Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
5. vyd.
Praha : Prometheus, 2008
194 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7196-360-8 (brož.)
Popsáno podle dotisku z r. 2009, rok původního vyd. ohlášen, ale v pub. neuveden
Obsahuje bibliografii na s. 194
000176579
Předmluva ... 5 // L Algebraické výrazy a jejich úpravy ... 7 // 1. Operace s mnohočleny ... 7 // 2. Rozklady mnohočlenů ... 18 // 3. Racionální lomené výrazy ... 24 // 4. Výrazy s mocninami a odmocninami ... 39 // 4.1. Mocniny s celočíselným exponentem ... 39 // 4.2. Odmocniny ...44 // 4.3. Mocniny s racionálními mocniteli ... 51 // 5. Výrazy s faktoriály a kombinačními čísly, binomická věta ... 57 // II. Algebraické rovnice a jejich soustavy ... 67 // 1. Lineární rovnice s jednou neznámou a úlohy ? nim vedoucí ... 67 // 2. Kvadratické rovnice s jednou neznámou a úlohy ? nim vedoucí ... 72 // 3. Některé speciální rovnice ...80 // 3.1. Rovnice s jednou neznámou s absolutními hodnotami ... 80 // 3.2. Iracionální rovnice s jednou neznámou ... 82 // 3.3. Rovnice s parametry ...86 // 4. Soustavy algebraických rovnic ...91 // 4.1. Soustavy lineárních rovnic o dvou a třech neznámých ...91 // 4.2. Soustavy rovnic o dvou neznámých, z nichž alespoň jedna je // kvadratická ... 99 // III. Algebraické nerovnice a jejich soustavy ... 104 // 1. Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy ... 104 // 2. Kvadratické nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy ... 110 // 3. Racionální nerovnice s jednou neznámou ... 115 // 4. Nerovnice s jednou neznámou s absolutními hodnotami ... 121 // 5. Iracionální nerovnice s jednou neznámou ... 127 // 3. Nerovnice a soustavy nerovnic o dvou neznámých ... 130 // IV. Nealgebraické výrazy, rovnice a nerovnice ... 143 // 1. Exponenciální rovnice ... 143 // 2. Logaritmické rovnice ... 148 // 3 // 4 // 3. Exponenciální a logaritmické nerovnice ... 156 // 4. Úpravy goniometrických výrazů ... 159 // 5. Goniometrické rovnice a jejich soustavy ... 173 // 6. Goniometrické nerovnice ... 184 // Použitá a doporučená literatura ... 194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC