Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.5) Půjčeno:70x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
175 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2713-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6654-6 (online ; pdf)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 155-160, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000176512
1 Věda, výzkum, vědecký přístup -- 1.1 Věda -- 1.2 Metodologie vědy -- 1.3 Výzkum -- 1.3.1 Druhy výzkumu -- 1.4 Vědecký přístup -- 1.4.1 Zdroje lidského poznání -- 1.4.2 Teorie a empirie ve vědeckém poznání -- 2 Metody vědecké práce -- 2.1 Klasifikace metod vědecké práce -- 2.1.1 Kvantitativní vědecká metoda -- 2.1.2 Kvalitativní vědecká metoda -- 3 Postupy, procedury, techniky -- 3.1 Základní logické postupy -- 3.1.1 Analýza -- 3.1.2 Syntéza -- 3.1.3 Indukce -- 3.1.4 Dedukce -- 3.1.5 Analogie -- 3.1.6 Abdukce -- 3.2 Procedury -- 3.2.1 Statistická procedura -- 3.2.2 Monografická procedura -- 3.2.3 Experimentální procedura -- 3.2.4 Typologická procedura -- 3.2.5 Historická procedura -- 3.3 Techniky výzkumu -- 3.3.1 Pozorování -- 3.3.2 Popis -- 3.3.3 Srovnání -- 3.3.4 Rozhovor interview -- 3.3.5 Dotazník -- 3.3.6 Anketa -- 3.3.7 Analýza dokumentů -- 3.3.8 Panelové šetření -- 3.3.9 Experiment -- 3.4 Techniky kladení otázek -- 4 Výzkumný proces a jeho fáze -- 4.1 Příprava výzkumu -- 4.2 Hypotézy -- 4.3 Zmapování terénu před zahájením výzkumu -- 4.3.1 Předvýzkum a orientační výzkum -- 4.3.2 Průzkum -- 4.3.3 Pilotní studie a pretest -- 4.4 Etapy výzkumné práce -- 4.4.1 Námět, výzkumný problém, výzkumná otázka -- 4.4.2 Dosavadní stav poznání informace o problému -- 4.4.3 Předmět výzkumu -- 4.4.4 Zkoumaný soubor -- 4.4.5 Metody a techniky -- 4.4.6 Organizace výzkumu -- 4.4.7 Shromažďování
a vyhodnocování získaných dat -- 4.4.8 Interpretace a prezentace výsledků -- 4.4.9 Výzkumná zpráva a využití výsledků výzkumu -- 5 Zakotvená teorie -- 5.1 Požadavky -- 5.2 Teoretická citlivost -- 5.2.1 Zdroje teoretické citlivosti -- 5.3 Vědecká důslednost -- 5.4 Kódování dat -- 5.4.1 Otevřené kódování -- 5.4.2 Axiální kódování -- 5.4.3 Selektivní kódování -- 5.5 Analýza a interpretace dat -- 5.6 Paradigmatický model -- 5.6.1 Definice termínů -- 5.7 Prezentace a diskuse dat -- 5.8 Závěr výzkumu -- 6 Využití verbálních dat -- 6.1 Metoda životního příběhu -- 6.2 Případová studie -- 6.2.1 Varianty případové studie -- 6.2.2 Charakteristika případové studie -- 6.3 Vědecký článek -- 7 Teoretická východiska výzkumu v ošetřovatelství -- 7.1 Struktura a obsah metaparadigmatu ošetřovatelství -- 7.1.1 Konceptuální modely v ošetřovatelství -- 7.1.2 Výzkumné myšlení v ošetřovatelství -- 7.2 Filozofické zdroje výzkumu v ošetřovatelství -- 7.2.1 Existencionalismus -- 7.2.2 Hermeneutika -- 7.2.3 Fenomenologie -- 7.3 Holistické pojetí člověka -- 8 Etika výzkumu v ošetřovatelství -- 8.1 Etické principy výzkumu -- 8.2 Etické normy výzkumu v ošetřovatelství -- 8.3 Etické kodexy -- 8.4 Právní rámec výzkumu v ošetřovatelství -- 8.5 Zdravotní dokumentace a zákonná opatření -- 9 Specifika výzkumu v ošetřovatelství -- 9.1 Význam výzkumu v ošetřovatelství -- 9.2 Strategie výzkumu
v ošetřovatelství -- 9.2.1 Priority výzkumu v ošetřovatelství pro -- 21. století -- 9.2.2 Dimenze výzkumu v ošetřovatelství -- Přílohy -- I. Schémata -- Příloha 1: Schéma A struktura pozorování -- Příloha 2: Schéma B závislosti mezi různými druhy -- pozorování -- Příloha 3: Schéma C kvalitativní analýza dat -- II. Příklady -- Příloha 4: Příklad otázek k polostandardizovanému rozhovoru -- Příloha 5: Příklad dotazníku -- Příloha 6: Příklad složitějšího dotazníku -- Příloha 7: Příklad žádosti o provedení výzkumného -- šetření -- Příloha 8: Příklad situační kazuistiky přepis -- polostandardizovaného rozhovoru -- Etické kodexy, doporučení a zákonná opatření -- Příloha 9: Norimberský kodex (1947) -- Příloha 10: Etické normy v ošetřovatelském povolání Příloha 11: Úmluva o lidských právech a biomedicíně -- Rady Evropy -- Příloha 12: Doporučení Rady Evropy ke Strategii -- rozvoje výzkumu v ošetřovatelství -- Příloha 13: Seznam českých norem k formální úpravě -- vědeckých prací (výběr)
(OCoLC)500008399
cnb001998456

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC