Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

hrudní kyfoza (@@20120417@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2009
xi, 401 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-622-9 (váz.)
Bibliografie na s. 379-392, rejstřík
000176249
1. ÚVOD (OBECNÁ ČÁST ANAMNÉZA, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ) -- Jan Poul -- 1.1. Anamnéza -- 1.2. Klinické vyšetření -- 2. ZOBRAZOVACÍ METODY -- Jarmila Skotáková, Marcela Charvátová -- 2.1. Úvod -- 2.2. Skiagraíie (nativní snímky) -- 2.3. CT zobrazení -- 2.4. Magnetická rezonance -- 2.5. Sonograíie -- 2.6. Scintigrafie -- (Jan Poul) -- 3. ANESTÉZIE V DĚTSKÉM VĚKU -- Yvona Sedláčková -- 3.1. Úvod do anestézie -- 3.2. Předoperační vyšetření -- 3.3. Předoperační příprava -- 3.4. Anestézie -- 3.5. Prevence vzniku infekce v místě operačního výkonu -- 3.6. Hrazení krevních ztrát -- 3.7. Pooperační analgezie -- 4. GENETIKA V ORTOPEDII -- Renata Gaillyová, Anna Vašků -- 4.1. Úvod -- 4.2. Základní genetická terminologie -- 4.3. Klinicko-genetické hodnocení -- chromosómových aberací -- 4.4. Cytogenetická diagnostika -- 4.5. Molekulárně cytogenetické vyšetření -- 4.6. Genové mutace -- 4.7. Monogenní nemoci ---
4.8. Mitochondriální dědičnost -- 4.9. Komplexní (multifaktoriální, multigenní) nemoci -- 4.10. Genetické poradenství -- 5. NOVOROZENECKÝ VĚK (VÝVOJOVÉ ASPEKTY, NEODKLADNÉ STAVY INFEKCE) -- Jan Poul, Ivo Borek, Jaroslava Bajerová -- 5.1. Perinatální a neonatální morbidita -- (Ivo Borek) -- 5.2. Neonatální patologické stavy se vztahem -- k ortopedii -- (Ivo Borek) -- 5.3. Perinatální asfyxie, hypoxicko-ischemická -- encefalopatie -- (Ivo Borek) -- 5.4. Poruchy normálního růstu a vývoje -- z ortopedického hlediska -- (Jan Poul) -- 5.5. Akutní stavy u novorozenců a kojenců -- (Jan Poul, Jaroslava Bajerová) -- 5.6. Jiná ortopedická onemocnění -- u novorozenců -- (Jan Poul) -- 6. DĚTSKÁ PÁTEŘ -- Richard Chaloupka, Martin Řepko, Luděk Ryba, Jiří Neubauer -- 6.1. Embryologie a vývoj páteře -- 6.2. Vyšetření páteře -- 6.3. Vrozené vady bez přítomnosti skoliózy -- 6.4. Nádory -- 6.5. Záněty -- 6.6. Úrazy ---
6.7. Deformity ve frontální rovině skoliózy -- 6.8. Deformity v sagitální rovině -- (kyfózy, lordózy) -- 6.9. Scheuermannova nemoc -- 6.10. Spondylolýza a spondylolistéza -- 6.11. Bolesti zad, v kříži -- 7. VADY HRUDNÍKU -- Vladimír Bartl -- 7.1. Anatomicko-fyziologické poznámky -- 7.2. Rozdělení vad hrudníku -- 7.3. Terapie vrozených vad hrudníku -- 7.3.1. Terapie vpáčeného hrudníku -- 7.3.2. Pectus carinatum -- 8. VROZENÉ VADY HORNÍCH KONČETIN -- Jan Poul -- 8.1. Úvod -- 8.2. Klasifikace -- 8.3. Humerus varus, hypoplasia humeri -- 8.4. Hypoplazie až aplazie radia -- 8.5. Hypoplazie až aplazie ulny -- 8.6. Radioulnární synostóza -- 8.7. Madelungova deformita -- 8.8. Polydaktylie -- 8.9. Syndaktylie -- 8.10. Makrodaktylie -- 9. VROZENÉ VADY RUKY -- Ivan Justan, Igor Stupka, Jiří Veselý -- 9.1. Úvod -- 9.2. Interakce s rodinou pacienta -- 9.3. Embryologie a patogeneze -- 9.4. Etiologie -- 9.5. Klasifikace vrozených vad ruky ---
9.6. Timing terapie vrozených vad ruky -- 9.7. Popis nejčastějších vrozených vad -- 9.8. Arthrogryphosis multiplex congenita -- 9.9. Kamptodaktylie -- 9.10. Vrozené vady šlachového aparátu -- 10. ZÍSKANÉ VADY HORNÍCH KONČETIN -- Jan Poul, Ladislav Plaňka -- 11. VROZENÉ VADY DOLNÍCH KONČETIN -- Jan Poul -- 11.1. Úvod -- 11.2. Klasifikace -- 11.3. Proximální fokální femorální deficience -- 11.4. Vrozené chybění tibie (longitudinální, tibie, kompletní nebo parciální dle ISO/ISPO) -- 11.5. Vrozené chybění fibuly (longitudinální, fibula, kompletní nebo parciální dle ISO/ISPO) -- 11.6. Vrozená luxace čéšky -- 11.7. Vrozená luxace kolenního kloubu -- 11.8. Diskoidní meniskus -- 11.9. Kongenitální tibiofemorální subluxace -- 11.10. Deformity tibie (»bowing of the tibia«) -- 11.10.1. Anterolaterální zakřivení tibie -- 11.10.2. Kongenitální posteromediální angulace -- 11.11. Konstrikce měkkých tkání bérce, -- nohy a ruky ---
11.12. Pes equinovarus congenitus -- (noha kososvislá) -- 11.13. Metatarsus adductus -- 11.14. »Skew foot« neboli Z-tvar nohy -- 11.15. Pes calcaneovalgus -- 11.16. Pes pianovalgus congenitus -- (vertikální talus) -- 11.17. Rozštěp nohy (klepetovitá noha) -- 11.18. Poruchy segmentace v oblasti nohy (tarzální koalice) -- 11.19. Hallux varus -- 11.20. Polydaktylie -- 11.21. Makrodaktylie -- 11.22. Delta falanga -- 12. ZÍSKANÁ ORTOPEDICKÁ ONEMOCNĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN -- Jan Poul -- 12.1. Poruchy v oblasti kyčelního kloubu -- 12.1.1. Vývojová coxa vara -- 12.1.2. Idiopatická chondrolýza kyčelního kloubu -- 12.1.3. Femorální anteverze -- 12.1.4. Coxa saltans (syndrom skákavého iliotibiálního vazu) -- 12.1.5. Avulze apofýzy sedací kosti -- 12.2. Poruchy kolena -- 12.2.1. Osteochondrosis dissecans -- 12.2.2. Patelofemorální instabilita -- 12.2.3. Plica syndrom -- 12.2.4. Patella bipartita -- 12.2.5. Sinding-Larsenův-Johanssonův syndrom ---
12.2.6. Osgoodova-Schlatterova choroba -- 12.2.7. Získané genu recurvatum -- 12.2.8. Popliteální cysty -- 12.3. Vady bérce -- 12.3.1. Genu varům -- 12.3.2. Tibia vara (Blountova choroba) -- 12.3.3. Tibia vara sekundární (vyvolaná fokální fibrokartilaginózní dysplazií seu periostální stahovači »periosteal tethers«) -- 12.3.4. Genuavalga -- 12.3.5. Tibiální torze -- 12.3.6. Posttraumatické stavy -- 12.4. Vady nohy -- 12.4.1. Základní poznámky k noze -- 12.4.2. Os tibiale externum -- (akcesorní kost os naviculare) -- 12.4.3. Disekující osteochondróza trochley talu -- 12.4.4. Kohlerova choroba I -- 12.4.5. Freibergova-Kóhlerova choroba (Kóhler II) -- 12.4.6. Bolesti paty u dětí -- 12.4.7. Pes planovalgus (flexibilní plochá noha) -- 12.4.8. Haglundova exostóza -- 12.4.9. Hallux valgus -- 12.4.10. Hallux valgus interphalangeus -- 12.4.11. Deformity prstů -- 12.4.12. Obouvání -- 13. SKELETÁLNÍ DYSPLAZIE -- Jan Poul -- 13.1. Achondroplazie ---
13.2. Hypochondroplazie -- 13.3. Thanatoforické trpaslictví (Thanatophoric dwarfism) -- 13.4. Pseudoachondroplazie -- 13.5. Spondyloepifyzární dysplazie -- 13.6. Dysplasia epiphysealis multiplex -- 13.7. Diastrofické trpaslictví -- 13.8. Kniestova dysplazie -- 13.9. Chondrodysplasia punctata (Conradi-Huhnermann syndrom) -- 13.10. Metafyzární chondrodysplazie -- 13.11. Cartilage-hair hypoplasia (McKusickův typ) -- 13.12. Osteopetrosis (Albers-Schónberg) -- 13.13. Progresivní diafyzární dyplazie (Camuratiho-Engelmannova choroba) -- 13.14. Osteopoikilie -- 13.15. Osteopathia striata -- 13.16. Melorheostosis -- 13.17. Infantilní kortikální hyperostóza (Caffeyho choroba) -- 13.18. Pyknodysostosis -- 13.19. Kleidokraniální dysostóza -- 13.20. Idiopatická osteolýza -- (Gorhamova choroba) -- 13.21. Mukopolysacharidózy -- 13.22. Niemannova-Pickova choroba -- 14. SYNDROMY SE VZTAHEM -- K POHYBOVÉMU APARÁTU -- Jan Poul -- 14.1. Marfanův syndrom ---
14.2. Hereditární juvenilní oftalmoartropatie (Sticklerův syndrom) -- 14.3. Kongenitální arachnodaktylie -- s kontrakturami (Bealsův syndrom) -- 14.4. Homocystinurie -- 14.5. Nail-patella syndrom -- (Hereditární onycho-osteodysplazie) -- 14.6. Larsenův syndrom -- 14.7. Apertův syndrom (akrocefalosyndaktylie) -- 14.8. M. Down -- 14.9. Neurofibromatóza -- 14.10. Fibrodysplasia ossificans progressiva -- 14.11. Ehlersův-Danlosův syndrom -- 14.12. Gaucherova choroba -- 14.13. Artrogrypóza (Arthrogryposis multiplex congenita) -- 14.14. Otopalatodigitální syndrom -- 14.15. Próteův syndrom -- 14.16. Klippelův-Trenaunayův-Weberův syndrom -- Metatropické trpaslictví -- (metatropic dwarfism) -- Kamptomelická dysplazie -- Chondroektodermální dysplazie -- (Ellisův-van Creveldův syndrom) -- Fairbankova choroba (dysplasia epiphysealis hemimelica) Progerie -- VÝVOJOVÉ VYKLOUBENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ -- Jan Poul -- Úvod ---
Vlastní klinické vyšetření novorozeneckých -- kyčlí -- Ultrazvukové vyšetření novorozenců -- a kojenců -- Časná terapie -- Vývojové vykloubení kyčelních kloubů -- ve věku od 3 měsíců do 1 roku -- Diagnostika -- Konzervativní terapie ve věku od 3 měsíců -- do 1 roku -- Chirurgická terapie vývojového vykloubeni kyčelních kloubů v kojeneckém věku -- (krvavá repozice) -- Terapie vývojové dysplazie kyčlí -- u dětí v batolecím a starším věku -- Osteotomie femoru -- Pánevní osteotomie -- Komplikace terapie vývojového vyklouben -- kyčelních kloubů -- Chirurgická terapie následků avaskulární nekrózy -- LEGGOVA-CALVÉHO-PERTHESOVA CHOROBA -- Jan Poul -- Etiologie -- Patologicko-anatomický nález -- Klinický obraz -- Zobrazovací metody -- Klasifikace Leggovy-Calvého-Perthesovy -- choroby -- Terapie Leggovy-Calvého-Perthesovy -- choroby -- Klasifikace výsledných stavů po proběhlé Leggově-Calvého-Perthesově chorobě ---
COXA VARA ADOLESCENS (SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSIS) -- Jan Poul -- Klasifikace -- Klinický obraz a zobrazovací metody -- Terapie coxa vara adolescens -- Terapie stabilní coxa vara adolescens -- 17.3.2 Terapie instabilní coxa vara adolescens -- 17.4 Komplikace průběhu choroby -- 18. NEUROORTOPEDIE -- Jan Poul, Eva Brichtová -- 18.1. Postižení mozku -- (Jan Poul) -- 18.1.1. Dětská mozková obrna -- 18.1.1.1. Úvod -- 18.1.1.2. Klinický obraz -- 18.1.1.3. Poznatky základního výzkumu ve vztahu -- k dětské mozkové obrně -- 18.1.1.4. Specifické testy na odkrytí kloubních kontraktur -- 18.1.1.5. Konzervativní terapie dětské mozkové obrny -- 18.1.1.6. Chirurgická terapie dětské mozkové obrny -- 18.1.1.7. Horní končetina -- 18.1.2. Rettův syndrom -- 18.1.3. Hereditární spastická paraparéza -- 18.1.4. Friedreichova ataxie (hereditární spinocerebellární ataxie) -- 18.2. Postižení míchy -- (Jan Poul) -- 18.2.1. Myelomeningocele ---
18.2.2. Lipomeningokéla -- 18.2.3. Tethered cord (ztluštělé filum terminále) -- 18.2.4. Diastematomyelie -- 18.2.5. Spina bifida occulta -- 18.2.6. Syndrom kaudální regrese (sakrá

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC