Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
Brno : Computer Press, 2009
423 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2285-3 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obálkový podnázev: návrhové vzory, refaktorování, testování a další techniky agilního programování
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000176255
Čistý kód -- Kód nezanikne -- Špatný kód -- Celková cena za nepořádek -- Celková rekonstrukce na zelené louce -- Přístup -- Prvotní paradox -- Umění čistého kódu? -- Co je to čistý kód? -- Myšlenkový směr -- Autoři -- Skautské pravidlo -- Úvod a principy -- Závěr -- Použitá literatura -- Smysluplná jména -- Úvod -- Používejte jména vysvětlující význam -- Vyhněte se dezinformacím -- Dělejte smysluplné rozdíly -- Používejte vyslovitelná jména -- Používejte jména, která lze vyhledat Vyhněte se kódování jmen -- Maďarská notace -- Členské předpony -- Rozhraní a implementace -- Vyhněte se skrytému překládání jmen -- Jména tříd -- Jména metod -- Nesnažte se být strojení -- Volte jedno slovo projeden pojem -- Nepoužívejte slovní hříčky -- Používejte jména z domény řešení -- Používejte jména domén problému -- Přidejte smysluplné souvislosti -- Nepřidávejte kontext bezdůvodně ---
Slovo na závěr -- Funkce -- Malá! -- Bloky a odsazování -- Dělejte jen jednu věc -- Sekce uvnitř funkcí -- Jedna úroveň abstrakce na funkci -- Čtení kódu odshora dolů: metoda sestupu -- Příkazy Switch -- Používejte popisná jména -- Argumenty funkcí -- Běžné tvary funkce s jedním argumentem -- Logické argumenty -- Funkce se dvěma argumenty -- Funkce se třemi argumenty -- Objekty jako argumenty -- Seznamy argumentů -- Slovesa a klíčová slova -- Žádné vedlejší efekty -- Výstupní argumenty -- Oddělování příkazů a dotazů -- Dejte přednost výjimkám před vracením chybových kódů -- Extrahujte bloky Try/Catch -- Zpracování chyb je jedna věc -- Magnet závislosti Error.java -- Neopakujte se -- Strukturované programování -- Jak napíšete funkci, jako je tato? -- Závěr -- Použitá literatura -- Kap  -- Komentáře -- Komentáře nevyváží špatný kód -- Vyjádřete se kódem -- Dobré komentáře ---
Komentáře právnického charakteru -- Informativní komentáře -- Vysvětlení záměru -- Objasnění -- Varování před důsledky -- Komentáře TODO (co dělat) -- Zvýraznění -- Javadoc ve veřejných API -- Špatné komentáře -- Huhňání -- Nadbytečné komentáře -- Matoucí komentáře -- Závazné komentáře -- Deníkové komentáře -- Komentáře obsahující šum -- Rušení nahánějící hrůzu -- Nepoužívejte komentář, když můžete použít funkci nebo proměnnou -- Označení pozice -- Komentáře na konci složených závorek -- Připisování a podtitulky se jmény -- Zakomentované řádky kódu -- Komentáře ve formátu HTML -- Nelokální informace -- Příliš mnoho informací -- Nejasná spojitost -- Záhlaví funkcí -- Javadoc v neveřejném kódu -- Příklad -- Použitá literatura -- Kapitola 5 -- Formátování -- Důvody formátování -- Vertikální formátování -- Přirovnání k novinám -- Vertikální oddělování pojmů ---
Vertikální hustota -- Vertikální vzdálenost -- Vertikální uspořádání -- Horizontální formátování -- Horizontální oddělování a hustota -- Horizontální zarovnání -- Odsazování -- Prázdné obory -- Týmová pravidla -- Formátovací pravidla strýčka Boba -- Objekty a datové struktury -- Datové abstrakce -- Datová a objektová antisymetrie -- Démétřin zákon -- Vykolejený vlak -- Hybridy -- Skrytá struktura -- Objekty pro přenos dat -- Aktivní záznam -- Shrnutí -- Použitá literatura -- Zpracování chyb -- Používejte výjimky raději než návratové kódy -- Pište nejdříve příkazy Try-Catch-Finally -- Používejte nekontrolované výjimky -- Poskytujte kontext s výjimkami -- Definujte třídy výjimek z hlediska potřeb volajícího Definujte normální tok -- Nevracejte hodnotu null -- Nepředávejte hodnotu null -- Závěr -- Použitá literatura -- Hranice -- Použití kódu třetí strany -- Zkoumání a studium hranic ---
Studium log4j -- Poznávací testy se vyplatí -- Používání kódu, který zatím neexistuje -- Čisté hranice -- Použitá literatura -- Jednotkové testy -- Tři zákony vývoje řízeného testy (TDD) Mějte testy čisté -- Testy otevírají další možnosti -- Čisté testy -- Doménově specifický testovací jazyk -- Dvojí standard -- Jedna aserce na jeden test -- Jedna myšlenka projeden test -- F.I.R.S.T -- Závěr -- Použitá literatura -- Třídy -- Organizace třídy -- Zapouzdření -- Třídy by měly být malé! -- Princip jediné odpovědnosti -- Soudržnost -- Soudržnost vede k mnoho malým třídám Organizace podporující změny -- Izolování od změn Použitá literatura -- Systémy -- Jak byste postavili město? -- Oddělujte tvorbu systému od jeho používání -- Separování modulu Main -- Továrny -- Vkládání závislostí -- Škálování -- Průnik zájmů -- Zprostředkovatel v Javě -- Čisté rámce Java AOP -- Aspekty AspectJ ---
Testování systémové architektury -- Optimalizujte rozhodování -- Používejte rozumně standardy, pokud přinášejí prokazatelnou hodnotu -- Systémy potřebují doménově specifické jazyky -- Závěr -- Použitá literatura -- Vývoj -- Čistota pomocí vyvíjejícího se návrhu -- První pravidlo jednoduchého návrhu: Projde všemi testy -- Zásady jednoduchého návrhu 2-4: refaktorování -- Žádný zdvojený kód -- Expresivita -- Minimální třídy a metody -- Závěr -- Použitá literatura -- Souběžnost -- Proč souběžnost? -- Mýty a mylné názory -- Problémy -- Principy ochrany souběžnosti -- Princip jedné odpovědnosti -- Důsledek: omezujte rozsah dat -- Důsledek: používejte kopie dat -- Důsledek: Podprocesy by měly být co nejméně závislé -- Vyznejte se ve své knihovně -- Kolekce, které jsou z hlediska souběžného kódu bezpečné -- Poznejte své běhové modely -- Producent-spotřebitel -- Čtenáři-zapisovatelé ---
Stolující filozofové -- Pozor na závislosti mezi synchronizovanými metodami -- Mějte synchronizované sekce malé -- Je obtížné napsat korektní kód pro vypínání -- Testování kódu podprocesů -- Berte nejasná selhání jako budoucí možné problémy podproces -- Uveďte nejdříve do provozu kód bez podprocesů -- Vytvářejte souběžný kód jako zásuvný modul -- Vytvořte souběžný kód nastavitelný -- Spouštějte více procesů, než máte procesorů -- Spouštějte kód na různých platformách -- Upravte kód tak, aby vyzkoušel a navodil selhání -- Ruční kódování -- Automatizované kódování -- Závěr -- Použitá literatura -- Postupné vylepšování -- Rozbor analyzátoru argumentů příkazového řádku -- Implementace třídy Args -- Jak jsem to udělal? -- Třída Args: nanečisto -- Tak jsem se zastavil -- O postupných změnách -- Řetězcové argumenty -- Závěr -- Vnitřní části šablony JUnit -- Šablona JUnit -- Závěr ---
Refaktorování třídy SerialDate -- Nejdřív ať to funguje -- Pak to sprav -- Závěr -- Použitá literatura -- Skryté problémy a heuristika -- Komentáře -- K1: Nevhodné komentáře -- K2: Zastaralé komentáře -- K3: Nadbytečný komentář -- K4: Špatně napsaný komentář -- K5: Zakomentovaný kód -- Prostředí -- Pí: Sestavení vyžaduje více než jeden krok -- P2: Testy vyžadují více než jeden krok -- Funkce -- F1: Příliš mnoho argumentů -- F2: Výstupní argumenty -- F3: Logické argumenty -- F4: Mrtvé funkce -- Obecné -- 01: Více jazyků v jednom zdrojovém souboru -- 02: Není implementováno to, co je samozřejmé -- 03: Nekorektní funkčnost na hranicích -- 04: Zrušená zabezpečení -- 05: Zdvojení -- 06: Kód na špatné úrovni abstrakce -- 07: Základní třídy, které závisejí na odvozených třídách -- 08: Příliš mnoho informací -- 09: Mrtvý kód -- 010: Vertikální oddělování -- 011: Nekonzistentnost ---
012: Zaneřáděnost -- 013: Umělé vazby -- 014: Chybějící schopnosti -- 015: Přepínací argumenty -- 016: Nejasný záměr -- 017: Špatně umístěná odpovědnost -- 018: Nevhodný modifikátor static -- 019: Používejte vysvětlující proměnné -- 020: Názvy funkcí by měly sdělovat, co dělají -- 021: Pochopte algoritmus -- 022: Udělejte z logických závislostí fyzické -- 023: Volte raději polymorfismus než příkazy if/else nebo switch/case -- 024: Dodržujte standardní konvence -- 025: Nahraďte magická čísla pojmenovanými konstantami -- 026: Buďte přesní -- 027: Struktura je více než konvence -- 028: Zapouzdřete podmínky -- 029: Vyhýbejte se negativním podmíněným výrazům -- 030: Funkce by měly provádět jen jednu věc -- 031: Skrytá časová vazba -- 032: Nepodléhejte libovůli -- 033: Zapouzdřete hraniční podmínky -- 034: Funkce by měly sestupovat jen o jednu úroveň abstrakce níže ---
035: Mějte konfigurační data na vysokých úrovních -- 036: Vyhněte se tranzitivním odkazům -- Java -- JI: Vyhněte se dlouhým seznamům a používejte zástupné znaky -- J2: Vyhněte se dědění konstant -- J3: Konstanty versus výčty -- Jména -- Jm1: Vybírejte popisná jména -- Jm2: Vybírejte jména na adekvátní úrovni abstrakce -- Jm3: Používejte standardní názvosloví všude, kde je to možné -- Jm4: Jednoznačná jména -- Jm5: Pro velké rozsahy používejte dlouhá jména -- Jm6: Vyhněte se kódování jmen -- Jm7: Jména by měla popisovat vedlejší efekty -- Testy -- TI: Nedostatečné testy -- T2: Používejte nástroje pro pokrytí -- T3: Nepřeskakujte triviální testy -- T4: Opomenutý test je otázkou ohledně nejednoznačnosti -- T5: Testujte hraniční podmínky -- T6: V okolí programových chyb provádějte důkladné testy -- T7: Zákonitosti v selhávání odhalují chyby -- T8: Pokrytí kódu testy může odhalit chyby ---
T9: Testy by měly být rychlé -- Závěr -- Použitá literatura -- Souběžnost II -- Příklad klient/server -- Server -- Přidání podprocesů -- Sledování serveru

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC