Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:16x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
95 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3132-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-6529-7 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 93-95
Popsáno podle tištěné verze
000176509
1 Právo a jeho funkce -- 1.1 Právní řád -- 2 Právní předpis -- 2.1 Právní normy -- 2.2 Právní vztahy -- 2.3 Právní skutečnosti -- 2.4 Protiprávní jednání -- 2.5 Právní úkony -- 2.6 Způsobilost k právním úkonům -- 2.7 Vnitřní předpisy zdravotnického zařízení -- 3 Fyzické osoby -- 4 Škoda -- 4.1 Škoda majetková -- 4.2 Škoda nemajetková -- 4.2.1 Škoda na zdraví pacienta -- 4.2.2 Škoda na zdraví sestry -- 5 Dar -- 6 Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče -- 6.1 Trestně právní odpovědnost -- 6.2 Občanskoprávní odpovědnost -- 6.3 Pracovně právní odpovědnost -- 6.4 Disciplinární odpovědnost -- 6.5 Smluvní odpovědnost -- 6.6 Odběr anamnézy -- 6.7 Poučení -- 6.8 Odpovědnost za pacienta -- 6.9 Odpovědnost za pacienta na propustce -- 6.10 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů -- 7 Souhlas s výkonem -- 7.1 Souhlas pro futuro -- 7.2 Bez souhlasu pacienta -- 7.3 Nesouhlas pacienta s výkonem -- 7.4 Nesouhlas pacienta pro futuro -- 8 Výkon ošetřovatelské péče -- 8.1 Postup lege artis -- 8.2 Vitium artis -- 8.3 Sestra a odmítnutí výkonu -- 9 Omezující prostředky -- 9.1 Osobní prohlídka pacienta -- 10 Nežádoucí ukončení hospitalizace -- 10.1 Negativní revers -- 10.2 Svévolný odchod -- 11 Doprovod pacienta -- 12 Nežádoucí příhoda při poskytování zdravotní péče -- 13 Iatrogenní poškození pacienta při poskytované ošetřovatelské péči -- 14 Povinná mlčenlivost
-- 14.1 Porušení povinné mlčenlivosti -- 15 Ochrana osobnosti -- 15.1 Ochrana zdravotnických pracovníků -- 15.2 Ochrana zdraví -- 15.2.1 Oblast soukromoprávní -- 15.2.2 Oblast trestně právní -- 16 Ohlašovací povinnost -- 16.1 Ohlašovací povinnost sestry -- 16.1.1 Oznámení trestného činu -- 17 Zdravotnická dokumentace -- 17.1 Obsah zdravotnické dokumentace -- 17.2 Vedení zdravotnické dokumentace -- 17.3 Fotodokumentace -- 18 Sestra jako zaměstnanec -- 18.1 Pracovní poměr -- 18.2 Přeložení sestry -- 18.3 Sestra jako vedoucí zaměstnanec -- 19 Sestra a média -- 20 Sestra jako svědek -- 20.1 Podávání svědectví -- 20.2 Právo odepřít výpověď -- 20.3 Chyby při podávání svědectví -- 21 Sestra a reklama -- 22 Lidový léčitel při poskytování zdravotní péče hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení -- 23 Poskytování ošetřovatelské péče mimo zdravotnické zařízení -- 23.1 Sousedská výpomoc -- 23.2 Nebezpečí postihu -- 24 Nestandardní terapie -- 24.1 Canisterapie a hippoterapie -- 24.2 Rizika spojená s nestandardní terapií -- Prameny práva
cnb001998457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC