Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:16x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
95 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3132-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-6529-7 (online ; pdf)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 93-95
Popsáno podle tištěné verze
000176509
1 Právo a jeho funkce // 1.1 Právní řád // 2 Právní předpis // 2.1 Právní normy // 2.2 Právní vztahy // 2.3 Právní skutečnosti // 2.4 Protiprávní jednání // 2.5 Právní úkony // 2.6 Způsobilost k právním úkonům // 2.7 Vnitřní předpisy zdravotnického zařízení // 3 Fyzické osoby // 4 Škoda // 4.1 Škoda majetková // 4.2 Škoda nemajetková // 4.2.1 Škoda na zdraví pacienta // 4.2.2 Škoda na zdraví sestry // 5 Dar // 6 Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče // 6.1 Trestně právní odpovědnost // 6.2 Občanskoprávní odpovědnost // 6.3 Pracovně právní odpovědnost // 6.4 Disciplinární odpovědnost // 6.5 Smluvní odpovědnost // 6.6 Odběr anamnézy // 6.7 Poučení // 6.8 Odpovědnost za pacienta // 6.9 Odpovědnost za pacienta na propustce // 6.10 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů // 7 Souhlas s výkonem // 7.1 Souhlas pro futuro // 7.2 Bez souhlasu pacienta // 7.3 Nesouhlas pacienta s výkonem // 7.4 Nesouhlas pacienta pro futuro // 8 Výkon ošetřovatelské péče // 8.1 Postup lege artis // 8.2 Vitium artis // 8.3 Sestra a odmítnutí výkonu // 9 Omezující prostředky // 9.1 Osobní prohlídka pacienta // 10 Nežádoucí ukončení hospitalizace // 10.1 Negativní revers // 10.2 Svévolný odchod // 11 Doprovod pacienta // 12 Nežádoucí příhoda při poskytování zdravotní péče // 13 Iatrogenní poškození pacienta při poskytované ošetřovatelské péči //
14 Povinná mlčenlivost // 14.1 Porušení povinné mlčenlivosti // 15 Ochrana osobnosti // 15.1 Ochrana zdravotnických pracovníků // 15.2 Ochrana zdraví // 15.2.1 Oblast soukromoprávní // 15.2.2 Oblast trestně právní // 16 Ohlašovací povinnost // 16.1 Ohlašovací povinnost sestry // 16.1.1 Oznámení trestného činu // 17 Zdravotnická dokumentace // 17.1 Obsah zdravotnické dokumentace // 17.2 Vedení zdravotnické dokumentace // 17.3 Fotodokumentace // 18 Sestra jako zaměstnanec // 18.1 Pracovní poměr // 18.2 Přeložení sestry // 18.3 Sestra jako vedoucí zaměstnanec // 19 Sestra a média // 20 Sestra jako svědek // 20.1 Podávání svědectví // 20.2 Právo odepřít výpověď // 20.3 Chyby při podávání svědectví // 21 Sestra a reklama // 22 Lidový léčitel při poskytování zdravotní péče hospitalizovaným ve zdravotnickém zařízení // 23 Poskytování ošetřovatelské péče mimo zdravotnické zařízení // 23.1 Sousedská výpomoc // 23.2 Nebezpečí postihu // 24 Nestandardní terapie // 24.1 Canisterapie a hippoterapie // 24.2 Rizika spojená s nestandardní terapií // Prameny práva
cnb001998457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC