Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 2005
164 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7262-283-8 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 145-151 a rejstřík
000176260
___5 // Obsah // Obsah...g // Přehled použitých zkratek...g // Úvod...15 // 1. Základní pojmy...15 // 2. Načasování propuštění novorozence do domácí péče...17 // 2.1. Propuštění donošeného novorozence...17 // 2.2. Propuštění nedonošeného dítěte do domácí péče...19 // 3. Postavení pediatra v péči o nedonošené dítě.i...23 // 4. Posouzení prognózy nedonošeného dítěte při převzetí // do péče praktickým pediatrem...25 // 5. Chronologický a korigovaný věk...29 // 6. Propouštčcí zpráva...31 // 7. Morbidita, rehospitalizace, mortalita...33 // 8. Vztah mezi porodní vahou a stupněm nedonošenosti // a jeho důsledky... 3 // 8.1. Nedonošené děti s porodní vahou přiměřenou // gestačnímu věku... 37 // 8.2. Intrauterinní růstová retardace, hypotrofie... 39 // 9. Vývoj váhy, růst... 43 // 10. Výživa nedonošeného dítěte...?...äi // 10.1. i\ojem...31 // 10.2. Kojení s fortifikací...32 // 10.3. Umělá výživa...34 // 10.4. Dodatky mléčné výživy...38 // 11. Ikterus...59 // 12. Očkování...63 // 13. Následky nedonošenosti a některých dalších neonatálních // patologií z hlediska jednotlivých orgánových systémů.65 // 13.1. Dechové problémy nedonošených dětí...65 // 13.1.1. Tranzientní tachypnoe novorozence...65 // 6 / Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra // 13.1.2. Syndrom respirační tísně a jeho komplikace...6g // 13.1.3. Bronchopulmonální dysplazie...69
// 13.1.4. Apnoe...73 // 13.1.5. Syndrom aspirace mekonia...75 // 13.1.6. Asthma bronchiale, respirační infekce...7g // 13.1.7. Závislost na kyslíku, tracheostomii nebo dechové // podpoře...76 // 13.1.8. Souhrn...76 // 13.2. Syndrom náhlého úmrtí kojence...77 // 13.3. Oběhové problémy...77 // 13.3.1. Bradykardie...77 // 13.3.2. Perzistující tepenná dučej...78 // 1.3.3.3. Perzistující plieni hypertenze...80 // 13.4. Dlouhodobé postižení CNS...81 // 13.4.1. Intraventrikulární krvácení...81 // 13.4.2. Periventrikulární leukomalacie...82 // 13.4.3. Perinatální asfyxie...86 // 13.4.4. Encefalitida, meningitida...88 // 13.4.5. Hydrocefalus...89 // 13.4.6. Jiná postižení CNS...91 // 13.4.7. Křeče...91 // 13.5. Gastrointestinální trakt, genitál...95 // 13.5.1. Nekrotizující enterokolitida...95 // 13.5.2. Gastroezofageální reflux...96 // 13-5-3- Zácpa...97 // 13.5.4. Syndrom krátkého střeva...97 // iS-S-S- Kýty...98 // 13.5.6. Opožděný descensus varlat...98 // 13-5-7- Cirkumcize...99 // 13.6. Oči...99 // 13.6.1. Retinopatie nedonošených...99 // 13.6.2. Ostatní oční vady...102 // 13.7. Sluch...102 // 13.8. Vylučovací systém...103 // 13.9. Krev...104 // 13.9.1. Anémie...104 // 13.9.2. Neutropenie...107 // 13.9.3. Koagulační poruchy a trombocytopenie...107 // 13.10. Kostní metabolismus, osteopenie...109 // 13.11. Cévní řečiště, následky opakovaných kanylací...111 // 13.12. Nemoc z kyslíkových radikálů...112 // 13.13. Metabolické
vady...112 // 14. Dítě matky s diabetes mellitus...11g // 15. Imunita, infekce...117 // Obsah / 7 // ig.i. Vývoj imunity u plodu, novorozence, kojence a dítěte.117 // ig.2. Infekce specifické pro novorozenecký věk s důsledky // pro pozdější období...119 // 15.5. Infekce kojeneckého a batolecího věku častější // u nedonošených...122 // 16. Chování nedonošených dětí...123 // 17. Psychologické problémy nedonošených dětí, // LMD, ADHD...125 // 18. Dlouhodobý vývoj nedonošených dětí...127 // 18.1. Dětská mozková obrna u nedonošených...129 // 19. Nedonošené dítě a pediatrická intenzivní péce...131 // 20. Centra dlouhodobé péče o postižené děti, // informační zdroje...133 // 21. Souhrn...133 // 22. Závěr...141 // Poděkování...143 // Literatura... 143 // Rejstřík...153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC