Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

řeč těla (@@20121107-16:55:50@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(21.6) Půjčeno:150x 
BK
EB
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2009
319 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-387-1 (váz.)
ISBN 978-80-262-0235-6 (online ; pdf)
ISBN 802620235X (ebook)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Určeno studentům psychologie, studentům sociálně-vědních fakult, mediálních studií, komunikačních věd, novinářům, manažerům a dalším zájemcům
Popsáno podle tištěné verze
000176428
ČÁST I -- Obecná analýza lidské komunikace -- 1 Základní pojmy -- 1.1 Vymezení lidské komunikace -- 1.1.1 Tradiční definice -- 1.1.2 Předmět psychologie lidské komunikace -- 1.1.3 Pochybnosti o definicích -- 1.2 Účel lidského komunikování a motivace k němu -- 1.2.1 Funkce komunikování -- 1.2.2 Motivace ke komunikaci -- 1.3 Komunikační kontext -- 1.3.1 Vnitřní a vnější kontext komunikace -- 1.3.2 Druhy mezilidské komunikace podle prostředí a role -- 1.3.3 Agování -- 1.4 Kontextové modality -- 1.4.1 Modalita významu (závažnosti) pro mluvčího a adresáta -- 1.4.2 Modalita systémového (situačního) rámce -- 1.4.3 Modality vztahové -- 1.4.4 Vliv hlubších psychických vrstev na dojem z člověka -- 1.4.5 Centrální rysy -- 1.5 Komunikační kompetence -- 1.6 Způsoby komunikace -- 1.7 Zpráva: od záměru po přijetí -- 1.7.1 Tři stupně každé zprávy -- 1.7.2 Přijímání a dekódování -- 1.7.3 Podprahové vnímání jako součást příjmu zpráv -- 1.8 Komunikační manévry a taktiky -- 1.8.1 Komunikační manévr -- 1.8.2 Diskvalifikování -- 1.8.3 Mystifikace -- 1.8.4 Paradoxní komunikace a dvojná vazba -- 1.8.5 Sugerování -- Literatura k další četbě -- 2 Před komunikací: konstrukty o sobě a o světě -- 2.1 Zájem filozofie o podmínky našeho poznávání -- 2.1.1 Teorie asimilace, kognitivní disonance -- a základní atribuční chyba -- 2.1.2 „Opory rozumu" -- 2.2 Kognitivní východiska při komunikaci
-- 2.2.1 Schémata -- 2.3 Některé další koncepty kognitivní a sociální psychologie -- 2.3.1 Osobní konstrukty -- 2.3.2 Představa o vlastní zdatnosti -- 2.3.3 Vliv druhých osob na naše chování -- 2.4 Stereotypy -- Literatura k další četbě -- 3 Teorie neverbální komunikace -- 3.1 Úvod -- 3.2 Základní teze -- 3.2.1 Osvojování neverbální citlivosti v procesu učení -- 3.2.2 Nelze nekomunikovat a míra neverbální exprese -- 3.2.3 Mnohovýznamovost neverbálního signálu -- 3.2.4 Hlavní situační aspekty -- 3.2.5 Kulturní a rodová (genderová) specifika -- 3.2.6 Uvědomované a neuvědomované signály -- 3.2.7 Tendence dělat se lepším -- 3.2.8 Různé funkce neverbálního komunikování -- 3.2.9 Základní emoce -- 3.2.10 Kontrola emočních signálů -- 3.3 Některá známá zjištění o neverbální komunikaci člověka -- 3.4 Emočně inteligentní neverbální projev -- 3.5 Neverbální projevy v terapeutickém kontextu -- 3.6 Spekulativní interpretace neverbálních projevů -- 3.6.1 Interpretace podobné a nepodobné -- 3.6.2 Analýza T.Kahlera -- 3.6.3 Psychologická rizika spekulativních výkladů Literatura k další četbě -- 4 Analýza slovní komunikace -- 4.1 Úvod -- 4.2 Základní teze -- 4.2.1 Denotace a konotace -- 4.2.2 Důležitost společného jazyka -- 4.2.3 Egocentrická a sociocentrická mluva -- 4.2.4 Doprovodné znaky slovní komunikace -- 4.2.5 Způsoby mluvy -- 4.2.6 Odlišnosti v mluvě mužů a žen -- 4.3 Vývoj
slovního komunikování -- 4.3.1 Fáze v osvojování si jazyka -- 4.3.2 Rozvoj slovní zásoby -- 4.4 Dialog, rozhovor, konverzace -- 4.4.1 Náplň rozhovoru -- 4.4.2 Smysl konverzace -- 4.4.3 Analýzy konverzací -- 4.5 Aktivní a empatické naslouchání -- 4.6 Analýza komunikační události -- 4.6.1 Záměr a jeho dekódování -- 4.6.2 Oblast nevyslovitelného -- 4.7 Promluvové jednotky -- 4.7.1 Promluvy popisné a uskutečňující -- 4.7.2 Způsoby dotazování -- 4.7.3 Dvojsmyslné promluvy -- 4.7.4 Eufemismy -- 4.7.5 Implikace -- 4.8 Psychologické zvláštnosti mobilní komunikace -- Literatura k další četbě -- 5 Vytváření skutečnosti komunikací -- 5.1 Úvod -- 5.2 Vytváření, nebo zrcadlení? -- 5.3 Příklady vytváření skutečnosti -- 5.3.1 Politicky korektní jazyk -- 5.3.2 Vědecký a odborný „folklor" -- 5.3.3 Komentování -- 5.3.4 Odlišná gramatika vyvolá odlišné vnímání světa -- 5.3.5 Vytváření představ o skutečnosti humorem -- 5.4 Vztah myšlení a jazyka -- 5.4.1 Nuance slovní zásoby -- 5.4.2 Smíšené jazyky -- 5.5 Slang: sociální a psychologický smysl speciálního jazyka -- 5.6 Zapůsobit cizími slovy a odbornými výrazy -- 5.6.1 Rostoucí vliv angličtiny ve slovním komunikování -- Literatura k další četbě -- 6 Psychologické aspekty masmediální komunikace -- 6.1 Úvod -- 6.2 Psychologické rysy masové komunikace -- 6.3 Vybrané pojmy -- 6.3.1 Informace v masovém médiu -- 6.3.2 Zábavné informace --
6.3.3 Deskripce a preskripce -- 6.3.4 Persuaze, manipulativní nátlak, propaganda -- 6.3.5 Nositelé témat a názorové autority -- 6.3.6 Důvěryhodnost -- 6.3.7 „Band-wagon" efekt -- 6.3.8 Rozšiřování hlavního proudu a spirála mlčení -- 6.3.9 Nábor ování -- 6.4 Skupina jako médium mezi produktorem a adresátem -- 6.5 Transparentní komuniké nositel sdělení masovému publiku. Literatura k další četbě -- ČÁST II -- Speciální rozbory lidského komunikování -- 7 Lidská komunikace v pojmech teorie her -- 7.1 Úvod -- 7.2 Teze -- 7.3 Vybrané pojmy -- 7.3.1 Hra jednoho hráče -- 7.3.2 Komunikace jako hra s nulovým součtem -- 7.3.3 Hra s nenulovým součtem -- 7.3.4 Hra se smíšenou motivací -- 7.3.5 Teorie kolektivní volby -- 7.3.6 Vězňovo dilema -- Literatura k další četbě -- 8 Lidská komunikace podle transakční analýzy -- 8.1 Úvod -- 8.2 Specifičnost transakční analýzy -- 8.3 Ego-stavy -- 8.4 Transakce -- 8.4.1 Skryté transakce -- 8.5 Scénář a mini-scénář: vzorce řídící komunikaci -- 8.5.1 Klatby, poháněče a svolení -- 8.5.2 Mini-scénář -- 8.6 Hry podle transakční analýzy -- 8.6.1 Základní teze -- 8.6.2 Definice hry -- 8.6.3 G-rovnice -- 8.6.4 Užitek ze hry -- 8.6.5 Existenciální potvrzení pozice OK -- Literatura k další četbě -- 9 Komunikace v dalších psychologických směrech -- 9.1 Systémový a systemický přístup -- 9.1.1 Komunikace jako součást systému, -- systém jako produkt komunikace
-- 9.1.2 Teze systémových přístupů -- 9.1.3 Vymezování kontextu -- 9.1.4 Vzorce (patterns) -- 9.1.5 Komunikace významů -- 9.1.6 Ekvifinalita v systému -- 9.1.7 Z historie systémového přístupu -- 9.1.8 Zpětná vazba -- 9.2 Analýza komunikace vycházející z neurolingvistického programování -- 9.2.1 Vnitřní mapy -- 9.2.2 Změna rámce -- 9.3 Rogersův přístup zaměřený na člověka -- 9.3.1 Teze -- 9.3.2 Umět se vcítit -- 9.3.3 Akceptace -- 9.3.4 Autenticita -- 9.3.5 Škála empatie -- 9.3.6 Zásady pro komunikaci -- Literatura k další četbě -- 10 Pře sofistiky a rétorské filozofie: inspirace ze starověku -- 10.1 Zájem o ústní komunikaci -- 10.2 Sofistika -- 10.3 Rétorika -- 10.3.1 Definice rétoriky -- 10.3.2 Představy o rétorice ve starověkém Řecku -- 10.3.3 Římská rétorika: návaznost i opozice -- 10.4 Kritika řečnictví -- Literatura k další četbě -- 11 Zdravá komunikace -- 11.1 Úvod -- 11.2 Charakteristiky zdravé komunikace -- 11.2.1 Bezprostřednost reakce -- 11.2.2 Kognitivní přizpůsobování -- 11.2.3 Zájem o druhého -- 11.2.4 Reciprocita -- 11.2.5 Humor -- 11.2.6 Třikrát ne -- 11.2.7 Podpora vývoje a flexibility -- 11.2.8 Konzistence interakcí -- 11.2.9 Uvolnění -- 11.3 Pozitivní komunikace -- 11.4 Kritéria psychického zdraví -- 11.4.1 Vlastnosti zdravě komunikujícího jedince -- 11.5 Komunikace jako způsob adaptace ve společnosti -- 11.6 Asertivní komunikace a její pravidla -- 11.6.1 Z historie
asertivity -- 11.6.2 Teze -- 11.6.3 Šest základních technik -- 11.6.4 Desatero asertivních práv -- 11.6.5 Současné tréninkové postupy -- 11.7 Příbuzné teorie a nácviky dovedností -- 11.7.1 Abhidhammický trénink jako kultivace přátelství Literatura k další četbě -- 12 Poruchy v interpersonální komunikaci -- 12.1 Úvod -- 12.2 Poruchy komunikace související s duševní poruchou osobnosti -- 12.2.1 Poruchy komunikace způsobené závažnou poruchou či duševním onemocněním -- 12.2.2 Neurotická komunikace -- 12.2.3 Narcistní komunikace (centrovaná na sebe) -- 12.2.4 Autistická komunikace -- 12.2.5 Vulgární a nekrofilní komunikace -- 12.3 Poruchy komunikace související s poruchami myšlení -- 12.4 Abnormální komunikace v abnormálních podmínkách -- 12.5 Poruchy v intrapsychické komunikaci (dysfunkční myšlenky) -- 12.6 Komunikace ve stresu -- Literatura k další četbě -- 13 Terapeutická a pomáhající komunikace -- 13.1 Základní vodítka pro komunikaci s pacientem -- 13.1.1 Raport -- 13.1.2 Terapeutova komunikace pod drobnohledem pacienta -- 13.2 Co terapeuticky působí -- 13.3 Rizika v terapeutické komunikaci -- 13.4 Komunikace v psychoterapii ze systemického pohledu -- 13.4.1 Nebát se zpočátku nevědět nic -- 13.4.2 Vyhýbání se negativním formulacím -- 13.4.3 Druhy terapeutických otázek -- Literatura k další četbě -- 14 Psychologické proměny komunikace v prostředí internetu -- 14.1 Specifika virtuální
komunikace -- 14.2 Podoby a projevy disinhibice -- 14.2.1 Od anonymity k autonomně řízené anonymitě -- 14.2.2 Solipsismus -- 14.2.3 Disociační stavy -- 14.3 Specifické rysy komunikace v prostředí internetu -- 14.3.1 Multiplicita: komunikace s více lidmi najednou -- 14.3.2 Okamžitost komunikování a výhoda času na rozmyšlenou -- 14.3.3 Povrchnost -- 14.3A Potřeba sdružovat se -- (příklad svěřování se s mentální anorexií) -- 14.4 Výuka on-line -- 14.5 Jazykové proměny -- 14.5.1 Zjednodušené a záměrně deformované vyjadřování -- 14.5.2 Analogový žargon: -- šifrování emocí a neverbální sdělování -- 14.5.3 Převracení lineární posloupnosti a diskuse na internetu -- 14.6 Výhody -- Literatura k další četbě -- 15 Metakomunikace aneb Co se děje přitom, když druhý člověk mluví -- 15.1 Definice -- 15.1.1 Dvě roviny metakomunikace -- 15.1.2 Druhy metakomunikace -- 15.2 Proč je těžké pozorně vnímat přednášku? -- 15.3 Pozitivní stránka metakomunikace -- 15.4 Prolínání s komunikací -- 15.5 Příklad na závěr -- Literatura k další četbě
(OCoLC)1013877375
cnb001851037

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC