Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
V Brně : Doplněk, 2009
382 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7239-107-0 (váz.)
Popsáno podle 3. dotisku opraveného vydání, rok původního vydání neuveden
000176434
OBSAH // PŘEDMLUVA ... 5 // OBSAH... 8 // 0. ÚVOD 11 // 0.1. Psychologie osobnosti ... 12 // 0.2. Teorie vrstev osobnosti ... 17 // 0.3. Náš model vrstev duševního dění osobnosti... 22 // 1. VRSTVA DUŠEVNÍCH PROCESU // V BEZPROSTŘEDNÍM KONTAKTU S REALITOU 27 // 1.1. Poznávací procesy ...31 // 1.1.1. Schopnosti ... 32 // 1.1.2. Vědomí a pozornost ... 33 // 1.1.3. Čivost a vnímání ... 37 // 1.1.4. Krátkodobá paměť ... 39 // 1.1.5. Verbálni a názorné myšlenkové operace ... 43 // 1.2. City ...51 // 1.2.1. Emocionalita ... 52 // 1.2.2. Psychofyziologická složka emocionality ... 54 // 1.2.3. Výrazová složka emocionality ... 58 // 1.2.4. Emoce, motivace a osobnost ... 61 // 1.3. Chtění ...69 // 1.3.1. Východiska konativního zaměření ... 70 // 1.3.2. Volní procesy ... 76 // 1.3.3. Osobnost a volní jednání...82 // 1.3.4. Frustrace a frustrační tolerance ... 85 // 8 // 2. VRSTVA SOCIÁLNÍMI VLIVY UTVÁŘENÝCH PŘÍSTUPŮ K REALITĚ 91 // 2.1. Nabývání vědomostí a dovedností ... 95 // 2.1.1. Dlouhodobá paměť a učení ... 96 // 2.1.2. Psychologie učení... 101 // 2.1.3. Samostudium ... 108 // 2.2. Formování postojů ...115 // 2.2.1. Pojem a funkce postoje... 116 // 2.2.2. Teorie formování postojů ... 123 // 2.2.3. Postoje a chování... 127 // 2.3. Osvojování vzorců chování ... 137 // 2.3.1. Společenské normy, pozice a role ... 138 // 2.3.2. Racionálně-sociální aspekty role ... 143 // 2.3.3. Role a osobnost ... 149
// 2.3.4. Některé aspekty dynamiky sociální interakce... 155 // 3. VRSTVA SEBEUTVÁŔEJÍCÍCH // A SEBEPROSAZUJÍCÍCH TENDENCÍ VLASTNÍHO JÁ 161 // 3.1. Vědomí vlastní individuality ...169 // 3.1.1. Kognitivní koncepce vědomí Já ... 170 // 3.1.2. Kognitivní přístupy k sebepoznávání ... 177 // 3.2. Subjektivní sebeposuzování ... 187 // 3.2.1. Proměny pojetí člověka... 188 // 3.2.2. Sebepojetí... 192 // 3.2.3. Sebehodnocení ...-... 212 // 3.3. Sebeuskutečňování ...225 // 3.3.1. Některé koncepce a obecné aspekty sebeuskutečňování 226 // 3.3.2. Seberozvíjení a zájmy ... 231 // 3.3.3. Sebeuplatňování a profesionální orientace ... 243 // 9 // 4. VRSTVA EXISTENCIÁLNÍCH // A SEBEPŘESAHUJÍCÍCH ASPEKTŮ OSOBNOSTI 259 // 4.1. Integrace znalostí o světě ...267 // 4.1.1. Vzdělanost ... 268 // 4.1.2. Rozhodování a tvořivost ... 275 // 4.2. Harmonizace obrazu světa ... 293 // 4.2.1. Imaginativně-emotivní funkce... 294 // 4.2.2. Moudrost ... 311 // 4.3. Životní teleologie ... 331 // 4.3.1. Hodnoty ... 332 // 4.3.2. Charakter ... 358 // ZÁVĚR ... 371 // ZÁKLADNÍ POUŽITÁ LITERATURA ... 372 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC