Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2009
xi, 401 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-622-9 (váz.)
Bibliografie na s. 379-392, rejstřík
000176249
1. ÚVOD (OBECNÁ ČÁST - ANAMNÉZA, KLINICKÉ VYŠETŘENÍ) 3 - Jan Poul // 1.1. Anamnéza 3 // 1.2. Klinické vyšetření 3 // 2. ZOBRAZOVACÍ METODY 13 - Jarmila Skotáková, Marcela Charvátová // 2.1. Úvod 13 // 2.2. Skiagrafie (nativní snímky) 13 // 2.3. CT zobrazení 14 // 2.4. Magnetická rezonance 17 // 2.5. Sonografie 20 // 2.6. Scintigrafie 21 (Jan Poul) // 3. ANESTEZIE V DĚTSKÉM VĚKU 23 - Yvona Sedláčková // 3.1. Úvod do anestezie 23 // 3.2. Predoperační vyšetření 24 // 3.3. Predoperační příprava 25 // 3.4. Anestezie 26 // 3.5. Prevence vzniku infekce v místě operačního // výkonu 27 // 3.6. Hrazení krevních ztrát 28 // 3.7. Pooperační analgezie 29 // 4. GENETIKA V ORTOPEDII 31 - Renata Gaillyová, Anna Vašků // 4.1. Úvod 31 // 4.2. Základní genetická terminologie 31 // 4.3. Klinicko-genetické hodnocení chromosomových aberací 33 // 4.4. Cytogenetická diagnostika 34 // 4.5. Molekulárně cytogenetické vyšetření 35 // 4.6. Genové mutace 36 // 4.7. Monogenní nemoci 36 // 4.8. Mitochondriální dědičnost 38 // 4.9. Komplexní (multifaktoriální, multigenní) // nemoci 39 // 4.10. Genetické poradenství 39 // 5. NOVOROZENECKÝ VĚK (VÝVOJOVÉ ASPEKTY, NEODKLADNÉ STAVY - INFEKCE) 43 - Jan Poul, Ivo Bořek, Jaroslava Bajerová // 5.1. Perinatální a neonatální morbidita 43 (Ivo Bořek) // 5.2. Neonatální patologické stavy se vztahem k ortopedii 44 (Ivo Bořek) // 5.3. Perinatální asfyxie, hypoxicko-ischemická // encefalopatie 45 (Ivo Bořek) // 5.4. Poruchy normálního růstu a vývoje z ortopedického hlediska 46 (Jan Poul) // 5.5. Akutní stavy u novorozenců a kojenců 49 (Jan Poul, Jaroslava Bajerová) // 5.6. Jiná ortopedická onemocnění u novorozenců 52 (Jan Poul) // 6. DĚTSKÁ PÁTEŘ 57 - Richard Chaloupka, Martin Řepko, Luděk Ryba, Jiří Neubauer // 6.1. Embryologie a vývoj páteře 57 //
6.2. Vyšetření páteře 57 // 6.3. Vrozené vady bez přítomnosti skoliózy 59 // 6.4. Nádory 59 // 6.5. Záněty 62 // 6.6. Úrazy 63 // 6.7. Deformity ve frontální rovině - skoliózy 65 // 6.8. Deformity v sagitální rovině (kyfózy, lordózy) 72 // 6.9. Scheuermannova nemoc 73 // 6.10. Spondylolýza a spondylolistéza 75 // 6.11. Bolesti zad, v kříži // Dětská ortopedie // 7. VADY HRUDNÍKU 79 - Vladimír Bartl // 7.1. Anatomicko-fyziologické poznámky 79 // 7.2. Rozdělení vad hrudníku 79 // 7.3. Terapie vrozených vad hrudníku 79 // 7.3.1. Terapie vpáčeného hrudníku 79 // 7.3.2. Pectus carinatum 81 // 8. VROZENÉ VADY HORNÍCH KONČETIN 83 - Jan Poul // 8.1. Úvod 83 // 8.2. Klasifikace 83 // 8.3. Humems varus, hypoplasia humeri 85 // 8.4. Hypoplazie až aplazie radia 86 // 8.5. Hypoplazie až aplazie ulny 87 // 8.6. Radioulnámí synostóza 88 // 8.7. Madelungova deformita 90 // 8.8. Polydaktylie 90 // 8.9. Syndaktylie 91 // 8.10. Makrodaktylie 92 // 9. VROZENÉ VADY RUKY 93 - Ivan Justan, Igor Stupka, Jiří Veselý // 9.1. Úvod 93 // 9.2. Interakce s rodinou pacienta 93 // 9.3. Embryologie a patogeneze 94 // 9.4. Etiologie 94 // 9.5. Klasifikace vrozených vad ruky 94 // 9.6. Timing terapie vrozených vad ruky 95 // 9.7. Popis nejčastějších vrozených vad 96 // 9.8. Arthrogryphosis multiplex congenita 101 // 9.9. Kamptodaktylie 101 // 9.10. Vrozené vady šlachového aparátu 102 // 10. ZÍSKANÉ VADY HORNÍCH KONČETIN 105 - Jan Poul, Ladislav Plaňka // 11. VROZENÉ VADY DOLNÍCH KONČETIN 111 - Jan Poul // 11.1. Úvod 111 // 11.2. Klasifikace 111 // 11.3. Proximální fokální femorální deficience 112 // 11.4. Vrozené chybění tibie (longitudinální, tibie, kompletní nebo parciální dic 1SO/ISPO) 113 // 11.5. Vrozené chybění fibuly (longitudinální. fibula, kompletní nebo parciální dle ISO/ISPO) 116 //
11.6. Vrozená luxace čéšky 116 // 11.7. Vrozená luxace kolenniho kloubu 117 // 11.8. Diskoidní meniskus 118 // 11.9. Kongenitální tibiofemorální subluxace 118 // 11.10. Defonnity tibie (»bowing of the tibia«) 118 // 11.10.1. Anterolaterální zakřiveni tibie 118 // 11.10.2. Kongenitální posteromediální angulace 122 // 11.11. Konstrikce měkkých tkání bérce, nohy a ruky 122 // 11.12. Pes equinovatus congenitus (noha kososvislá) 123 // 11.13. Metatarsus adductus 129 // 11.14. »Skew foot« neboli Z-tvar nohy 131 // 11.15. Pes calcaneovalgus 131 // 11.16. Pes planovalgus congenitus (vertikální talus) 131 // 11.17. Rozštěp nohy (klepetovitá noha) 132 // 11.18. Poruchy segmentace v oblasti nohy (tarzální koalice) 133 // 11.19. Hallux varus 133 // 11.20. Polydaktylie 133 // 11.21. Makrodaktylie 135 // 11.22. Delta falanga 136 // 12. ZÍSKANÁ ORTOPEDICKÁ ONEMOCNĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN 137 - Jan Poul // 12.1. Poruchy v oblasti kyčelního kloubu 137 // 12.1.1. Vývojová coxa vara 137 // 12.1.2. Idiopatická chondrolýza kyčelního kloubu 139 // 12.1.3. Femorální anteverze 140 // 12.1.4. Coxa saltans (syndrom skákavého iliotibiálního vazu) 141 // 12.1.5. Avulze apofyzy sedací kosti 141 // 12.2. Poruchy kolena 141 // 12.2.1. Osteochondrosis dissecans 141 // 12.2.2. Patelofemorální instabilita 141 // 12.2.3. Plica syndrom 143 // 12.2.4. Patella bipartita 143 // 12.2.5. Sinding-Larsenův-Johanssonův syndrom 143 // 12.2.6. Osgoodova-Schlatterova choroba 143 // 12.2.7. Získané genu recurvatum 144 // 12.2.8. Popliteálni cysty 144 // 12.3. Vady bérce 145 // 12.3.1. Genu varum 145 // 12.3.2. Tibia vara (Blountova choroba) 145 // 12.3.3. Tibia vara sekundární (vyvolaná fokální fibrokartilaginózní dysplazií seu periostální stahovači - »periosteal tethers«) 148 // 12.3.4. Genua valga 149 // 12.3.5. Tibiální torze 151 //
12.3.6. Posttraumatické stavy 151 // 12.4. Vady nohy 152 // 12.4.1. Základní poznámky k noze 152 // 12.4.2. Os tibiale externum (akcesomí kost os naviculare) 153 // 12.4.3. Disekující osteochondróza trochley talu..154 // 12.4.4. Köhlerova choroba I 154 // 12.4.5. Freibergova-Köhlerova choroba (Köhler II) 154 // 12.4.6. Bolesti paty u dětí 154 // 12.4.7. Pes planovalgus (flexibilní plochá noha).155 // 12.4.8. Haglundova exostóza 156 // 12.4.9. Hallux valgus 157 // 12.4.10. Hallux valgus interphalangeus 158 // 12.4.11. Deformity prstů 158 // 12.4.12. Obouvání 159 // 13. SKELETÁLNÍ DYSPLAZIE 161 - Jan Poul // 13.1. Achondroplazie 161 // 13.2. Hypochondroplazie 163 // 13.3. Thanatoforické trpaslictví (Thanatophoric dwarfism) 163 // 13.4. Pseudoachondroplazie 164 // 13.5. Spondyloepifyzámi dysplazie 164 // 13.6. Dysplasia epiphysealis multiplex 165 // 13.7. Diastrofické trpaslictví 165 // 13.8. Kniestova dysplazie 166 // 13.9. Chondrodysplasia punctata (Conradi-Hühnermarm syndrom) 166 // 13.10. Metafyzámi chondrodysplazie 166 // 13.11. Cartilage-hair hypoplasia (McKusickův typ) 167 // 13.12. Osteopetrosis (Albers-Schönberg) 167 // 13.13. Progresivní diafyzámí dyplazie (Camuratiho-Engelmannova choroba) 167 // 13.14. Osteopoikilie 167 // 13.15. Osteopathia striata 167 // 13.16. Melorheostosis 168 // 13.17. Infantilní kortikální hyperostóza (Caffeyho choroba) 168 // 13.18. Pyknodysostosis 168 // 13.19. Kleidokraniální dysostóza 168 // 13.20. Idiopatická osteolýza (Gorhamova choroba) 168 // 13.21. Mukopolysacharidózy 168 // 13.22. Niemannova-Pickova choroba 170 // 14. SYNDROMY SE VZTAHEM K POHYBOVÉMU APARÁTU 171 - Jan Poul // 14.1. Marťanův syndrom 171 // 14.2. Hereditámí juvenilní oftalmoartropatie (Sticklerův syndrom) 172 // 14.3. Kongenitální arachnodaktylie s kontrakturami (Bealsův syndrom) 172 //
14.4. Homocystinurie 172 // 14.5. Nail-patella syndrom (Hereditámí onycho-osteodysplazie) 173 // 14.6. Larsenův syndrom 173 // 14.7. Apertův syndrom (akrocefalosyndaktylie) 173 // 14.8. M. Down 174 // 14.9. Neurofibromatóza 175 // 14.10. Fibrodysplasia ossificans progressiva 177 // 14.11. Ehlersův-Danlosův syndrom 177 // 14.12. Gaucherova choroba 177 // 14.13. Artrogrypóza (Arthrogryposis // multiplex congenita) 177 // 14.14. Otopalatodigitální syndrom 179 // 14.15. Próteův syndrom 179 // 14.16. Klippelův-Trenaunayův-Weberův syndrom 180 // 14.17. Metatropické trpaslictví (metatropic dwarfism) 180 // 14.18. Kamptomelická dysplazie 181 // 14.19. Chondroektodermální dysplazie (Ellisův-van Creveldův syndrom) 181 // 14.20. Fairbankova choroba (dysplasia epiphysealis hemimelica) 182 // 14.21. Progerie 182 // 15. VÝVOJOVÉ VYKLOUBENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ 183 - Jan Poul // 15.1. Úvod 183 // 15.2. Vlastní klinické vyšetření novorozeneckých kyčlí 184 // 15.3. Ultrazvukové vyšetření novorozenců a kojenců 188 // 15.4. Časná terapie 192 // 15.5. Vývojové vykloubení kyčelních kloubů ve věku od 3 měsíců do 1 roku 192 // 15.5.1. Diagnostika 192 // 15.5.2. Konzervativní terapie ve věku od 3 měsíců do 1 roku 195 // 15.5.3. Chirurgická terapie vývojového vykloubení kyčelních kloubů v kojeneckém věku (krvavá repozice) 196 // 15.6. Terapie vývojové dysplazie kyčli u dětí v batolecím a starším věku 198 // 15.6.1. Osteotomie femom 199 // 15.6.2. Pánevní osteotomie 200 // 15.7. Komplikace terapie vývojového vykloubení kyčelních kloubů 203 // 15.8. Chirurgická terapie následků // avaskulámí nekrózy 205 // 16. LEGGOVA-CALVÉHO-PERTHESOVA CHOROBA 207 - Jan Poul // 16.1. Etiologie 207 // 16.2. Patologicko-anatomický nález 207 // 16.3. Klinický obraz 208 // 16.4. Zobrazovací metody 208 //
16.5. Klasifikace Leggovy-Calvého-Perthesovy choroby 210 // 16.6. Terapie Leggovy-Calvého-Perthesovy choroby 211 // 16.7. Klasifikace výsledných stavů po proběhlé Leggově-Calvého-Perthesově chorobě 215 // 17. COXA VARA ADOLESCENS (SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSIS) 217 - Jan Poul // 17.1. Klasifikace 217 // 17.2. Klinický obraz a zobrazovací metody 218 // 17.3. Terapie coxa vara adolescens 219 // 17.3.1. Terapie stabilní coxa vara adolescens.219x // Dětská ortopedie // 17.3.2. Terapie instabilní coxa vara adolescens 220 // 17.4. Komplikace průběhu choroby 221 // 18. NEUROORTOPEDIE 223 // Jan Potil, Eva Brichtová // 18.1. Postižení mozku 223 (Jan Poul) // 18.1.1. Dětská mozková obrna 223 // 18.1.1.1. Úvod 223 // 18.1.1.2. Klinický obraz 223 // 18.1.1.3. Poznatky základního výzkumu ve vztahu k dětské mozkové obrně 224 // 18.1.1.4. Specifické testy na odkrytí kloubních kontraktur 225 // 18.1.1.5. Konzervativní terapie dětské mozkové obrny 227 // 18.1.1.6. Chirurgická terapie dětské mozkové / obrny 228 // 18.1.1.7. Horní končetina 246 // 18.1.2. Rettův syndrom 247 // 18.1.3. Hereditámí spastická paraparéza 247 // 18.1.4. Friedreichova ataxie (hereditámí spinocerebellámí ataxie) 247 // 18.2. Postižení míchy 248 (Jan Poul) // 18.2.1. Myelomeningocele 248 // 18.2.2. Lipomeningokéla 251 // 18.2.3. Tethered cord (ztluštělé filum terminale).252 // 18.2.4. Diastematomyelie 252 // 18.2.5. Spina bifida occulta 252 // 18.2.6. Syndrom kaudální regrese (sakrální nebo lumbosakrální ageneze, dyspygie) 252 // 18.2.7. Spinální muskulámí atrofie 252 // 18.3. Poliomyelitis 253 (Jan Poul) // 18. 4. Poruchy periferního nervového systému 255 (Jan Pout) // 18.4.1. Hereditámí senzomotorické neuropatie 255 // 18.4.2. Neurogenní abnonnity nohy - pes cavus (»cavus foot«) 256 //
18.4.3. Neuropatické klouby 258 // 18.4.4. Ztráta vnímání bolesti 259 // 18.4.5. Guillainův-Barréův syndrom (akutní polyradikuloneuritida) 259 // 18.5. Neurochirurgické aspekty dětské mozkové obrny 259 (Eva Brichtová) // 18.6. Neurochirurgické aspekty defektů uzávěru // neurální hubice 263 (Eva Brichtová) // 19. ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍCH SVALŮ 267 - Jan Potil // 19.1. Muskulámí dystrofie 267 // 19.2. Ostatní svalové choroby 268 // 20. METABOLICKÉ A ENDOKRINNÍ CHOROBY 271 - Jan Poul // 20.1. Nutriční forma D-hypovitaminózy 271 // 20.2. Vitamin D-rezistentní křivice (familiární hypofosfatemická křivice) 272 // 20.3. Onkogenní hypofosfatemická křivice 272 // 20.4. Renální osteodystrofie (osteodystrofie ze selhání ledvin) 273 // 20.5. Další endokrinologické a metabolické choroby se vztahem k pohybovému aparátu 273 // 20.6. Idiopatická juvenilní osteoporóza 274 // 20.7. Osteogenesis imperfekta 274 // 21. INFEKČNÍ ZÁNĚTY KOSTÍ A KLOUBŮ 277 - Jan Poul // 21.1. Specifické infekce 277 // 21.2. Nespecifické infekce 278 // 21.3. Tranzientní coxitis 283 // 22. REVMATOLOGIE (VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚTSKÉ REVMATOLOGIE) 285 - Marie Macků, Marcel Schüller // 23. VROZENÉ KRVÁCIVÉ CHOROBY VE VZTAHU K MUSKULOSKELETÁLNÍMU APARÁTU 293 - Ondřej Zapletal, Jan Blatný // 24. KOSTNÍ NÁDORY 301 - Jan Poul, Peter Múdry // 24.1. Benigní muskuloskeletální nádory a nádorům podobné afekce 302 (Jan Poul) // 24.2. Maligní kostní nádory 313 (Jan Poul) // 24.3. Diagnostika a terapie maligních kostních nádorů (osteosarkomy a Ewingovy sarkomy / primitivní neuroektodermální tumory) 318 (Peter Múdry) // 24.3.1. Definice 318 // 24.3.2. Ewingovy sarkomy a primitivní // neuroektodermální nádory 318 // 24.3.3. Osteosarkom 319 // 25. ROZDÍLY DÉLKY DOLNÍCH KONČETIN 323 - Jan Poul //
26. ARTROSKOPIE 335 - Jiří Jochymek // 26.1. Artroskopie kolenního kloubu 335 // 26.2. Artroskopie ramenního kloubu 340 // 26.3. Artroskopie lokemího kloubu 342 // 26.4. Artroskopie zápěstí 342 // 26.5. Artroskopie kyčle 342 // 26.6. Artroskopie hlezermiho kloubu 343 // 27. NAPADAJÍCÍ DÍTĚ 345 - Jan Poul // 28. BOLESTI V ZÁDECH 347 - Jan Poul // 29. DĚTSKÁ REHABILITACE 349 - Radek Brauner, Daria Fialová // 29.1. Rehabilitace v novorozeneckém a kojeneckém věku 349 // 29.2. Rehabilitace v batolecím věku 351 // 29.3. Rehabilitace u předškoláků 351 // 29.4. Rehabilitace ve školním věku 353 // 29.5. Rehabilitace u adolescentů 354 // 29.6. Využití fyzikální terapie u dětí 356 // 30. PROTETIKA 359 - Petra Pivoňková, Jan Poul // 30.1. Protézy dolních a horních končetin.360 // 30.2. Ortotika 362 // 31. ZVLÁŠTNOSTI PSYCHOLOGICKÝCH PŘÍSTUPŮ V DĚTSKÉM VĚKU 369 - Laura Janáčková // 32. BOLEST V DĚTSKÉM VĚKU 371 - Laura Janáčková // 32.1. Akutní a chronická bolest 372 // 32.2. Měření bolesti 372 // 32.3. Terapie bolesti 373 // 32.4. Psychoterapie bolesti 373 // ZKRATKY 377 // LITERATURA 379 // REJSTŘÍK 393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC