Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(11) Půjčeno:33x 
BK
2. vyd.
Praha : Galén, c2008
195 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-492-8 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000176248
Úvod k druhému vydání 7 // Úvod k prvnímu vydání 8 // 1. Základy dětské neurologie 9 // 1.1. Psychomotorický vývoj dítěte 9 // 1.2. Neurologické vyšetření kojence 11 // 1.3. Neurologické vyšetření novorozence 18 // 1.4. Vývojové syndromy dětského věku 19 // 1.5. Mentální retardace 22 // 2. Neurodiagnostické metody 27 // 2.1. Elektroencefalografie 27 // 2.2. Elektrodiagnostické metody u nervosvalových chorob 32 // 2.3. Evokované potenciály 36 // 2.4. Vyšetření mozkomíšního moku 41 // 2.5. Zobrazovací metody v dětské neurologii 46 // 2.6. Neuropsychologie 48 // 2.7. Neurogenetika 53 // 3. Neurovývojová onemocnění 58 // 3.1. Úvod do problematiky 58 // 3.2. Vývoj centrální nervové soustavy a jeho poruchy 59 // 3.3. Dětská mozková obrna 61 // 3.4. Syndrom lehké mozkové dysfunkce 66 // 3.5. Autismus a příbuzná onemocnění 68 // 4. Záchvatová onemocnění 70 // 4.1. Semiologie epileptických záchvatů v dětském věku 70 // 4.2. Věkově vázané epileptické syndromy 71 // 4.3. Neepileptické záchvaty u dětí 76 // 4.4. Migréna a bolesti hlavy 79 // 5. Neurometabolická, neurodegenerativní onemocnění 82 // 5.1. Dědičné neurometabolické poruchy 82 // 5.1.1. Mitochondriální poruchy 85 // 5.1.2. Peroxisomální choroby 91 // 5.1.3. Lyzosomální poruchy 93 // 5.2. Neurologická symptomatologie vybraných nedědičných poruch metabolismu 97 // 6. Neuromuskulární choroby 103 // 6.1. Svalové dystrofie a kongenitální myopatie 103 // 6.2. Nemoci periferního motoneuronu 106 // 6.3. Myastenie 108 // 6.4. Myotonie 110 // 7. Další vybrané kapitoly ze speciální neurologie 112 // 7.1. Nádorová onemocnění CNS 112 // 7.2. Cévní onemocnění CNS 119 // 7.3. Neurokutánní syndromy 128 // 7.4. Zánětlivá onemocnění 135 // 7.5. Demyelinizační onemocnění 145 // 7.6. Úrazy CNS a apalický syndrom 149 //
Přílohy // 1. Klinické vyšetření cerebelámích funkcí 157 // 2. Vyšetření primitivní lokomoce v dětském věku 158 // 3. Radikulámí inervační zóny a jejich vztah k míšním segmentům // a obratlovým tělům 159 // 4. Svalový, segmentový a nervový podklad základních pohybů končetin 160 // 5. Klasifikace deformit nohou 160 // 6. Stav zornic podle lokalizace poškození mozku 162 // 7. Následky úrazů hlavy 163 // 8. Orientační schéma vzniku mozkové hypoxie 164 // 9. Orientační schéma vzniku a následků nitrolební hypertenze 165 // 10. Diagnostický postup u epilepsie 166 // 11 A. Strategie léčby epileptických záchvatů 167 // 11B. Strategie léčby epileptických syndromů 167 // 12. Základní antropologická data 168 // 13. Příklady otázkových okruhů ke zkoušce z neurologie 174 // Seznam zkratek 177 // Rejstřík 181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC