Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2006
261 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7262-378-8 (váz.)
Trendy soudobé pediatrie ; sv. 5
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text
000176257
7 // OBSAH // ÚVOD... 11 // 1. GENETIKA V NEFROLOGII // (Eva Seemanová, Tomáš Seeman)... 17 // Základní pojmy...17 // Formy dědičnosti...18 // Klinický význam znalosti dědičnosti onemocnění ...18 // Možnosti genové diagnostiky...19 // 1.1. Vrozené vývoj ové vady...21 // 1.2. Cystická onemocnění ledvin...26 // 1.3. Hereditámí a familiárni glomerulopatie...30 // 1.4. Hereditámí tubulopatie...33 // 1.5. Nefropatie při metabolických onemocněních...36 // 1.6. Nefropatie při systémových autoimunitních onemocněních.37 // 1.7. Nefropatie a uropatie v rámci malformačních syndromů...38 // 1.8. Nádory uropoetického traktu...38 // 1.9. Hereditámí uropatie...39 // 2. VYBRANÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V DĚTSKÉ NEFROLOGII // (Jiří Dušek, Jan Janda)...41 // 2.1. Diuréza, odběry a vyšetření moče...41 // 2.2. Vyšetření morfologie erytrocytů v moči...46 // 2.3. Ultrasonografické vyšetření v nefrologii...51 // 2.4. Imunologické vyšetření v nefrologii...55 // 2.5. Renální biopsie...59 // 3. DESMOPRESÍN A VYŠETRENIE KONCENTRAČNEJ SCHOPNOSTI OBLIČIEK // (László Kovács, Jan Janda)... 67 // 3.1. Metody vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek..67 // 3.2. Diferenciálna diagnostika polyúrie ...71 // 3.3. Poruchy pocitu smädu...73 // 3.4. Prevencia dilučnej hyponatriémie...77 // 4. ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE U DĚTÍ A DOROSTU // (Tomáš Seeman, Štěpán Rucki, Alexander Kolský)... 83 // 4.1. Vymezení hypertenze u dětí,
nomenklatura...83 // 4.2. Zásady a metodika měření krevního tlaku...84 // 8 // Dětská netrologie // 4.3. Prevalence hypertenze...88 // 4.4. Příčiny hypertenze...88 // 4.4.1. Primární - esenciální hypertenze...89 // 4.4.2. Sekundární hjrpertenze...91 // 4.5. Vyšetření a klinické příznaky hypertenze ...98 // 4.5.1. Anamnéza...99 // 4.5.2. Fyzikální vyšetření...101 // 4.5.3. Laboratorní a přístrojová vyšetření...102 // 4.6. Terapie...104 // 4.6.1. Nefarmakologická terapie...106 // 4.6.2. Farmakologická terapie...109 // Léčba hypertenzní krize...113 // 4.7. Kardiovaskulární rizika hypertenze...115 // 5. INFEKCE MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ // (Jan Janda)... 121 // 5.1. N omenklatura...122 // 5.2. Definice...123 // 5.3. Epidemiologické údaje, incidence a prevalence ...124 // 5.4. Etiologie a patogeneze...125 // 5.5. Klinický obraz...127 // 5.6. Diagnóza...128 // 5.6.1. Fyzikální vyšetření...128 // 5.6.2. Odběr a vyšetření moče...129 // 5.6.3. Pomocná vyšetření - zobrazovací metody...134 // 5.6.4. Diferenciální diagnostika mezi cystitidou // a pyelonefritidou v pediatrické praxi...139 // 5.6.5. Úloha vezikoureterálního refluxu v rámci diagnostiky // a léčby IMG u dětí...140 // 5.7. Terapie...144 // 5.8. Dlouhodobé sledování...148 // 5.9. Prognóza...149 // 6. NEFROTICKÝ SYNDROM U DĚTÍ // (Pavel Geier, Janusz Feber)... 151 // 6.1. Vymezeni pojmu...151 // 6.2. Patogeneze...153 // 6.3. Klinický obraz...155 // 6.4. Laboratorní
nálezy...156 // Další vyšetřovací metody...157 // 6.5. Terapie...158 // 6.6. Prognóza...165 // 7. ENURÉZA A PORUCHY MIKCE // (Josef Gut, Monika Kolská)... 169 // Enuréza versus inkontinence...169 // Incidence pomočování...170 // Anatomicko-fyziologické poznámky...170 // Obsah // 9 // 7.1. Monosymptomatická noční enuréza a její podtypy...171 // 7.2. Inkontinence...181 // Klasifikace podle ICS...181 // Historie terminologie v pediatrii...182 // Klasifikace podle ICCS ...183 // Etiologická klasifikace inkontinence...185 // 7.3. Funkční vyšetření...188 // 7.4. Léčebné postupy u inkontinence a dysfunkční mikce...191 // 7.5. Nezařazené poruchy močení...191 // 8. PORUCHY METABOLISMU LIPIDŮ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM LEDVIN // (Kateřina Konopásková, Peter Szitányi, Jan Janda)... 195 // Rizikové faktoiy aterosklerózy a aterogenní // profil plazmy...196 // Změny lipoproteinů plazmy u onemocnění ledvin...197 // Efekt náhradní léčby dialýzou a transplantací na uremickou // dyslipidémii u dětí...200 // Možnosti terapeutické intervence u renální // dyslipidémie...201 // 9. AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN // (Zdeněk Doležel, Květa Bláhová)...207 // 9.1. Patofyziologie...207 // 9.2. Diagnostická kritéria a diferenciální diagnóza...210 // 9.3. Terapie...211 // Konzervativní léčba...211 // Substituční léčba - dialýza a další eliminační // metody...218 // 9.4. Průběh a prognóza...223 // 10. PERITONEÁLNÍ dialýza v
léčbě chronického selhání LEDVIN U DĚTÍ // (Eva Šimková)...225 // Týpy režimů při peritoneální dialýze...229 // Komplikace perioneální dilýzy...231 // Indikace a kontraindikace...234 // Růst dětí na peritoneální dialýze...235 // Výživa dětí na peritoneální dialýze...235 // Naše zkušenosti s chronickou peritoneální // dialýzou u dětí ...236 // 11. ETICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLÉMY U DĚTÍ S ONEMOCNĚNÍM LEDVIN // (Jan Janda)... 239 // 11.1. Prenatální diagnostika a léčba vrozených anomálií...241 // Kongenitální nefrotický syndrom...242 // Autosomálně recesivní polycystická choroba ledvin...242 // IO___Dětská netrologie // Autosomálně dominantní polycystická choroba // ledvin...243 // Juvenilní (Fanconiho) nefronoftiza...244 // 11.2. Etické problémy v rámci dialyzačně-trans pian tačního // programu u dětí...245 // Dialýza a transplantace u kojenců a batolat...246 // Dialýza a transplantace u mentálně retardovaných // dětí ...248 // Léčba dětí se somatickým hendikepem...250 // Compliance a non-compliance rodiny, resp. dítěte...250 // Adolescenti s chronickým selháním ledvin...251 // Nezařazení dítěte do chronického programu, // ukončení léčby...252 // Dialýza a transplantace u dětí z rozvojových zemí...252 // Živí dárci ledvin...253 // Altruistické a komerční nepříbuzenské dárcovství...254 // Xenotransplantace...255 // ZKRATKY...257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC