Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
Brno : Computer Press, 2009
423 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2285-3 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obálkový podnázev: návrhové vzory, refaktorování, testování a další techniky agilního programování
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000176255
Předmluva ...17 // Úvod ...21 // Poděkování ...23 // Poznámka redakce českého vydání ...23 // Kapitola 1 // Čistý kód ...25 // Kód nezanikne ...26 // Špatný kód ...26 // Celková cena za nepořádek ...27 // Celková rekonstrukce na zelené louce ...28 // Prvotní paradox ...29 // Umění čistého kódu? ...29 // Co je to čistý kód? ...30 // Myšlenkový směr ...34 // Skautské pravidlo ...36 // Úvod a principy ...37 // Použitá literatura ...37 // Kapitola 2 // Smysluplná jména ...39 // Úvod ...40 // Používejte jména vysvětlující význam ...40 // Vyhněte se dezinformacím ...41 // Dělejte smysluplné rozdíly ...42 // Používejte vyslovitelná jména ...43 // Používejte jména, která lze vyhledat ...44 // Vyhněte se kódování jmen ...45 // Maďarská notace ...45 // Členské předpony ...456 // Obsah // Rozhraní a implementace ...46 // Vyhněte se skrytému překládání jmen ...46 // Jména tříd ...47 // Jména metod ...47 // Nesnažte se být strojení ...47 // Volte jedno slovo pro jeden pojem ...47 // Nepoužívejte slovní hříčky ...48 // Používejte jména z domény řešení ...48 // Používejte jména domén problému ...49 // Přidejte smysluplné souvislosti ...49 // Nepřidávejte kontext bezdůvodně ...50 // Slovo na závěr ...51 // Kapitola 3 // Funkce ...53 // Malá! ...56 // Bloky a odsazování ...57 // Dělejte jen jednu věc ...57 // Sekce uvnitř funkcí ...58 // Jedna úroveň abstrakce na funkci ...58 // Čtení kódu odshora dolů: metoda sestupu ...58 // Příkazy Switch ...59 // Používejte popisná jména ...61 // Argumenty funkcí ...61 // Běžné tvary funkce s jedním argumentem ...62 // Logické argumenty ...62 // Funkce se dvěma argumenty ...63 // Funkce se třemi argumenty ...63 // Objekty jako argumenty ...64 // Seznamy argumentů ...64 // Slovesa a klíčová slova ...64 //
Žádné vedlejší efekty ...65 // Výstupní argumenty ...65 // Oddělování příkazů a dotazů ...66 // Dejte přednost výjimkám před vracením chybových kódů ...66 // Extrahujte bloky Try/Catch ...67 // Zpracování chyb je jedna věc ...68 // Magnet závislosti Error.java ...68 // Neopakujte se ...68Obsah // 7 // Strukturované programování ...69 // Jak napíšete funkci, jako je tato? ...69 // Závěr ...70 // Použitá literatura ...72 // Kapitola 4 // Komentáře ...73 // Komentáře nevyváží špatný kód ...75 // Vyjádřete se kódem ...75 // Dobré komentáře ...75 // Komentáře právnického charakteru ...75 // Informativní komentáře ...76 // Vysvětlení záměru ...76 // Objasnění ...77 // Varování před důsledky ...78 // Komentáře TODO (co dělat) ...78 // Zvýraznění ...79 // Javadoc ve veřejných API ...79 // Špatné komentáře ...79 // Huhňání ...79 // Nadbytečné komentáře ...80 // Matoucí komentáře ...82 // Závazné komentáře ...82 // Deníkové komentáře ...82 // Komentáře obsahující šum ...83 // Rušení nahánějící hrůzu ...85 // Nepoužívejte komentář, když můžete použít funkci nebo proměnnou ...86 // Označení pozice ...86 // Komentáře na konci složených závorek ...86 // Připisování a podtitulky se jmény ...87 // Zakomentované řádky kódu ...87 // Komentáře ve formátu HTML ...88 // Nelokální informace ...89 // Příliš mnoho informací ...89 // Nejasná spojitost ...89 // Záhlaví funkcí ...90 // Javadoc v neveřejném kódu ...90 // Příklad ...90 // Použitá literatura ...938 // Obsah // Kapitola 5 // Formátování ...95 // Důvody formátování ...96 // Vertikální formátování ...96 // Přirovnání k novinám ...97 // Vertikální oddělování pojmů ...98 // Vertikální hustota ...99 // Vertikální vzdálenost ...99 //
Vertikální uspořádání ...103 // Horizontální formátování ...104 // Horizontální oddělování a hustota ...104 // Horizontální zarovnání ...105 // Odsazování ...106 // Prázdné obory ...108 // Týmová pravidla ...108 // Formátovací pravidla strýčka Boba ...109 // Kapitola 6 // Objekty a datové struktury ...111 // Datové abstrakce ...112 // Datová a objektová antisymetrie ...113 // Démétřin zákon ...115 // Vykolejený vlak ...116 // Hybridy ...116 // Skrytá struktura ...117 // Objekty pro přenos dat ...117 // Aktivní záznam ...118 // Shrnutí ...119 // Použitá literatura ...119 // Kapitola 7 // Zpracování chyb ...121 // Používejte výjimky raději než návratové kódy ...122 // Pište nejdříve příkazy Try-Catch-Finally ...123 // Používejte nekontrolované výjimky ...124 // Poskytujte kontext s výjimkami ...125 // Definujte třídy výjimek z hlediska potřeb volajícího ...125 // Definujte normální tok ...127Obsah // 9 // Nevracejte hodnotu null ...128 // Nepředávejte hodnotu null ...129 // Závěr ...130 // Použitá literatura ...130 // Kapitola 8 // Hranice ...131 // Použití kódu třetí strany ...132 // Zkoumání a studium hranic ...134 // Studium log4j ...134 // Poznávací testy se vyplatí ...136 // Používání kódu, který zatím neexistuje ...136 // Čisté hranice ...137 // Použitá literatura ...138 // Kapitola 9 // Jednotkové testy ...139 // Tři zákony vývoje řízeného testy (TDD) ...140 // Mějte testy čisté ...141 // Testy otevírají další možnosti ...142 // Čisté testy ...142 // Doménově specifický testovací jazyk ...145 // Dvojí standard ...145 // Jedna aserce na jeden test ...147 // Jedna myšlenka projeden test ...148 // FJ.R.S.T ...149 // Závěr ...149 // Použitá literatura ...150 // Kapitola 10 // Třídy ...151 // Organizace třídy ...152 //
Zapouzdření ...152 // Třídy by měly být malé! ...152 // Princip jediné odpovědnosti ...154 // Soudržnost ...156 // Soudržnost vede k mnoho malým třídám ...156 // Organizace podporující změny ...16210 // Obsah // Izolování od změn ...164 // Použitá literatura ...165 // Kapitola 11 // Systémy ...167 // Jak byste postavili město? ...168 // Oddělujte tvorbu systému od jeho používání ...168 // Separování modulu Main ...169 // Továrny ...170 // Vkládání závislostí ...170 // Škálování ...171 // Průnik zájmů ...173 // Zprostředkovatel v Javě ...174 // Čisté rámce Java AOP ...176 // Aspekty AspectJ ...179 // Testování systémové architektury ...179 // Optimalizujte rozhodování ...180 // Používejte rozumně standardy, pokud přinášejí prokazatelnou hodnotu 180 // Systémy potřebují doménově specifické jazyky ...181 // Závěr ...181 // Použitá literatura ...182 // Kapitola 12 // Vývoj ...183 // Čistota pomocí vyvíjejícího se návrhu ...184 // První pravidlo jednoduchého návrhu: Projde všemi testy ...184 // Zásady jednoduchého návrhu 2-4: refaktorování ...185 // Žádný zdvojený kód ...185 // Expresivita ...187 // Minimální třídy a metody ...188 // Závěr ...188 // Použitá literatura ...188 // Kapitola 13 // Souběžnost ...189 // Proč souběžnost? ...190 // Mýty a mylné názory ...191 // Problémy ...192 // Principy ochrany souběžnosti ...192 // Princip jedné odpovědnosti ...192 // Důsledek: omezujte rozsah dat ...193 // Důsledek: používejte kopie dat ...193 // Důsledek: Podprocesy by měly být co nejméně závislé ...193 // Vyznejte se ve své knihovně ...194 // Kolekce, které jsou z hlediska souběžného kódu bezpečné ...194 // Poznejte své běhové modely ...194 // Producent-spotřebitel ...195 // Čtenáři-zapisovatelé ...195 //
Stolující filozofové ...196 // Pozor na závislosti mezi synchronizovanými metodami ...196 // Mějte synchronizované sekce malé ...196 // Je obtížné napsat korektní kód pro vypínání ...197 // Testování kódu podprocesů ...197 // Berte nejasná selhání jako budoucí možné problémy podprocesů ...198 // Uveďte nejdříve do provozu kód bez podprocesů ...198 // Vytvářejte souběžný kód jako zásuvný modul ...198 // Vytvořte souběžný kód nastavitelný ...198 // Spouštějte více procesů, než máte procesorů ...199 // Spouštějte kód na různých platformách ...199 // Upravte kód tak, aby vyzkoušel a navodil selhání ...199 // Ruční kódování ...200 // Automatizované kódování ...200 // Závěr ...201 // Použitá literatura ...202 // Kapitola 14 // Postupné vylepšování ...203 // Rozbor analyzátoru argumentů příkazového řádku ...204 // Implementace třídy Args ...204 // Jak jsem to udělal? ...210 // Třída Args: nanečisto ...210 // Tak jsem se zastavil ...220 // O postupných změnách ...220 // Řetězcové argumenty ...222 // Závěr ...25712 // Kapitola 15 // Vnitřní části šablony JUnit ...259 // Šablona JUnit ...260 // Závěr ...272 // Kapitola 16 // Refaktorování třídy SerialDate ...273 // Nejdřív ať to funguje ...274 // Pak to sprav ...276 // Závěr ...289 // Použitá literatura ...289 // Kapitola 17 // Skryté problémy a heuristika ...291 // Komentáře ...292 // K1 : Nevhodné komentáře ...292 // K2: Zastaralé komentáře ...292 // КЗ: Nadbytečný komentář ...292 // K4: Špatně napsaný komentář ...293 // K5: Zakomentovaný kód ...293 // Prostředí ...293 // Pí : Sestavení vyžaduje více než jeden krok ...293 // P2: Testy vyžadují více než jeden krok ...293 // Funkce ...293 // F1 : Příliš mnoho argumentů ...293 // F2: Výstupní argumenty ...294 //
F3: Logické argumenty ...294 // F4: Mrtvé funkce ...294 // Obecné ...294 // 01: Více jazyků v jednom zdrojovém souboru ...294 // 02: Není implementováno to, co je samozřejmé ...294 // 03: Nekorektní funkčnost na hranicích ...295 // 04: Zrušená zabezpečení ...295 // 05: Zdvojení ...295 // 06: Kód na špatné úrovni abstrakce ...296 // 07: Základní třídy, které závisejí na odvozených třídách ...297 // 08: Příliš mnoho informací ...297 // 09: Mrtvý kód ...297 // 010: Vertikální oddělování ...298 // 011 : Nekonzistentnost ...298 // 012: Zaneřáděnost ...298 // 013: Umělé vazby ...298 // 014: Chybějící schopnosti ...298 // 015: Přepínací argumenty ...299 // 016: Nejasný záměr ...300 // 017: Špatně umístěná odpovědnost ...301 // 018: Nevhodný modifikátor static ...301 // 019: Používejte vysvětlující proměnné ...301 // 020: Názvy funkcí by měly sdělovat, co dělají ...302 // 021 : Pochopte algoritmus ...302 // 022: Udělejte z logických závislostí fyzické ...303 // 023: Volte raději polymorfismus než příkazy if/else nebo switch/case ...304 // 024: Dodržujte standardní konvence ...304 // 025: Nahraďte magická čísla pojmenovanými konstantami ...305 // 026: Buďte přesní ...306 // 027: Struktura je více než konvence ...306 // 028: Zapouzdřete podmínky ...306 // 029: Vyhýbejte se negativním podmíněným výrazům ...306 // 030: Funkce by měly provádět jen jednu věc ...307 // 031 : Skrytá časová vazba ...307 // 032: Nepodléhejte libovůli ...308 // 033: Zapouzdřete hraniční podmínky ...309 // 034: Funkce by měly sestupovat jen o jednu úroveň abstrakce níže ...309 // 035: Mějte konfigurační data na vysokých úrovních ...310 // 036: Vyhněte se tranzitivním odkazům ...311 // Java ...311 // JI : Vyhněte se dlouhým seznamům a používejte zástupné znaky ...311 //
J2: Vyhněte se dědění konstant ...312 // J3: Konstanty versus výčty ...313 // Jména ...314 // Jmi: Vybírejte popisná jména ...314 // Jm2: Vybírejte jména na adekvátní úrovni abstrakce ...315 // Jm3: Používejte standardní názvosloví všude, kde je to možné ...316 // Jm4: Jednoznačná jména ...316 // Jm5: Pro velké rozsahy používejte dlouhá jména ...317 // Jm6: Vyhněte se kódování jmen ...317 // Jm7: Jména by měla popisovat vedlejší efekty ...31714 // Testy ...318 // TI: Nedostatečné testy ...318 // T2: Používejte nástroje pro pokrytí ...318 // T3: Nepřeskakujte triviální testy ...318 // T4: Opomenutý test je otázkou ohledně nejednoznačnosti ...318 // T5: Testujte hraniční podmínky ...318 // T6: V okolí programových chyb provádějte důkladné testy ...318 // T7: Zákonitosti v selhávání odhalují chyby ...318 // T8: Pokrytí kódu testy může odhalit chyby ...319 // T9: Testy by měly být rychlé ...319 // Závěr ...319 // Použitá literatura ...319 // Dodatek A // Souběžnost II ...321 // Příklad klient/server ...322 // Server ...322 // Přidání podprocesů ...323 // Sledování serveru ...324 // Závěr ...325 // Počet cest při provádění kódu ...325 // Počet cest ...326 // Hlubší pohled ...327 // Závěr ...329 // Vyznejte se ve své knihovně ...330 // Běhový rámec ...330 // Řešení bez blokace ...330 // Bezpečné třídy bez podprocesů ...332 // Závislost mezi metodami může souběžný kód porušit ...333 // Tolerovat selhání ...334 // Zamykání na straně klienta ...334 // Zamykání na straně serveru ...335 // Zvyšování propustnosti ...336 // Kalkulace propustnosti jednoho podprocesů ...337 // Kalkulace propustnosti při více podprocesech ...338 // Zablokování ...338 // Vzájemné vyloučení ...339 // Zamkni a čekej ...340 // Zdroj nelze získat nucenou výměnou ...340 //
Cyklické čekání ...340 // Řešení vzájemného vyloučení ...340 // Řešení problému „Zamkni a čekej" ...340 // Řešení získávání zdrojů nucenou výměnou ...341 // Řešení cyklického čekání ...341 // Testování kódu s více podprocesy ...342 // Podpora nástrojů pro testování kódu s podprocesy ...344 // Závěr ...345 // Výukový program ...345 // Klient/server bez podprocesů ...345 // Klient/server s podprocesy ...348 // Dodatek В // org.jfree.date.SerialDate ...351 // Doslov ...415 // Rejstřík ...417

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC