Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oeconomica, 2005
228 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-245-0998-9 (brož.)
Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
Obsahuje tabulky a grafy
Bibliografie na s. 224-228, bibliografické odkazy
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
000176409
UVOĎ // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•t // 1. ZDRAVÍ A JEHO EKONOMICKÉ ASPEKTY // »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t« // 5 // 8 // 1.1 Vymezení pojmů...8 // 1.1.1 Zdraví... 8 // 1.1.2 Péče o zdraví...13 // 1.1.3 Zdravotní péče...22 // 1.1.4 Zdravotnické služby... 29 // 2. ZDRAVOTNÍ POLITIKA - VÝCHODISKA, HISTORIE A SOUČASNOST...33 // 2.1 Teorie hodnot jako východisko zdravotní politiky...33 // 2.2 ZÁKLADY SOCIÁLNĚ - EKONOMICKÉHO POJETÍ ZDRAVÍ...38 // 2.3 Zdravotní péče jako soukromý i veřejný zájem...46 // 2.4 Předpoklady realizace zdravotní politiky...50 // 2.5 Definování cílů státní zdravotní politiky...54 // 3. DVĚ KONCEPCE V TEORII STÁTU IMPLIKUJÍ RŮZNÁ KRITÉRIA EFEKTIVNOSTI...57 // 3.1 PaRETOVO OPTIMUM EFEKTIVNOSTI, VYLOUČENÍ ZE SPOTŘEBY...60
// 3.2 Grossmanova a Culyerova teorie a spotřební chování...80 // 3.3 Zdraví jako veřejný zájem, Marshallovo kritérium efektivnosti a úloha státu v péči o zdraví.83 // 4. ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM (SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE)...90 // 4.1 Zdravotnický systém a jeho subjekty...94 // 4.1.1 Poskytovatelé zdravotní péče...97 // 4. l .2 Pacienti a jejich suverenita...100 // 4.1.3 Financující subjekty a jejich funkce (plátci)...101 // 4.2 ÚLOHA STÁTU - VYTVÁŘENÍ parametrického prostředí...107 // 4.2.1 Parametry zdravotnického systému...109 // 4.2.2 Parametrické prostředí, selhávání státní správy...117 // 4.3 Regulační mechanizmy v solidárních systémech...122 // 5. TYPOLOGIE ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ // // 139 // 5.1 Krystalizace třídících znaků TYPOLOGIE XX. STOLETÍ...139 // 5.2 Fenomény nové strategie zdravotní politiky po 2. sv. válce...146 // 5.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ XX. STOLETÍ...153 // 5.3.1 Tržní model zdravotnictví...!...154 // 5.3.1.1 Charakteristické znaky tržního modelu...154 // 5.3.1.2 Praxe a účinnost...155 // 5.3.1.3 Problémy tržního modelu...162 // 5.3.2 Model na Beveridgeovských principech...162 // 5.3.2.1 Charakteristické znaky modelu...163 // 5.3.2.2 Praxe a účinnost...164 // 5.3.2.3 Problémy modelu...166 // 5.3.3 Model na Bismarckovských principech...168 // 5.3.3.1 Charakteristické znaky modelu...169 // 5.3.3.2 Praxe a účinnost...170 // 5.3.3.3 Problémy modelu...171
// 5.4. PŘEKONÁVÁNÍ TRADIČNÍ TYPOLOGIE...173 // 6. PRAXE V ČR...177 // 6.1 Zdravotnická zařízení v České republice...179 // 6.2 Financující subjekty a jejich funkce ve zdravotnickém systému...192 // 6.3 VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - ZDROJ FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR...194 // 6.4 ZDRAVOTNÍ PÉČE HRAZENÁ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ...201 // 6.5 Regulační mechanizmy VZP ČR...205 // 6.6 Léková politika...206 // 6.6.1 Léky jako specifický druh zboží...207 // 6.6.2 Zákon o léčivech...208 // 6.6.3 Analýza výdajů na léky...210 // 3 // 6.6.4 Regulace výdajů na léky v České republice...213 // 6.6.5 Registrace léCivých přípravků...217 // 6.6.6. Ovlivňování lékařů...218 // Přílohy...220 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC