Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

didaktika (@@20120418@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(21.3) Půjčeno:148x 
BK
3., aktualiz. vyd.
Praha : Portál, 2009
271 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-567-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 251-267, bibliografické odkazy a rejstřík
000176556
I Teoretické základy pedagogické vědy -- 1 Současná pojetí pedagogiky -- 1.1 Základní pojmy pedagogiky -- Klasické pojmy: výchova vzdělávání -- Nové pojmy: edukace edukační realita edukační prostředí -- 1.2 Pedagogika jako normativní teorie -- 1.3 Pedagogika jako explorativní a explanační teorie -- 2 Využití pedagogiky -- 3 Struktura pedagogické vědy -- Konstituované disciplíny pedagogiky -- Významná témata pedagogiky -- 4 Disciplíny pedagogiky -- 4.1 Obecná pedagogika -- 4.2 Dějiny pedagogiky a dějiny školství -- Dějiny edukace a jejích institucí -- Dějiny pedagogických teorií -- 4.3 Srovnávací pedagogika -- Náplň srovnávací pedagogiky -- 4.4 Filozofie výchovy -- 4.5 Teorie výchovy -- Teorie výchovy jako převážně filozofická disciplína -- Empiricky založená teorie výchovy -- 4.6 Sociologie výchovy -- 4.7 Pedagogická antropologie -- 4.8 Ekonomie vzdělávání -- Náklady na vzdělávání -- Efektivnost a kvalita vzdělávání -- Vzdělávání a trh práce -- Marketing školy -- 4.9 Pedagogická psychologie -- Tematické okruhy (subdisciplíny) pedagogické psychologie -- 4.10 Speciální pedagogika -- 4.11 Sociální pedagogika -- 4.12 Pedagogika volného času -- 4.13 Andragogika -- 4.14 Obecná didaktika -- Teorie a výzkum kurikula -- Teorie a výzkum vyučování -- 4.15 Oborové a předmětové didaktiky -- Didaktika českého jazyka -- Didaktika cizích jazyků (lingvodidaktika) -- 4.16 Technologie vzdělávání
-- 4.17 Pedagogická evaluace -- Evaluace vzdělávacích potřeb -- Evaluace vzdělávacích programů -- Evaluace edukačních prostředí -- Evaluace výuky (učení a vyučování) -- Evaluace vzdělávacích výsledků -- Evaluace na základě standardů a kompetencí -- Evaluace kvality a produktivity škol -- Autoevaluace škol -- 4.18 Pedagogická diagnostika -- 4.19 Teorie učitelské profese (pedeutologie) -- Přípravné vzdělávání učitelů -- Profesní dráha učitelů -- Jak učitelé vyučují -- Typologie učitelů -- Komparace učitelů různých zemí -- Historický vývoj učitelstva -- Učitelská profese v současnosti -- 4.20 Teorie řízení školství -- 4.21 Vzdělávací politika -- Úloha státu v řízení vzdělávání -- Programy rozvoje vzdělávání -- Prostředky uplatňování vzdělávací politiky -- Subjekty vzdělávací politiky -- 4.22 Pedagogická prognostika -- Jak vznikla a vyvíjela se pedagogická prognostika? -- Jakými metodami pracuje pedagogická prognostika? -- „Kultivace vědění" v prognostickém scénáři -- o budoucnosti české společnosti -- 5 Významná témata současné pedagogiky -- Která „ velká " témata dnes dominují v pedagogické vědě? -- 5.1 Funkční gramotnost/negramotnost -- 5.2 Multikulturní (interkulturní) výchova a etnopedagogika -- 5.3 Rodiče a škola -- 5.4 Alternativní a inovativní školy -- 5.5 Sociální nerovnosti ve vzdělávání -- II Tvorba pedagogických poznatků: výzkum
-- 6 Druhy pedagogického výzkumu -- 7 Metody v pedagogickém výzkumu -- III Infrastruktura pedagogické vědy -- 8 Zdroje pedagogických informací -- 8.1 Pedagogické časopisy -- České pedagogické časopisy -- Slovenské pedagogické časopisy -- Mezinárodní pedagogické časopisy -- 8.2 Pedagogické slovníky -- 8.3 Dokumentace o školství -- 9 Vzdělávací programy -- 10 Pedagogické knihovny a databáze -- 11 Pedagogické ústavy a katedry -- 12 Pedagogické asociace -- 13 Kde se studuje pedagogika -- 13.1 Střední odborné školy -- Kolik studentů studuje pedagogiku na středních školách?. Co se studuje v oborech pedagogika a učitelství -- na středních školách? -- 13.2 Vyšší odborné školy -- 13.3 Vysoké školy -- Pedagogické fakulty -- Ostatní fakulty -- Přílohy -- A. Schéma vzdělávacího systému v ČR -- B. Základní údaje o českém školství -- C. Rámcový učební plán pro základní vzdělávání -- D. Mezinárodní standardní -- klasifikace vzdělávání ISCED 1997
(OCoLC)465269966
cnb001929352

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC