Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.5 (hodnocen2 x )
(26) Půjčeno:49x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
193 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1568-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-6907-3 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 191-193
Popsáno podle tištěné verze
000176554
5 // OBSAH // Úvod ... 9 // 1 Dítě předškolního věku v rodinném prostředí... 12 // 1.1 Vrůstání dítěte do rodiny ... 13 // Poporodní přijetí... 14 // První rok - skrytý základ ... 16 // 1.2 Čím je pro nás dítě mezi prvním a čtvrtým rokem... 17 // 1.2.1 Dítě jako objevitel... 21 // Objevuje prostor a jeho uspořádání ... 21 // Objevuje přes svoje smysly ... 21 // Objevuje materiály a ovlivňuje tvary... 24 // Objevuje své pohybové možnosti... 25 // Objevuje řeč a svoji schopnost se vyjádřit... 25 // Objevuje sebe a druhé lidi... 27 // 1.2.2 Rodící se osobnost... 28 // Malý tyran... 30 // 1.2.3 Příjemce pravidel a stylu života ... 35 // Ženská a mužská role... 35 // Soužití a jídlo... 36 // Sourozenectví... 37 // Bázlivost a úzkostnost... 40 // V čem spočívá označení „moje dítě“ ... 42 // Co nemusíme v rodině odhadnout... 44 // 1.3 Starší předškolák - dítě pěti až šestileté... 47 // 1.3.1 Dítě a širší společnost... 48 // Potřebuje vrstevníky... 48 // Je soutěživé i žárlivé... 49 // Přijímá, rozumí a začleňuje se... 51 // Zapouští kořínky v místě, kde žije ... 52 // Má první zájmy... 53 // Trápí ho stud, obavy a může být ohrožené... 55 // 1.3.2 Dítě jako občan... 58 // Jak přijímá odlišnosti ... 59 // Je altruistické?... 60 // 6 // Mezníky v sociálním začleňování... 62 // Vstup do mateřské a základní školy - iniciační význam ... 62 // 2 Úvaha
rodičů o mateřské škole... 65 // 2.1 O čem přemýšlet při volbě mateřské školy?... 66 // Děti se speciálními potřebami... 67 // Hyperaktivní dítě ... 68 // Různé typy mateřských škol... 71 // 2.2 Očekávání a změny... 72 // Jak dítě na mateřskou školu připravit... 74 // Doporučující desatero... 75 // 2.3 Co udělat pro dobrou adaptaci... 78 // Jak může dítě v adaptační fázi reagovat... 79 // Provázanost pocitů rodičů a dětí... 81 // 3 Současná mateřská škola... // Pohled do budoucnosti školy... // 3.1 Jaké jsou mateřské školy... // Jak vidí učitelky současnou mateřskou školu Jak vidí učitelky dítě předškolního věku . . . // 3.2 O co se jednotlivé mateřské školy snaží... // Spolupráce s rodinou... // 3.2.1 Nedirektivní přístupy ... // Akceptace... // Empatie... // Autenticita... // Aktivní naslouchání... // Empatický rozhovor... // Pozitivní školní klima... // 3.3 Vlastní školní programy... // 3.3.1 Třídní programy... // Výchovně vzdělávací cíle... // Adaptační fáze... // Členění programu... // Hra jako respektovaná potřeba i metoda . . . Pohoda, péče, tvořivost a poznávání... // 3.3.2 Příprava na základní školu... // Školní zralost... // Školní připravenost... // Děti s odkladem školní docházky... // 3.3.3 Klima školy vytvářejí učitelé... // Role v pracovní skupině... // Překážky pro příznivé vztahy... // 83 // 84 // 85 // 86 // 87
88 // 89 // 90 92 // 92 // 93 // 94 94 // 96 // 97 100 101 101 // 104 // 105 108 109 112 114 116 119 122 123 // 7 // Kvalitní klima ve společné komunitě rodičů a učitelů // 4 Pohled do obsahu předškolního vzdělávání... 128 // 4.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání... 129 // Dítě a jeho tělo... 131 // Dítě a jeho psychika... 132 // Dítě a ten druhý... 134 // Dítě a společnost... 135 // Dítě a svět... 137 // Podmínky předškolního vzdělávání ... 138 // 4.2 Komplexně zaměřené vzdělávání... 140 // Tématické celky a projekty... 141 // Význam hry... 146 // Jak můžeme přispět ke kvalitní hře... 147 // 4.2.1 Osobnostní a sociální rozvoj... 148 // Prosociální chování... 151 // Dramatická výchova... 153 // Interkultumí výchova ... 158 // 4.2.2 Skupinové soužití dětí... 162 // Věkově smíšené třídy... 163 // Věkově stejnorodé třídy ... 165 // 4.3 Některé alternativně zaměřené modely mateřských škol... 166 // 4.3.1 Waldorfská mateřská škola... 166 // Doba a místo vzniku... 166 // Základní myšlenky... 167 // Jaké cíle si klade... 168 // Kam směřuje obsah práce... 168 // 4.3.2 Mateřská škola Marie Montessori... 170 // Doba a místo vzniku... 170 // Základní myšlenky... 171 // Jaké si klade cíle... 171 // Kam směřuje obsah práce... 172 // 4.3.3 Mateřská škola Začít spolu... 173 // Doba a místo vzniku... 173 // Základní myšlenky ... 174 // Jaké
si klade cíle... 175 // Kam směřuje obsah práce... 175 // 4.3.4 Mateřská škola s programem podpory zdraví... 177 // Doba a místo vzniku... 177 // Základní myšlenky... 178 // Jaké si klade cíle... 179 // Kam směřuje obsah práce... 179 // 8 // 5 Jak společně pracovat ve prospěch rozvoje svého dítěte... 182 // Vzájemné uznání a podpora... 185 // Zpětné vazby pro učitele a rodiče... 186 // Závčr... 188 // Literatura... 191
(OCoLC)228600661

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC