Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

sbírka úloh do matematiky (@@20121107-15:24:36@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ekopress, 2009
298 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86929-53-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 297-298
000176440
1. Množiny, logika, zobrazení, reálné funkce jedné reálné proměnné, inverzní funkce -- 1.1 Množiny a logika -- 1.2 Základní číselné množiny -- 1.3 Zobrazení -- 1.4 Reálné funkce jedné reálné proměnné, elementární funkce, inverzní funkce. Cvičení 1 s výsledky -- 2. Lineární algebra -- 2.1 Lineární kombinace vektorů -- Cvičení 2.1 s výsledky -- 2.2 Lineární závislost a nezávislost vektorů -- Cvičení 2.2 s výsledky -- 2.3. Hodnost matice -- Cvičení 2.3 s výsledky -- 2.4 Soustavy lineárních rovnic -- Cvičení 2.4 s výsledky -- 2.5 Skalární součin -- Cvičení 2.5 s výsledky -- 2.6 Maticové operace -- Cvičení 2.6 s výsledky -- 2.7 Inverzní matice -- Cvičení 2.7 s výsledky -- 2.8 Determinanty -- Cvičení 2.8 s výsledky -- 3. Limita posloupnosti a funkce, spojitost funkce -- 3.1 Limita posloupnosti -- Cvičení 3.1 s výsledky -- 3.2 Limita funkce -- Cvičení 3.2 s výsledky -- 3.3 Spojitost funkce -- Cvičení 3.3 s výsledky -- 4. úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí -- jedné reálné proměnné -- 4.1 Derivace funkce v bodě -- Cvičení 4.1 s výsledky -- 4.2 Vztah mezi derivací a spojitostí funkce v bodě -- Cvičení 4.2 s výsledky -- 4.3 Derivace funkce v intervalu -- Cvičení 4.3 s výsledky -- 4.4 Derivace algebraických operací -- Cvičení 4.4 s výsledky -- 4.5 Derivace složené funkce -- Cvičení 4.5 s výsledky -- 4.6 Derivace vyšších řádů -- Cvičení 4.6 s výsledky -- 4.7
Diferenciál funkce -- Cvičení 4.7 s výsledky -- 4.8 Výpočet limit, 1’Hospitalovo pravidlo -- Cvičení 4.8 s výsledky -- 4.9 Význam první derivace pro průběh funkce -- Cvičení 4.9 s výsledky -- 4.10 Lokální extrémy -- Cvičení 4.10 s výsledky -- 4.11 Absolutní extrémy -- Cvičení 4.11 s výsledky -- 4.12 Význam druhé derivace pro průběh funkce, funkce konkávní a konvexní, -- inflexní body funkcí -- Cvičení 4.12 s výsledky -- 4.13 Průběh funkce -- Cvičení 4.13 s výsledky -- 5. úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí -- dvou reálných proměnných -- 5.1 Úvodní poznámky -- 5.2 Množiny v R2 -- 5.3 Definiční obory reálných funkcí dvou reálných proměnných -- Cvičení 5.3 s výsledky -- 5.4 Limita posloupnosti v R? -- 5.5 Limita funkce -- 5.6 Spojitost funkce -- Cvičení 5.6 s výsledky -- 5.7 Parciální derivace prvního a druhého řádu -- Cvičení 5.7 s výsledky -- 5.8 Hladké funkce -- Cvičení 5.8 s výsledky -- 5.9 Lokální extrémy funkcí dvou proměnných -- Cvičení 5.9 s výsledky -- 5.10 Vázané extrémy funkcí dvou proměnných -- Cvičení 5.10 s výsledky -- 6. Integrály -- 6.1 Primitivní funkce, neurčitý integrál -- Cvičení 6.1 s výsledky -- 6.2 Integrály jednoduchých typů racionálních funkcí, kde v čitateli je polynom -- nejvýše prvního stupně a ve jmenovateli je polynom druhého stupně -- Cvičení 6.2 s výsledky -- 6.3 Určitý integrál -- Cvičení 6.3 s výsledky --
6.4 Nevlastní integrály -- Cvičení 6.4 s výsledky -- 6.5 Geometrická interpretace určitého integrálu -- 7. Diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice prvního a druhého řádu s konstantními koeficienty -- 7.1 Diferenciální rovnice prvního řádu, separace proměnných -- Cvičení 7.1 s výsledky -- 7.2 Homogenní lineární diferenciální rovnice prvního řádu -- s konstantními koeficienty -- Cvičení 7.2 s výsledky -- 7.3 Homogenní lineární diferenciální rovnice druhého řádu -- s konstantními koeficienty -- Cvičení 7.3 s výsledky -- 7.4 Lineární diferenciální rovnice prvního řádu se speciální pravou stranou. Cvičení 7.4 s výsledky -- 7.5 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu se speciální pravou stranou. Cvičení 7.5 s výsledky -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC