Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.3) Půjčeno:86x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
176 s. : il., ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2510-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-6888-5 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 166-171
Popsáno podle tištěné verze
000176508
1. Teoretická část -- 1.1 Vymezení pojmů -- 1.2 Vývoj krizové komunikace -- 1.2.1 Vývoj v posledních 30 letech -- 1.2.2 Aktuální trendy a nové výzvy v krizové komunikaci -- 1.3 Média v krizové komunikaci -- 1.3.1 Možnosti médií a jejich potřeby -- 1.3.2 Mediální spouštěče -- 1.3.3 Limity na straně médií -- 1.3.4 Výzkum mediálního působení -- 1.4 Teoretické modely krizové komunikace -- 1.4.1 Teorie vnímání rizika -- 1.4.2 Teorie negativní dominance -- 1.4.3 Teorie mentálního ohlušení -- 1.4.4 Teorie ovlivnění důvěry -- 1.4.5 Teorie sociální amplifikace rizika -- 1.4.6 Interaktivní model komunikace rizika -- 1.5 Multidimenzionální pojetí rizika -- 1.5.1 Riziko j ako multidimenzionální pojem -- 1.5.2 Aspekty vnímání rizika -- 1.5.3 Aspekty postoje k riziku -- 1.5.4 Aspekty komunikace rizika -- 1.5.5 Aspekty řízení rizika -- 1.6 Potřeby a reakce lidí zasažených mimořádnou událostí ---
1.6.1 Lhostejnost, znepokojení, panika -- 1.6.2 Popření -- 1.6.3 Přílišné uklidňování -- 1.6.4 Bdělost, zvýšená bdělost, podezřívavost -- 1.6.5 Empatie, útrapy, smutek a deprese -- 1.6.6 Zloba a vztek -- 1.6.7 Vina -- 1.6.8 Odolnost -- 1.6.9 Emoce u profesionálů -- 1.7 Podstata a zásady psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí -- 1.8 Komunikace s lidmi zasaženými mimořádnou událostí -- 1.8.1 Pravidlo optimální komunikace -- 1.8.2 Empatie, uznání a aktivní naslouchání -- 1.8.3 Možnosti svépomoci -- 1.8.4 Komunikační zlozvyky -- 1.8.5 Základní doporučení -- 1.8.6 Vhodné a nevhodné výroky -- 1.9 Interkulturní aspekty krizové komunikace -- 1.9.1 Severní Amerika, západní Evropa -- 1.9.2 Jižní Amerika -- 1.9.3 Jihovýchodní Asie, Japonsko, Čína -- 1.9.4 Západní Afrika -- 1.9.5 Židé -- 1.9.6 Muslimové -- 1.9.7 Hinduisté -- 1.9.8 Specifické křesťanské církve a hnutí působící v ČR ---
1.10 Stres a psychohygiena -- 1.10.1 Stresory -- 1.10.2 Stres a výkon -- 1.10.3 Syndrom vyhoření -- 1.10.4 Zvládání stresu -- 1.10.5 Ochrana (psychického) zdraví pracovníků -- \. Praktické postupy v krizové komunikaci -- 2.1 Sdělení -- 2.2 Sdělující osoba (mluvčí) -- 2.3 Média -- 2.3.1 Prostředky krizové komunikace -- 2.3.2 Společná setkání s veřejností -- 2.3.3 Masové sdělovací prostředky -- 2.3.4 Úskalí v komunikaci s médii -- 2.3.5 Plán krizové komunikace a mapy sdělení -- 2.4 Zapojení komunity -- 2.5 Sedm kroků v krizové komunikaci s médii -- 3. Krizová komunikace ve vybraných oblastech -- 3.1 Specifika krizové komunikace v bezpečnostních sborech -- 3.1.1 Příklady bezpečnostních sborů v rezortu ministerstva vnitra -- 3.1.2 Krizové vyjednávání -- 3.2 Specifika krizové komunikace ve zdravotnictví -- 3.2.1 Kontext nových zdravotních a civilizačních rizik ---
3.2.2 Příprava na krizovou komunikaci u zdravotnické záchranné služby -- Závěr -- Příloha: 77 nejčastějších otázek, které novináři pokládají -- při mimořádné události -- Příloha: Vodítka pro tvorbu letáků v přípravě na mimořádné události a pro jejich zvládání

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC