Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(31.7) Půjčeno:222x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
152 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2310-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-6879-3 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 151-152
Popsáno podle tištěné verze
000176506
1. Agresivita a agrese rozdíl // 1.1 Příčiny zvýšené agresivity u jedince // 1.2 Agresivita sloužící k dosažení vytyčeného cíle // 1.3 Agresivita zapříčiněná organickým poškozením mozku // 1.4 Agresivita spojená s tzv. „výchovnou slepotou" rodiče // 1.5 Agresivita u dětí s neuspokojenou bazální jistotou // 2. Směry agrese // 2.1 Agrese vybitá na neživém předmětu // 2.2 Agrese vybitá na zvířeti // 2.3 Autoagrese // 3. Dělení agresí // 3.1 Přímá a nepřímá agrese verbální a fyzická agrese aktivita a pasivita // 3.2 Agrese emocionální x frustrační x instrumentální // 3.2.1 Emocionální agrese // 3.2.2 Frustrační agrese // 3.2.3 Agrese instrumentální // 3.3 Moyerova klasifikace agresí // 3.3.1 Predátorská agrese // 3.3.2 Agrese mezi samci (nebo samicemi) // 3.3.3 Agrese vyvolaná strachem // 3.3.4 Agrese dráždivá // 3.3.5 Rodičovská agrese // 3.3.6 Sexuální agrese // 3.3.7 Agrese jako obrana teritoria // 3.3.8 Závěr // 4. Příčiny zvýšeného výskytu agrese u dětí a mládeže // 4.1 Potvrzování funkčnosti agrese // 4.2 Nečitelnost ve výchově // 4.3 Výrazný nesoulad v hranicích školy a rodiny // 4.4 Agrese a vliv party (subkultury) // 4.5 Předčasná „selekce" dětí školního věku // 4.6 Mediální násilí // 5. Zvládání a řešení agrese // 6. Poruchy chování související s agresivním chováním a kriminalitou dětí a mládeže // 6.1 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hyperaktivita s poruchou pozornosti // 6.1.1 Základní příznaky ADHD // 6.2 Opoziční porucha chování // 6.3 Lhaní // 6.4 Krádeže // 6.5 Záškoláctví // 6.5.1 Možnosti opatření ke snížení výskytu záškoláctví // 6.6 Útěky a toulky // 6.7 Porucha chování s protispolečenskými rysy // 7. Šikana jako varianta agresivního chování // 7.1 Charakteristika šikanujícího chování // 7.2 Směry šikany //
7.3 Vývojová stadia šikany // 7.3.1 Ostrakismus // 7.3.2 Fyzická agrese a psychická manipulace // 7.3.3 Vytvoření jádra // 7.3.4 Vytváření norem // 7.3.5 Totalita // 7.4 Varovné signály šikany // 7.5 Varovná místa šikany // 7.6 Typologie agresorů a obětí // 7.6.1 Typologie agresorů // 7.6.2 Typologie obětí // 7.7 První pomoc při výskytu šikanujícího chování ve škole // 7.8 Šikana z právního hlediska
(OCoLC)500013555
cnb002009676

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC