Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005
206 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7013-429-1 (brož)
Obsahuje bibliografii na s. 204-205
000176443
OBSAH // Úvod, pokyny pro studující’... 5 // 1. Systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR... 7 // 1.1. Obecná teorie systémů... 7 // 1.2. Systém péče o zdraví a zdravotnictví ČR... 15 // 1.2.1. Zvláštní znaky systému péče o zdraví a zdravotnictví.. 17 // 1.3. Ekonomika péče o zdraví... 23 // 1.4. Ekonomika zdravotnictví... 31 // 1.4.1. Funkce státu v ekonomice zdravotnictví ČR... 31 // 1.4.2. Poptávka a nabídka ve zdravotnictví... 40 // 2. Právní rámec pro poskytování zdravotnické péče v ČR... 47 // 2.1. Právnické a fyzické osoby ve zdravotnictví... 47 // 2.1.1. Fyzické osoby ve zdravotnictví... 48 // 2.1.2. Obchodní společnosti... 53 // 2.1.3. Příspěvkové organizace... 57 // 2.1.4. Sdružení (sdružení praxO... 58 // 2.2. Zdravotní pojištění a funkce zdravotních pojišťoven... 62 // 2.2.1. Zdravotní pojištění... 62 // 2.2.2. Zdravotní pojišťovny... 64 // 3. Financování zdravotnictví... 68 // 3.1. Ambulantní zdravotní péče... 69 // 3.1.1. Praktičtí lékaři... 69 // 3.1.2. Ambulantní specialisté (odborní lékaři)... 72 // 3.1.3. Komplementy: laboratoře a RTG... 73 // 3.1.4. Stomatologická péče... 75 // 3.1.5. Fyzioterapie v ambulantních zdravotnických zařízeních // + homecare... 76 // 3.1.6. Lékařská služba první pomoci... 76 // 3.1.7. Zdravotnická záchranná služba... 77 // 3.1.8. Zdravotní doprava... 77 // 3.2. Akutní lůžková péče... 79 // 3.2.1. Financování nemocnic...
79 // 3.2.2. Financování systémem DRG... 82 // 3.3. Financování lékáren a léků... 83 // 4. Ekonomika zdravotnického zařízení... 89 // 4.1. Majetek zdravotnického zařízení... 91 // 3 // i // 4.1.1. Oběžný majetek... 93 // 4.1.2. Dlouhodobý majetek... 96 // 4.1.3. Odpisy dlouhodobého majetku... 97 // 4.2. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnického zařízeni’... 107 // 4.3. Kalkulace a rozpočty ve zdravotnictví... 116 // 4.4. Účetnictví a daňová evidence... 122 // 4.4.1. Funkce účetnictví... 124 // 4.4.2. Obecná pravidla účetnictví... 125 // 4.4.3. Obecné účetní zásady... 129 // 4.4.4. Podvojné účetnictví, zjednodušené účetnictví a daňová // evidence... 131 // 4.4.5. Účetní závěrka... 133 // 4.4.6. Výpočty daně z příjmů... 133 // 4.5. Daně a daňová politika... 138 // 4.6. Mzdy a odměňování... 146 // 4.6.1. Mzda... 147 // 4.6.2. Srážky z mezd... 149 // 4.6.3. Odměňování... 153 // 4.7. Řízení financí zdravotnického zařízení... 158 // 4.8. Ukazatelé jako odraz ekonomické reality... 164 // 4.8.1. Obecné ekonomické ukazatele... 165 // 4.8.2. Specifické ukazatele ve zdravotnictví... 179 // 5. Srovnání organizace zdravotnictví ČR se systémem zdravotnictví // Německa a Velké Británie... 187 // 5.1. Némecký systém zdravotní péče... 187 // 5.2. Systém zdravotní péče ve Velké Británii... 190 // 5.3. Srovnání zahraničních zdravotních systémů s ČR... 192
6. Závěr // 196 // 7. Klíče... 198 // 8. Přehled cvičení... 201 // 9. Použitá a doporučená literatura... 204 // 10. Přehled symbolů... 206 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC