Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:45x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2009
362 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1816-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 349-353, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000176447
Předmluva n -- 1 Neštěstí, krizové události, katastrofy a jedinec (Tomáš Kohoutek, Dalibor Špok, Ivo Čermák) 18 Úvod 18 -- 1.1 Stručná historie psychologického zkoumání katastrof 21 -- 1.2 Psychické reakce na krizovou událost 23 -- 1.2.1 Syndromy spojené s působením neštěstí a krizových událostí 23 -- 1.2.2 Neštěstí a stres 29 -- 1.3. Faktory ovlivňující reakci na neštěstí 36 -- 1.3.1 Charakteristiky situace 42 -- 1.3.2 Psychické zpracování události 44 -- 1.3.3 Sociální opora 55 -- 1.3.4 Informovanost 60 -- 1.3.5 Individuální a rodinné faktory, osobnostní charakteristiky 63 -- 1.3.6 Sociodemografické charakteristiky 65 -- 1.4 Trauma a komunita 72 -- 1.5 Intervence, psychosociální pomoc 81 -- 2 Povodeň jako jedna z možných přírodních katastrof (Jan Munzar) 93 -- Úvod 93 -- 2.1 Co to je, když se řekne povodeň 94 -- 2.2 Kategorizace přirozených povodní na území České republiky 95 ---
2.3 Povodně a lidé v minulosti 96 -- 2.4 Katastrofální povodně na Moravě a ve Slezsku v červenci 1997 100 -- 2.5 Blesková povodeň v okolí Olešnice 15. července 2002 103 -- 2.6 Srpen 2002: po pěti letech opět katastrofa století 104 -- 2.7 Poučení pro budoucnost? 107 -- 3 Povodně a pomoc z perspektivy zasažených (Tomáš Kohoutek, Tomáš Urbánek, Ivo Čermák, Bohumila Baštecká) 110 Úvod 110 -- 3.1 Výzkum povodňových událostí a pomoci z perspektivy zasažených 111 -- 3.1.1 Okruhy otázek pro výzkum 111 -- 3.1.2 Struktura výzkumné metody 115 -- 3.1.3 Výběr respondentů 118 -- 3.1.4 Popis souboru 120 -- 3.2 Průběh povodní 122 -- 3.2.1 Fáze I: Před příchodem vody 122 -- 3.2.2 Fáze II: Příchod vody 127 -- 3.2.3 Fáze III: Po opadnutí vody 132 -- 3.2.4 Fáze IV: Obnova 139 -- 3.3 Prožívání události zasaženými 143 -- 3.3.1 Hodnocení dopadů povodní na prožívání 143 -- 3.3.2 Symptomy prožívání zátěže v průběhu povodní 147 ---
3.3.3 Skupiny respondentů podle způsobu prožívání povodně 160 -- 3.4 Významné aspekty pomoci 168 -- 3.4.1 Důležitost jednotlivých složek pomoci 168 -- 3-4-2 Psychosociální pomoc a opora 171 -- 3.4.3 Pozitivní a negativní aspekty pomoci 178 -- 3.4.4 Otázky dlouhodobé pomoci lidem zasaženým povodněmi 181 -- 3.4.5 Bilancování a poučení z povodní 185 -- 4 Povodně a pomoc z perspektivy pomáhajících (Marek Navrátil, Ivo Čermák, Tomáš Kohoutek) 192 Úvod 192 -- 4.1 Metoda výzkumu 193 4.1.1 Popis souboru 194 -- 4.2 Situace katastrofy 195 -- 4.3 Osobnost pomáhajících 198 -- 4.4 Situace zasažených 201 -- 4.5 Potřeby primárních obětí povodní 204 -- 4.6 Aspekty práce pomáhajících 207 -- 4.7 Nespecifické reakce zasažených 211 -- 4.8 Zasažení: život po povodni nevstoupíš dvakrát do stejné řeky 213 -- 4.9 Pomáhající: život po povodni nevstoupíš dvakrát do stejné řeky 217 ---
Dodatek: Modely efektivní pomoci podle pomáhajících 221 -- 5 Zkušenosti s poskytováním psychologické péče o eva-kuované obyvatele z Prahy 7 po povodních v roce 2002 (Martin Kořán) 231 -- 5.1 Zkušenosti s poskytováním psychologické péče -- o evakuované obyvatele z Prahy 7 po povodních v roce 2002 231 -- 5.2 Tsunami 2004 238 -- 5.2.1 Okamžitý kontakt s médii, informování veřejnosti o pravděpodobných reakcích 249 -- 5.2.2 Linka pomoci, šíření tištěných informací o emočních reakcích a následné pomoci 250 -- 6 Psychosociální pomoc během povodní v Olomouci a okolí na jaře 2006 (Martin Jániš) 254 -- Úvod 254 -- 6.1 Vymezení psychosociální pomoci 255 -- 6.2 Práce v Kontaktním centru 257 -- 6.3 Práce v terénu 260 -- 6.4 Úkoly koordinátora 263 -- 6.5 Zdroje zátěže 264 -- 7 Anatomie mediálního příběhu o povodních 2002 -- v deníku MF Dnes (Veronika Kvaková (Čermáková)) 266 -- Úvod 266 -- 7.1 Ontologické bezpečí 267 ---
7.2 Vztah médií a reality 269 -- 7.3 Narativní struktury příběhu 275 -- 7.4 Povodně 2002: fakta 277 -- 7.5 Operacionalizace 278 -- 7.6 Editoriální strategie a změna stereotypu redakčního členění 280 -- 7.7 Tematická obsahová analýza 289 -- 7.7.1 Člověk živel lidská příroda 289 -- 7.7.2 Motiv ohrožení a konstrukce ontologického bezpečí 298 -- 7.8 Anatomie příběhu o povodních 2002: drama se smířlivým koncem 308 -- 8 Povodně a jiné mimořádné události: Informace, podněty, návody k postupům při organizování pomoci (Jana Sedláková) 318 -- Úvod 318 8.1 Organizace pomoci 319 -- 8.1.1 Obecné zásady 319 -- 8.1.2 Pomáhající týmy 320 -- 8.2 Vzdělávání pracovníků 324 -- 8.3 Spolupráce (inspirace, informace, dosavadní zkušenosti) 326 -- 8.3.1 Příklady dobré praxe 329 -- 8.4 Spolupráce s médii a manipulace s citlivými údaji 330 Dodatek 333
(OCoLC)551381852
cnb001994183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC