Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2006
261 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7262-378-8 (váz.)
Trendy soudobé pediatrie ; sv. 5
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text
000176257
ÚVOD 11 // 1. GENETIKA V NEFROLOGII (Eva Seemanová, Tomáš Seeman) 17 // Základní pojmy 17 // Formy dědičnosti 18 // Klinický význam znalosti dědičnosti onemocnění 18 // Možnosti genové diagnostiky 19 // 1.1. Vrozené vývoj ové vady 21 // 1.2. Cystická onemocnění ledvin 26 // 1.3. Hereditámí a familiárni glomerulopatie 30 // 1.4. Hereditámí tubulopatie 33 // 1.5. Nefropatie při metabolických onemocněních 36 // 1.6. Nefropatie při systémových autoimunitních onemocněních.37 // 1.7. Nefropatie a uropatie v rámci malformačních syndromů 38 // 1.8. Nádory uropoetického traktu 38 // 1.9. Hereditámí uropatie 39 // 2. VYBRANÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V DĚTSKÉ NEFROLOGII (Jiří Dušek, Jan Janda) 41 // 2.1. Diuréza, odběry a vyšetření moče 41 // 2.2. Vyšetření morfologie erytrocytů v moči 46 // 2.3. Ultrasonografické vyšetření v nefrologii 51 // 2.4. Imunologické vyšetření v nefrologii 55 // 2.5. Renální biopsie 59 // 3. DESMOPRESÍN A VYŠETRENIE KONCENTRAČNEJ SCHOPNOSTI OBLIČIEK (László Kovács, Jan Janda) 67 // 3.1. Metody vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek..67 // 3.2. Diferenciálna diagnostika polyúrie 71 // 3.3. Poruchy pocitu smädu 73 // 3.4. Prevencia dilučnej hyponatriémie 77 // 4. ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE U DĚTÍ A DOROSTU (Tomáš Seeman, Štěpán Rucki, Alexander Kolský) 83 // 4.1. Vymezení hypertenze u dětí, nomenklatura 83 // 4.2. Zásady a metodika měření krevního tlaku 84 // 4.3. Prevalence hypertenze 88 // 4.4. Příčiny hypertenze 88 // 4.4.1. Primární - esenciální hypertenze 89 // 4.4.2. Sekundární hjrpertenze 91 // 4.5. Vyšetření a klinické příznaky hypertenze 98 // 4.5.1. Anamnéza 99 // 4.5.2. Fyzikální vyšetření 101 // 4.5.3. Laboratorní a přístrojová vyšetření 102 // 4.6. Terapie 104 // 4.6.1. Nefarmakologická terapie 106 //
4.6.2. Farmakologická terapie 109 // Léčba hypertenzní krize 113 // 4.7. Kardiovaskulární rizika hypertenze 115 // 5. INFEKCE MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ (Jan Janda) 121 // 5.1. N omenklatura 122 // 5.2. Definice 123 // 5.3. Epidemiologické údaje, incidence a prevalence 124 // 5.4. Etiologie a patogeneze 125 // 5.5. Klinický obraz 127 // 5.6. Diagnóza 128 // 5.6.1. Fyzikální vyšetření 128 // 5.6.2. Odběr a vyšetření moče 129 // 5.6.3. Pomocná vyšetření - zobrazovací metody 134 // 5.6.4. Diferenciální diagnostika mezi cystitidou // a pyelonefritidou v pediatrické praxi 139 // 5.6.5. Úloha vezikoureterálního refluxu v rámci diagnostiky // a léčby IMG u dětí 140 // 5.7. Terapie 144 // 5.8. Dlouhodobé sledování 148 // 5.9. Prognóza 149 // 6. NEFROTICKÝ SYNDROM U DĚTÍ (Pavel Geier, Janusz Feber) 151 // 6.1. Vymezeni pojmu 151 // 6.2. Patogeneze 153 // 6.3. Klinický obraz 155 // 6.4. Laboratorní nálezy 156 // Další vyšetřovací metody 157 // 6.5. Terapie 158 // 6.6. Prognóza 165 // 7. ENURÉZA A PORUCHY MIKCE (Josef Gut, Monika Kolská) 169 // Enuréza versus inkontinence 169 // Incidence pomočování 170 // Anatomicko-fyziologické poznámky 170 // 7.1. Monosymptomatická noční enuréza a její podtypy 171 // 7.2. Inkontinence 181 // Klasifikace podle ICS 181 // Historie terminologie v pediatrii 182 // Klasifikace podle ICCS 183 // Etiologická klasifikace inkontinence 185 // 7.3. Funkční vyšetření 188 // 7.4. Léčebné postupy u inkontinence a dysfunkční mikce 191 // 7.5. Nezařazené poruchy močení 191 // 8. PORUCHY METABOLISMU LIPIDŮ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM LEDVIN (Kateřina Konopásková, Peter Szitányi, Jan Janda) 195 // Rizikové faktoiy aterosklerózy a aterogenní profil plazmy 196 // Změny lipoproteinů plazmy u onemocnění ledvin 197 //
Efekt náhradní léčby dialýzou a transplantací na uremickou dyslipidémii u dětí 200 // Možnosti terapeutické intervence u renální dyslipidémie 201 // 9. AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN (Zdeněk Doležel, Květa Bláhová) 207 // 9.1. Patofyziologie 207 // 9.2. Diagnostická kritéria a diferenciální diagnóza 210 // 9.3. Terapie 211 // Konzervativní léčba 211 // Substituční léčba - dialýza a další eliminační metody 218 // 9.4. Průběh a prognóza 223 // 10. PERITONEÁLNÍ DIALÝZA V LÉČBĚ CHRONICKÉHO SSELHÁNÍ LEDVIN U DĚTÍ (Eva Šimková) 225 // Týpy režimů při peritoneální dialýze 229 // Komplikace perioneální dilýzy 231 // Indikace a kontraindikace 234 // Růst dětí na peritoneální dialýze 235 // Výživa dětí na peritoneální dialýze 235 // Naše zkušenosti s chronickou peritoneální // dialýzou u dětí 236 // 11. ETICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLÉMY U DĚTÍ S ONEMOCNĚNÍM LEDVIN (Jan Janda) 239 // 11.1. Prenatální diagnostika a léčba vrozených anomálií 241 // Kongenitální nefrotický syndrom 242 // Autosomálně recesivní polycystická choroba ledvin 242 // IO___Dětská netrologie // Autosomálně dominantní polycystická choroba // ledvin 243 // Juvenilní (Fanconiho) nefronoftiza 244 // 11.2. Etické problémy v rámci dialyzačně-trans pian tačního // programu u dětí 245 // Dialýza a transplantace u kojenců a batolat 246 // Dialýza a transplantace u mentálně retardovaných // dětí 248 // Léčba dětí se somatickým hendikepem 250 // Compliance a non-compliance rodiny, resp. dítěte 250 // Adolescenti s chronickým selháním ledvin 251 // Nezařazení dítěte do chronického programu, // ukončení léčby 252 // Dialýza a transplantace u dětí z rozvojových zemí 252 // Živí dárci ledvin 253 // Altruistické a komerční nepříbuzenské dárcovství 254 // Xenotransplantace 255 // Zkratky 257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC