ileus 186 // 11.5.2. Syndrom mekoniové zátky 189 // 11.5.3. Ileus z nezralosti 190 // 11.6. Nekrotizující enterokolitida 190 - Jana Kalousová, Richard Fryč // 11.7. Hirschsprungova choroba 195 - Richard Škába // 11.8. Anorektální malformace 201 - Richard Škába // 11.9. Extrofie kloaky 209 - Richard Škába // 11.10. Obstipace 210 - Blanka Roušková, Richard Škába // 11.11. Získaná anorektální onemocnění 212 - Blanka Roušková // 11.11.1. Perianální absces 212 // 11.11.2. Anální fisura 213 // 11.11.3. Hemoroidy 213 // 11.11.4. Rektální prolaps 214 // 11.11.5. Virová perianální onemocnění 214 // 11.11.6. Sinus pilonidalis 214 // 11.12. Invaginace 215 - Michal Rygl // 11.13. Duplikatury střevního ústrojí 216 - Richard Škába, Yolanda Galvez // 11.14. Meckelův divertikl 220 - Alexandr Kučera // 11.15. Chronická zánětlivá střevní onemocnění 222 - Richard Škába // 11.15.1. Crohnova nemoc 222 // 11.15.2. Ulcerózní kolitida 224 // 11.16. Apendicitida 227 - Jaroslav Štuj // 11.16.1. Akutní apendicitida 227 // 11.16.2. Chronická apendicitida 233 // 11.17. Onemocnění jater a žlučových cest 233 - Jiří Šnajdauf // 11.17.1. Kongenitální cysty 233 // 11.17.2. Absces jater 234 //
11.17.3. Atrézie žlučových cest 234 // 11.17.4. Cysta choledochu 237 // 11.17.5. Onemocnění žlučníku a cholelitiáza 240 // 11.18. Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie 242 - Radan Keil // 11.19. Transplantace jater 245 - Miroslav Ryska, František Bělina, Radka Kotalová, Pavel Trunečka // 11.20. Portální hypertenze 250 - Michal Rygl, Jiří Drábek // 11.21. Onemocnění pankreatu 254 - Jiří Šnajdauf, Ondřej Petrů // 11.21.1. Embryologie pankreatu 254 // 11.21.2. Vrozené anomálie 254 // 11.21.3. Cysty a pseudocysty 255 // 11.21.4. Akutní pankreatitida 255 // 11.21.5. Chronická pankreatitida 257 // 11.21.6. Hyperinzulinemická hypoglykémie 258 // 11.22. Onemocnění sleziny 258 - Jaroslav Štuj // 11.23. Omfalokéla a gastroschiza 262 - Michal Rygl, Jitka Stýblová // 11.23.1. Omfalokéla 262 // 11.23.2. Gastroschiza 265 // 11.24. Kýly stěny břišní 266 - Alexandr Kučera // 11.24.1. Pupeční kýla 266 // 11.24.2. Epigastrická kýla 267 // 11.24.3. Diastáza břišních svalů 268 // 11.24.4. Spigelova kýla 268 // 11.24.5. Dorzální - lumbální kýla 268 // 11.25. Tříselná kýla a hydrokéla 268 - Magdalena Šimsová // 11.25.1. Tříselná kýla 268 // 11.25.2. Hydrokéla 271 // 11.26. Retence varlete 272 - Luboš Zeman // 11.27. Akutní skrotální syndrom 276 - Luboš Zeman // 11.28. Laparoskopické operace 281 - Luboš Zeman, Michal Dušek // 12. ONKOCHIRURGIE 285 // 12.1. Nádory hrudní stěny 285 - Michal Rygl // 12.2. Nádory plic 287 - Jiří Šnajdauf // 12.2.1. Benigní nádory 287 // 12.2.2. Maligní nádory 287 // 12.2.3. Metastázy 288 // 12.3. Nádory jícnu a žaludku 289 - Jiří Šnajdauf // 12.3.1. Nádory jícnu 289 // 12.3.2. Nádory žaludku 289 // 12.4. Nádory tenkého a tlustého střeva 289 - Richard Škába // 12.4.1. Nádory tenkého střeva 289 // 12.4.2. Nádory tlustého střeva 291 //
12.5. Sakrokokcygeální teratom 293 - Richard Škába // 12.6. Nádory jater 295 - Jiří Šnajdauf // 12.6.1. Hemangiomy a jiné cévní anomálie 295 // 12.6.2. Benigní nádory 297 // 12.6.3. Maligní nádory 298 // 12.7. Nádory pankreatu 303 - Jiří Šnajdauf // 12.7.1. Exokrinní nádory pankreatu 303 // 12.7.2. Endokrinní nádory pankreatu 304 // 12.7.3. Non-epiteliální tumory pankreatu 305 // 12.7.4. Non-neoplastické tumory pankreatu 305 // 12.8. Neuroblastom 305 - Jiří Šnajdauf // 12.9. Nádory ledvin 310 - Karel Pýcha // 12.9.1. Wilmsův nádor 310 // 12.9.2. Další nádory ledvin 315 // 12.10. Nádory nadledviny 316 - Karel Pýcha // 12.10.1. Adrenokortikální nádory 316 // 12.10.2. Nádory dřeně nadledvin 317 // 12.10.3. Pseudotumory 317 // 12.10.4. Hyperplazie nadledviny 318 // 12.10.5. Adrenalektomie 318 // 12.11. Nádory varlete 319 - Jan Kříž // 12.12. Lymfomy 320 - Michal Rygl // 12.12.1. Morbus Hodgkin 320 // 12.12.2. Non-Hodgkinovy lymfomy 322 // 12.13. Hemangiom a vaskulární malformace 324 - Blanka Kocmichová // 12.14. Rabdomyosarkom 329 - Luboš Zeman // 13. UROLOGIE 333 // 13.1. Vývojové a polohové anomálie ledvin 333 - Jan Kříž // 13.1.1. Normální vývoj ledviny 333 // 13.1.2. Anomálie v počtu ledvin 333 // 13.1.3. Anomálie velikosti ledvin 334 // 13.1.4. Rotační anomálie 335 // 13.1.5. Polohové anomálie - dystopická ledvina 335 // 13.1.6. Anomálie tvaru 335 // 13.1.7. Vrozená cystická onemocnění ledvin 336 // 13.2. Ureterální obstrukce a malformace 337 - Jan Kříž // 13.2.1. Normální vývoj kalichopánvičkového systému a močovodu 337 // 13.2.2. Vrozené vady kalichů 337 // 13.2.3. Kongenitální hydronefróza 338 // 13.2.4. Retrokavální močovod 340 // 13.2.5. Vrozené vady močovodu 340 // 13.3. Vezikoureterální reflux 342 - Jiří Morávek // 13.4. Onemocnění močového měchýře a uretry 347 - Jan Kříž //
13.4.1. Embryonální vývoj močového měchýře a uretry 347 // 13.4.2. Morfologická stavba močového měchýře a uretry 348 // 13.4.3. Funkce močového měchýře a uretry 348 // 13.4.4. Dysfunkce mikce 349 // 13.4.5. Enuréza 351 // 13.4.6. Anomálie urachu 351 // 13.4.7. Divertikl močového měchýře 351 // 13.5. Uretrální chlopeň 351 - Jan Kříž // 13.5.1. Chlopeň zadní uretry 351 // 13.5.2. Chlopeň přední uretry 353 // 13.6. Extrofie močového měchýře, epispadie, fissura vesicointestinalis 353 - Jiří Morávek // 13.7. Hypospadie 357 - Jiří Morávek // 13.8. Urolitiáza 363 - Jan Kříž, Michal Dušek // 13.9. Fimóza, konglutinace, parafimóza, balanitida 367 - Luboš Zeman // 13.10. Varikokéla 369 - Luboš Zeman // 13.11. Prune-belly syndrom 372 - Jiří Morávek // 13.12. Intersex 373 - Richard Škába // Rejstřík 379
(OCoLC)85165085
cnb001631947

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC